Seuraavia Berlitz Language Services Scandinavia A/S:n Suomen sivukonttorin, Runeberginkatu 5, Helsinki, 00100, yleisiä sopimusehtoja ("YLE") sovelletaan sitovana perustana kaikkiin sopimussuhteisiin Berlitzin ja kuluttajien ja yrittäjien (jäljempänä myös "asiakkaat") välillä, jotka hankkivat Berlitzin tarjoamia tuotteita ja palveluja Internetin välityksellä tällä verkkosivustolla. Tämä verkkosivusto on suunnattu asiakkaille, jotka asuvat tai joiden kotipaikka on Berlitzin sijaintimaassa.

Kuluttajaksi määritellään luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoitusta varten, joka ei vastaa hänen kaupallista tai ammatillista toimintaansa. Yrittäjällä' tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai henkilöyhtiötä, joka tekee oikeustoimen harjoittaakseen elinkeino-, liike- tai ammattitoimintaa. Näiden yleisten sopimusehtojen määräyksiä, jotka on nimenomaisesti määritelty koskemaan kuluttajia, ei sovelleta yrittäjiin.

Kun kauppa tehdään Internetin kautta tällä verkkosivustolla, asiakkaan on hyväksyttävä nämä yleiset sopimusehdot ja vahvistettava osto klikkaamalla vastaavia painikkeita. Asiakkaalla on mahdollisuus lukea ja tulostaa nämä yleiset sopimusehdot ennen hyväksymisen painamista.

Tiettyihin Berlitzin tarjoamiin palveluihin ja/tai tuotteisiin voi liittyä erillisiä tai täydentäviä sopimusehtoja, joiden seurauksena näiden yleisten sopimusehtojen määräyksiä täydennetään. Näihin viitataan erikseen vastaavan tuotteen/palvelun kohdalla, jos ne ovat sovellettavissa kyseisen palvelun tai tuotteen yhteydessä. Tällaiset erilliset erityisehdot, jotka poikkeavat näistä yleisten sopimusehtojen määräyksistä, ovat ensisijaisia näiden yleisten sopimusehtojen määräyksiin nähden.

Tämän verkkosivuston kautta tapahtuvan verkko-ostomahdollisuuden lisäksi asiakas voi tehdä Berlitz-opetussopimuksen myös allekirjoittamalla sellaisen Berlitz-keskuksessa.

Asiakas, joka tekee Berlitzin kanssa sopimuksen osallistujasta huoltajan ominaisuudessa, tunnustaa ja hyväksyy, että kaikki sopimusmääräykset koskevat vastaavasti myös osallistujaa. Tehdessään tilauksen osallistujien puolesta asiakas vakuuttaa Berlitzille, että osallistujat ovat tietoisia näistä yleisistä sopimusehdoista ja noudattavat niitä.

Berlitzin ilmoittamat ajat ja tapaamiset sovitaan sillä edellytyksellä, että sopivia ohjaajia on saatavilla. Jos ohjaaja ei pysty pitämään tapaamista, Berlitz pyrkii löytämään sijaisen. Jos Berlitz peruuttaa oppitunteja tai ohjelmia, Berlitz tarjoaa vastaavasti korvaavia oppitunteja ja ohjelmia. Berlitz sitoutuu siihen, että jos tämä ei ole yksittäistapauksessa mahdollista, Berlitz ilmoittaa asiakkaalle asiasta välittömästi ja ohjelman päätyttyä palauttaa asiakkaalle kaikki maksetut, mutta Berlitzin vuoksi suorittamatta jääneet oppitunnit.

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada opetusta tietylta opettajalta. Opettajan vaihtaminen voi olla osa Berlitz-menetelmää, eikä se oikeuta asiakasta peruuttamaan sopimusta tai purkamaan sitä.

Berlitz päättää, mille tasolle/ryhmään asiakas osallistuu. Pedagogisista syistä Berlitzillä on oikeus siirtää asiakas tasolta/ryhmästä toiseen tai muuttaa kurssin sisältöä.

Berlitz sitoutuu tekemään perusteellisen tarvekartoituksen ja laatimaan asiakkaalle tavoitteellisen koulutussuunnitelman, mutta ei ole vastuussa siitä, että tiettyjä oppimis- ja koulutustavoitteita ei saavuteta, koska se riippuu erityisesti asiakkaan asianmukaisesta osallistumisesta sekä hänen henkilökohtaisista oppimiskyvyistään, jotka eivät ole Berlitzin vaikutuspiirissä. Berlitz ei ole vastuussa, jos asiakas ei saavuta tiettyä oppimis- ja koulutusmenestyksen tasoa. Berlitzin lausunnot oppitunneista, joita tarvitaan tietyn opetustavoitteen saavuttamiseksi, perustuvat monien vuosien kokemukseen ja voivat poiketa siitä, mitä yksittäistapauksissa todella tarvitaan.

Vain niille henkilöille, joille on annettu käyttäjätunnus ja henkilökohtainen salasana, myönnetään pääsy verkkopalveluun. Sitoudut nimenomaisesti suojaamaan asiakastilassa saamasi käyttöoikeustiedot ja salasanat siten, että Berlitzin palveluiden luvaton käyttö kolmansien osapuolten toimesta on mahdotonta.

Kieliohjelma on voimassa 12 kuukautta sopimuksen tekopäivästä. Berlitz ei myönnä asiakkailleen korvausta lisensseistä, joita käytetään harvoin tai ei käytetä lainkaan.

Asiakkaalla on oikeus muuttaa tai peruuttaa suunniteltuja oppitunteja edeltävänä arkipäivänä klo 12 mennessä. Jos asiakas peruuttaa liian myöhään tai ei saavu paikalle, asiakkaalta veloitetaan sovituista tunneista. Yksityistunnit ajoitetaan ennalta määrätyin väliajoin, ja ne voidaan siirtää vain saman viikon aikana.

Jos Berlitz-koe peruutetaan kaksi päivää ennen suunniteltua koetta, Berlitz palauttaa ostosumman. Jos peruutus saapuu määräajan jälkeen, ostosummaa ei palauteta.

Berlitz pidättää oikeuden sulkea asiakkaat pois oppitunnilta ja myös jäljellä olevasta kurssiohjelmasta, jos he häiritsevät oppituntia siten, että sopimuksenmukainen koulutus muille asiakkaille käy mahdottomaksi. Tässä tapauksessa Berlitz palauttaa käyttämättä jääneistä oppitunneista maksetut lukukausimaksut.

Asiakkaan saamia ennakkoon maksettuja oppituntimateriaaleja tai ilmoittautumismaksuja ei palauteta.

Kuluttajan peruuttamisoikeus etämyyntisopimuksissa. Jos olet kuluttaja, sinulla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on tehty tämän verkkosivuston kautta. Tämä peruuttamisoikeus koskee vain kuluttajia, ei yrittäjiä. Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille päätöksestäsi peruuttaa sopimus selkeästi muotoillulla ilmoituksella, joka lähetetään postiosoitteeseemme tai sähköisesti sähköpostiosoitteeseemme info@berlitz.fi. Lähetämme sinulle välittömästi vahvistuksen (esim. sähköpostitse) peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Jos olet aloittanut palvelujen käytön peruuttamisajan kuluessa, hyväksyt, että 14 päivän kuluessa tapahtuvaa peruuttamisoikeutta ei sovelleta.

Berlitzin palveluista ja tuotteista veloitetaan niiden hintojen mukaan, jotka olivat voimassa, kun tilaus tehtiin tämän verkkosivuston kautta. Tällä verkkosivustolla lueteltuihin hintoihin sisältyy tarvittaessa lakisääteinen arvonlisävero. Berlitz pidättää oikeuden muuttaa hintoja ilman ennakkoilmoitusaikaa, mikä ei kuitenkaan vaikuta jo tehtyihin sopimuksiin.

Berlitz pidättää oikeuden tehdä muutoksia tai poistaa tuotteita/palveluita tältä verkkosivustolta ilman ennakkoilmoitusta.

Luottokorttimaksu. Berlitz käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa tämän verkkosivuston maksutapahtumien käsittelyyn. Berlitz ei tallenna luottokorttitietoja.

Asiakastiedot tallennetaan sopimuksen tekemisen yhteydessä erityisesti sopimuksen toteuttamista varten, ja ne säilytetään lakisääteisten määräysten mukaisen ajan. Huomiota pyydetään kiinnittämään verkkosivuston tietosuojaselosteeseen. Lukuun ottamatta lakisääteistä tai sopimuksen toteuttamisen kannalta välttämätöntä tietojen siirtoa, tietoja siirretään ainoastaan luottokorttiyhtiölle tai postitse toimitettavien materiaalien osalta kuljetusyhtiölle.

Berlitz käyttää ja käsittelee kunkin asiakkaan henkilötietoja omiin myynninedistämistarkoituksiinsa lähettämällä asiakkaalle tietoja tavaroista tai palveluista, jotka ovat samankaltaisia kuin asiakkaan jo tilaamat tai varaamat tavarat tai palvelut. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojensa tähän käyttöön lähettämällä sähköpostia, jonka otsikkona on "Data", osoitteeseen info@berlitz.fi.

Tekniset edellytykset verkko-opetukseen osallistumiselle. Asiakas on itse vastuussa siitä, että hän täyttää omalla kustannuksellaan tekniset vaatimukset, jotka koskevat laitteistoa ja ohjelmistoja sekä muita teknisiä laitteita, joita virtuaaliseen koulutukseen osallistuminen edellyttää. Berlitz antaa hyvissä ajoin tietoa vain tarvittavista teknisistä edellytyksistä. Oppitunnit, joihin ei voida osallistua asiakkaan teknisten puutteiden vuoksi, on poikkeuksetta maksettava.

Suorien verkkotuntien tallentaminen. Asiakas hyväksyy sen, että Berlitz voi nauhoittaa tietyt suorat verkko-ohjelmat ja saattaa ne jälkikäteen osallistujien saataville portaaliinsa.

Laadunvarmistus. Asiakas hyväksyy sen, että Berlitzin palveluksessa oleva koulutusasiantuntija voi osallistua oppitunneille - sekä kasvokkain että verkossa tapahtuvaan opetukseen - laadunvalvontatarkoituksessa.

Berlitzillä on aineettomat oikeudet kaikkeen asiakkaan käytettävissä olevaan ja Berlitzin tarjoamaan materiaaliin/tuotteisiin. Berlitzin materiaalien/tuotteiden osia ei saa käyttää ulkoisesti ilman Berlitzin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusoikeuksiaan tai -velvoitteitaan kokonaan tai osittain kolmansille osapuolille ilman Berlitzin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomi lakeja.

Oikeuspaikkana ovat Berlitzin pääkonttorin sijaintikaupungin tuomioistuimet, ellei asiakas ole kuluttaja ja ellei kuluttajaan sovellettavassa lainsäädännössä ole muuta oikeuspaikkaa.

Verkkotarjouksemme puitteissa olemme velvollisia ohjaamaan sinut Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR) puoleen. Siihen pääsee seuraavasta Internet-osoitteesta: www.ec.europa.eu/ consumers/odr.

Jos jokin edellä mainituista määräyksistä on tai tulee tehottomaksi, se ei vaikuta muiden määräysten voimassaoloon.

Viimeksi päivitetty: 20. lokakuuta 2021.