Olemme kehittäneet standardoidut taitotasot kaikkiin opetettaviin kieliin. Asteikon avulla voit määritellä tarkan kielitaitosi.

Kielitaidon arvioinnissa määritellään oppilaan taidot ja taso, joka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen. Asteikkomme yhdestä kymmeneen mittaa kykyä ymmärtää kieltä ja käytännön kielitaitoa.

Tehtyäsi tarvekartoituksen ja keskusteltuasi henkilökuntamme kanssa lähdet taitotasojen kautta kulkevalle oppimispolulle, joka johdattaa sinut henkilökohtaiseen tavoitteeseesi.

Yleisesti käytetyssä Euroopan neuvoston yhteisessä eurooppalaisessa kieliviitekehyksessä (CEF) määritellään kielitaidon eri tasot, mikä tekee kielitaidon arvioinnista läpinäkyvämpää ja helpottaa vertailua. CEF-tasot vastaavat Berlitzin kymmentä tasoa ja Berlitzin online-pistemääriä (0–30).

Taitotasot

Vasta-alkaja

Taso 1

Ymmärtää ja osaa käyttää tuttuja, jokapäiväisiä ilmauksia ja yksinkertaisia lauseita. Pystyy osallistumaan yksinkertaisiin keskusteluihin.

Vasta-alkaja

Taso 2

Ymmärtää ja osaa tuottaa yleisiä, yksinkertaisia viestejä. Pystyy kommunikoimaan jokapäiväisissä tilanteissa kuten ostoksilla, matkatoimistossa ja hotellissa.

Alempi keskitaso

Taso 3

Ymmärtää pääkohdat yleisissä keskusteluissa tutuista aiheista, niin työssä kuin vapaa-aikana. Osaa aloittaa, ylläpitää ja lopettaa keskustelun. Pystyy antamaan ohjeita yksinkertaisissa ammatillisissa tilanteissa ja selvittämään asioita ongelmatilanteissa. Osaa ilmaista tyytymättömyyteensä ja kertoa, onko samaa vai eri mieltä.

Alempi keskitaso

Taso 4

Ymmärtää tietoa tutuista aiheista niiden asiayhteydessä ja osaa keskustella näistä aiheista. Pystyy käyttämään kieltä suhteiden luomiseen, neuvomiseen ja ehdottamiseen. Pystyy viestimään vaativissakin tilanteissa, kuten vaihtamaan tuotteen tai peruuttamaan tilauksen.

Ylempi keskitaso

Taso 5

Pystyy keskustelemaan useista aiheista erilaisissa tilanteissa. Osaa käyttää kieltä luontevasti ja itsevarmasti tutuissa tilanteissa niin työssä kuin vapaa-aikana.

Ylempi keskitaso

Taso 6

Osaa käyttää kieltä vaivatta ja vakuuttavasti monissa ammatillisissa ja sosiaalisissa tilanteissa. Pystyy ilmaisemaan saman asian eri tavoin sekä puhumaan monenlaisista aiheista tilanteeseen sopivaan sävyyn.

Edistynyt

Taso 7

Osaa käyttää kieltä luovasti ja vakuuttavasti monimutkaisissakin tilanteissa. Pystyy keskustelemaan useimmista asioista sujuvasti myös puhelimessa.

Edistynyt

Taso 8

Osaa käyttää kieltä tehokkaasti ja tarkasti erilaisissa vaativissa tilanteissa ja asiayhteyksissä. Pystyy vaivatta osallistumaan kaikenlaisiin sosiaalisiin ja ammatillisiin keskusteluihin. Osaa pitää erityisalojen presentaatioita erilaisissa tilaisuuksissa kuten myyntineuvottelussa.

Ammattimainen

Taso 9

Osaa kommunikoida tehokkaasti ja monipuolisesti kaikenlaisissa ympäristöissä monenlaisista, niin tutuista kuin uusista, aiheista. Käyttää kieltä itsevarmasti ja taitavasti kokouksissa ja neuvotteluissa, osaa ilmaista eri näkökulmia ja puolustaa kantaansa.

Ammattimainen

Taso 10

Kommunikoi luontevasti ja sujuvasti ilman minkäänlaista haparointia. Ymmärtää vaivatta vaativiakin rakenteita, monimutkaisia käsitteitä ja viittauksia syntypeäisen puhujan lailla. Pystyy käyttämään ja soveltamaan kielitaitoaan elämän kaikilla osa-alueilla. Kommunikaatio on sujuvaa ja asianmukaista, selkeää ja jäsenneltyä.

Please select a level for more info

Vasta-alkaja
Alempi keskitaso
Ylempi keskitaso
Edistynyt
Ammattimainen

Pyydä lisätietoja

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi viimeistään seuraavana arkipäivänä. Yhdessä valitsemme sinulle sopivan kurssin – täysin sitoumuksetta. Täytä lomake, niin Berlitzin tiimi ottaa pian sinuun yhteyttä.