Behold motivasjonen i en gruppe

Ved å delta i gruppeundervisning med Berlitz holder du deg hele tiden motivert. Her tilbyr vi et rimelig alternativ til privatundervisning. Med god plass til å øve på ditt nye språk, tilbyr våre gruppeleksjoner også rask og kontinuerlig fremgang i læringsprosessen.

Bygg opp selvtilliten din med ansikt-til-ansikt-samtaler

Ansikt-til-ansikt-undervisning gir deg en komfortabel undervisningsform der du får fordypning i det nye målspråket og lærer å snakke det intuitivt gjennom samtale. Klassene foregår på et av våre språksentre til faste dager og tider. Dine medelever er på et tilsvarende ferdighetsnivå som deg selv, noe som bidrar til å holde deg motivert og engasjert ettersom dere utvikler dere sammen. På kort tid vil du snakke med mer selvtillit, både under leksjonene og i ditt daglige liv.

Fordeler

  • Små grupper på opptil 6 deltakere på samme språknivå
  • Effektiv læring for alle ferdighetsnivåer ved hjelp av Berlitz Method
  • Kvalifiserte instruktører med morsmålskompetanse gir kontinuerlig støtte
  • Læringsmateriell tilpasset dine mål og interesser