Maximilian Berlitz grundlagde Berlitz-metoden, og den skulle vise sig at være den første fordybende læringsmetode. Siden dens oprindelse har den gjort op med den traditionelle måde at undervise i sprog på.

Berlitz-metoden er blevet brugt i alle Berlitz’ undervisningslektioner siden 1887. Vi har løbende udviklet vores tilgang til metoden for at holde os opdateret med de seneste uddannelsesprincipper. For eksempel inkluderer vores metodologi i dag en individuel behovsanalyse kombineret med digitale medier samt vores e-lærings-platform.

Find ud af mere

Hvad er Berlitz-metoden?

Berlitz-metoden giver dig mulighed for at lære et nyt sprog på en naturlig måde. Du vil kun tale og høre dit valgte sprog på et Berlitz-kursus, hvilket betyder, at du vil lære sproget, som hvis du var i det land, hvor sproget bliver talt. På den måde kommer du hurtigt i gang med at forstå og tale sproget.

Hvordan er Berlitz-metoden anderledes fra andre måder at lære på?

Berlitz-metoden er en systematisk tilgang, som fokuserer på at nå dine mål. Vores undervisere får løbende træning i vores læringsteknikker. De benytter metoder, der motiverer dig til at lære et nyt sprog. De opmuntrer dig til at tale og holde fokus på dine egne mål.

Hvordan lærer jeg grammatik hos Berlitz?

Du lærer altid grammatik i kommunikationssituationen, fordi det er integreret i samtalerne på målsproget. Vores undervisere gør meget ud af at finde en balance mellem sammenhængende tale og grammatisk korrekthed.

Berlitz-metoden i dag

Berlitz-metoden er i dag stadig den mest effektive måde at lære et nyt sprog på, og den bliver fortsat benyttet i stor stil.

Metodens vigtigste elementer er:

  • Fordybelse. Din underviser kommunikerer kun med dig på målsproget. Sproget præsenteres i hverdagssituationer med fokus på grammatik og ordforråd.
  • Målorienteret. Hver eneste lektion er opgavebaseret med specifikke læringsmål. Det gør det muligt for dig at bruge dit nye sprog med det samme.
  • Nærvær, øvelse og udførelse. For at hjælpe dig til at lære dit nye sprog, følger alle lektioner den samme struktur. Nyt indhold præsenteres af vores underviser, og du tager del i både guidet øvelse og generel øvelse. Derefter får du mulighed for at fremlægge, hvad du har lært.