Kaksikielisten työntekijöiden palkkaaminen

Author

Berlitz

Kaksikielinen tai monikielinen henkilökunta voi olla yrityksen suurin voimavara. Tämä on totta erityisesti organisaatioissa, joilla on toimipisteitä tai asiakaskuntaa ympäri maailmaa.

Kaksikielisen henkilöstön hyötyjä organisaatiolle on osoitettu monilla tutkimuksilla.

Penn State Universityn tutkimuksessa havaittiin, että kaksikieliset ovat parempia suoriutumaan monista tehtävistä samanaikaisesti sekä priorisoimaan tehtäviä. Muissa tutkimuksissa havaittiin, että kaksikieliset pystyvät käsittelemään tietoa nopeammin ja helpommin kuin yksikieliset, ja suoriutuvat paremmin tehtävistä, jotka vaativat konfliktien hallintataitoja.

Hyödyt eivät kuitenkaan lopu tähän.

Tässä on muita syitä, miksi kielikoulutusten tarjoaminen nykyisille työntekijöillesi tai kaksikielisten työntekijöiden palkkaaminen on hyvä idea.

Auta laajentamaan liiketoimintaasi

Jos yrityksesi on laajentamassa toimintaansa tai harkitsee sen laajentamista ulkomaille, kaksikielinen henkilökunta voi auttaa vahvistamaan kansainvälisiä suhteita luomalla yrityksellesi kilpailuetua.

"Kaksikieliset työntekijät voivat auttaa ensimmäisissä markkinatestauksissa, markkinoiden koon selvittämisessä ja uusissa liiketoimissa", sanoo Mark Saba, käännös- ja viestintäyrityksen Lexigon toimitusjohtaja.

Saba huomauttaa, että kaksikieliset työntekijät voivat auttaa kokouksissa kulttuurisilla oivalluksillaan, viestintämenetelmissä, suhteiden rakentamisessa ja kaikessa ulkomaan liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi he pystyvät auttamaan kääntämisessä ja lokalisoinnissa.

"Pätevä kaksi- tai monikielinen henkilökunta osoittaa potentiaalisille asiakkaille, että organisaatio on sitoutunut uuteen markkinaan ja on valmis vastaamaan heidän tarpeisiin sekä palvelemaan niitä", Saba sanoo.

Kaksikieliset työntekijät voivat myös auttaa yrityksiä laajentamaan toimintaansa paikallisesti ja valtaamaan uusia markkinaosuuksia. Kuvittele pankkeja tai puhelinyhtiöitä, jotka kampanjoivat sloganilla: "voimme puhua kieltäsi".

Luo monipuolinen työympäristö

Kaksikielisen henkilökunnan omaava yritys vetoaa myös työnhakijoihin, jotka etsivät monipuolista työpaikkaa. Samoin monipuolinen työpaikka tarjoaa nykyisille kaksikielisille työntekijöilleen kuuluvuuden tunteen.

Monipuolisessa työpaikassa työntekijät voivat oppia muista kulttuureista ja mahdollisia kommunikointiesteitä pystytään purkamaan.

Monipuolisten taustojen yhdistelmä tuo yhteen myös erilaisia kykyjä ja kokemuksia, jotka johtavat erilaisiin luoviin konsepteihin.

"On todistettu, että kaksikielisten yksilöiden suhteellinen älykkyys on yleensä korkeampi ", sanoo Saba.

"Tämä voi lisätä ideoiden monimuotoisuutta yrityksessä. Se voi myös muuttaa yrityskulttuurin dynamiikkaa vaikuttamalla yrityksen arvoihin, tavoitteisiin sekä sisäisiin että ulkoisiin suhteisiin."

Innosta henkilökuntaa

Kaksikieliset työntekijät voivat myös innostaa muita työntekijöitä oppimaan vierasta kieltä. Jos he oppivat vieraan kielen, he pääsevät itse nauttimaan sen hyödyistä. Unohtamattakaan sitä ylpeyden tunnetta, jonka he kokevat tämän uuden taidon hankkimisesta.

Iloinen henkilökunta tarkoittaa iloista työpaikkaa. Warwickin yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että onnellisuus työpaikalla johti 12 prosentin tuottavuuden kasvuun.

Kaksikielinen henkilökunta voi myös asettaa uuden vertailukohdan muille työntekijöille.

"On ehdotettu, että kaksikielinen henkilökunta suoriutuu paremmin samanaikaisista työtehtävistä", Saba sanoo. "Tämä voi nostaa muiden työntekijöiden työodotuksia ja lisätä heidän tuottavuutta."

Kasvata näkyvyyttäsi verkossa

Ulkomailla sijaitsevien toimistojen tai kansainvälisiä asiakkaita omaavien yritysten läsnäolo netissä on välttämätöntä. Kaksikieliset työntekijät voivat auttaa kehittämään kohdemarkkinoiden mukaista sisältöä ja hakukoneoptimointia heidän kulttuuritietoisuudellaan sekä käännöstaidoillaan.

He voivat myös tutkia muiden paikallisten kilpailijoiden toimintaa ja tarjota sen perusteella palautetta sekä suosituksia. Samoin ne voivat auttaa saamaan lisää seuraajia sosiaalisessa mediassa ja seulomaan julkaisuja ennen niiden julkaisemista.

"Kaksikielinen henkilökunta voi auttaa myös reaaliaikaisessa viestinnässä sosiaalisessa mediassa", Saba sanoo. "Tämä varmistaa sen, että mitään ei katoa käännöksissä ja oikeat viestit välittyvät asianmukaisille markkinoille."

Jos yrityksesi verkkosivuston live-chat -toimintoa hoitavat asianmukaiset kaksikieliset työntekijät, asiakkaat pystyvät keskustelemaan ymmärtämällään kielellä.

Työntekijän ammatilliset kehittymismahdollisuudet

Kieli- ja kulttuurikoulutus on erittäin hyödyllistä yrityksellesi ja on houkutteleva työsuhde-etu.

Työntekijät saavat mahdollisuuden hankkia uuden taidon sekä ymmärtämään muita kulttuureja paremmin.

"Kulttuurienvälisessä koulutuksessa työntekijät eivät tule pelkästään ymmärtämään muita kulttuureja, vaan he myös oppivat empatiataitoja. He oppivat miten tulla toimeen ihmisten kanssa, olivatpa he sitten monikielisiä tai puhuvat samaa kieltä.", Saba sanoo.

"Vieraan kielen oppiminen auttaa ihmisiä ajattelemaan eri tavalla ja harkitsemaan erilaisia näkökulmia", hän lisää. "Tämä voi auttaa lähes kaikilla yrityksen osa-alueilla työntekijöiden rooleista riippumatta."

Jos haluat luoda yrityksellesi kilpailuetua, aloita palkkaamalla kaksikielinen henkilökunta tai tarjoamalla nykyiselle työntekijöillesi kielikoulutusta jo tänään. Nyt on täydellinen aika.