Kaksikielisyyden hyödyt

Author

Berlitz

Oletko koskaan miettinyt, millaista olisi kommunikoida jollain toisella kielellä?

Monien mielestä vieraan kielen oppiminen vaikuttaa aikaa vievältä prosessilta tai kielen oppimiselle ei löydy käytännön syitä kovasta oppimishalusta huolimatta. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että kaksikielisyydestä on monia etuja nykypäivän entistä verkostoituneemmassa maailmassa.

Haluatpa lisätä kilpailuetua työssäsi, luoda läheisempiä yhteyksiä ihmisiin tai oppia lisää ympäröivästä maailmasta, useiden kielten puhuminen voi murtaa kommunikoinnin esteitä ja antaa meille mahdollisuuden ymmärtää toisiamme syvemmällä tasolla. Jatka lukemista saadaksesi lisätietoja vieraan kielen oppimisen hyödyistä.

Miten hyödyt vieraan kielen oppimisesta urallasi?

Jos haluat edetä urallasi, vieraan kielen oppiminen voi antaa sinulle vahvan kilpailuedun työpaikallasi. Maailmasta on tulossa entistä yhtenäisempi, joten maiden välisen kommunikaation tärkeys kasvaa varsinkin globaalien organisaatioiden menestystä ajatellen.

Oletpa millä alalla tahansa, vieraan kielen opiskelulla on lukuisia ura- ja työhyötyjä. Tulet huomaamaan, että työnantajat haluavat palkata yksilöitä, jotka puhuvat useampaa kuin yhtä kieltä.

Avaat lisää uramahdollisuuksia

Sujuva vieraan kielen taito voi auttaa sinua työllistymään tietyillä aloilla. Monet työnantajat suhtautuvat myönteisesti työhakijoihin, jotka ovat oppineet puhumaan useampaa kuin yhtä kieltä. Tämä osoittaa vahvaa työmoraalia ja halukkuutta kohdata sekä ylittää haasteita.

Kansainvälisen asiakaskunnan omaavat yritykset tarvitsevat yksilöitä, jotka eivät pelkästään osaa kommunikoida toisella kielellä vaan ovat myös kulttuuritietoisia ja ennakkoluulottomia.

Jos haluat työllistyä armeijan tai hallituksen palveluksessa näiden kielten sujuva kielitaito on todella kysyttyä: englanti, arabia, farsi, mandariinikiina, korea ja paštun. Monikielisille yksilöille on tarjolla enemmän työmahdollisuuksia, kuten käännös- ja tulkkaustyötehtäviä. Yhdysvaltain työministeriön mukaan kääntäjien ja tulkkien ammattien odotetaan olevan yksi 15 nopeimmin kasvavasta ammatista Yhdysvalloissa.

Parannat kilpailukykyäsi työmarkkinoilla

Nykyään yhä useammat työnantajat etsivät yksilöitä, jotka puhuvat useita kieliä esimerkiksi asiakaspalvelu-, hotelli-ja ravintola-, hallitus-, armeija-, tietotekniikka ja hallintoaloilla. Itse asiassa University of Phoenix Research Instituten tekemä tutkimus viittaa siihen, että espanjaa ja mandariinikiinaa puhuvia ihmisiä ei ole tarpeeksi vastaamaan markkinoiden kasvavaa kysyntää.

Viime vuonna New American Economy (NAE) julkaisi raportin kaksikielisten yksilöiden kasvavasta kysynnästä suurilla teollisuudenaloilla Yhdysvalloissa. Selvityksen mukaan työnantajat hakevat lisää kaksikielisiä työntekijöitä toimialoille, jotka vaativat korkeatasoista sosiaalista vuorovaikutusta. Bank of America, H&R Block ja Humana olivat kaksikielisiä työntekijöitä etsivien yritysten joukossa.

Raportissa todettiin myös, että vuonna 2010 oli noin 240 000 työpaikkailmoitusta, jotka hakivat kaksikielisiä työntekijöitä. Vuoteen 2015 mennessä sama luku oli noussut noin 630 000:een.

Ole luovempi

Vaikka luovuutta voi olla vaikeata mitata tarkasti, tutkijat ovat yrittäneet kvantifioida ja mitata luovaa kykyä useilla eri tavoilla. Yksi luovuuden ymmärtämiseen käytetyistä työkaluista on testi, joka tunnetaan nimellä Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT). Ellis Paul Torrance esitteli TTCT:n ensimmäisen kerran vuonna 1962. Testi mittaa yksilön kykyä niin kutsuttuun "divergentti-ajatteluun" neljällä avainalueella: ideavuolaus, joustavuus, omaperäisyys ja kompleksisuus.

Divergentti-ajattelu on perustuu pohjimmiltaan siihen, kuinka hyvin ja kuinka nopeasti mielesi pystyy ratkaisemaan ongelman. Mashhadin yliopiston tekemässä tutkimuksessa verrattiin ryhmää kaksikielisiä yksikielisten ryhmään soveltaen TTCT-testiä. Tulokset osoittivat selvästi, että kaksikieliset suoriutuivat paremmin kuin yksikieliset jokaisella TTCT-testin neljällä avainalueella.

Tähän voi olla syynä se, että kaksikieliset kohtaavat usein tilanteita, joissa heidän on harkittava useita eri näkökulmia. Tällä saattaa olla vaikutusta ongelmanratkaisukykyyn. Kaksikieliset osaavat myös paremmin hallita häiriötekijöitä, pitää hallussaan tietoa ja tehdä monia asioita samanaikaisesti, jonka ansiosta he voivat keskittyä enemmän luovien ratkaisujen keksimiseen.

Kaksikielisyys on hyödyllistä sosiaalisissa tilanteissa

Jos puhut vain yhtä kieltä, ajatusten ja ideoiden jakaminen eri kieltä puhuvan kanssa voi olla vaikeata. Toisen kielen oppiminen luo sinulle mahdollisuuden ymmärtää eri ajattelutapoja ja avartaa myös maailmaasi uusien ystävyys- ja romanttisten suhteiden saralla.

Lisäät sosiaalisia ja kulttuurisia mahdollisuuksia elämääsi

Kieltä puhumalla pystyt ilmaisemaan ajatuksiasi muille ihmisille, mutta entä jos sinulla ei ole sanoja ilmaisemaan ajatuksiasi ja tunteitasi? Toisen kielen ymmärtäminen voi antaa sinulle mahdollisuuden ilmaista jotain, jota et ehkä pysty ilmaisemaan vain yhdellä kielellä.

Koska kieli on vahvasti sidoksissa kulttuuriin, useammalla kielellä puhuminen antaa sinulle myös paremman ymmärryksen ja arvostuksen muista kulttuureista. Täten voit luoda vahvempia suhteita ja siteitä muista kulttuuritaustoista olevien ihmisten kanssa.

Nelson Mandela sanoi kerran: " Jos puhut ihmiselle kielellä, jota hän ymmärtää, viesti menee hänen päähänsä. Jos puhut hänelle hänen omalla kielellään, viesti menee hänen sydämeensä." Kommunikointi jonkun äidinkielellä ei ole ainoastaan tapa osoittaa kunnioitusta, vaan se auttaa myös kehittämään syvempiä yhteyksiä ihmisiin. Nämä yhteydet ovat syvemmällä kuin pelkästään ymmärryksen tasolla. Äidinkielellä kommunikointi myös rauhoittaa ihmisiä saaden heidät tuntemaan olonsa kotoisammaksi ja avautumaan helpommin.

Sinulla tulee olemaan paljon helpompaa, kun matkustat

Jos matkustat usein, useiden vieraiden kielten osaaminen on todella hyödyllistä. Sen lisäksi, että pystyt lukemaan ja ymmärtämään kylttejä, karttoja ja ruokalistoja, voit myös kommunikoida paikallisten kanssa heidän äidinkielellään. Tämä tekee uusien ystävyyssuhteiden luomisesta paljon helpompaa. Puhumattakaan siitä saavutuksen tunteesta, minkä saat kuin pystyt navigoimaan uudessa maassa ja ylittämään kohtaamasi kielimuurit. Kuvittele tilanne, jossa pystyt selvittämään kuinka pääset paikasta A paikkaan B uudessa maassa ilman Google -kääntäjän käyttöä – tämä ei ole mikään pieni saavutus!

Paikallisen kielen puhuminen voi myös auttaa sinua kokemaan maa aidommalla tasolla matkustettaessa, sillä sinun ei tarvitse aina luottaa pelkästään englannin kieleen ollessasi suuren kaupungin ulkopuolella. Se on myös erittäin kokonaisvaltainen tapa parantaa puhetaitoasi nopeasti, jos haluat oppia puhumaan kieltä sujuvasti lyhyessä ajassa.

Sinusta tulee empaattisempi muita elämäntapoja ja näkökulmia kohtaan

Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapset, jotka ovat altistuneet vieraille kielille, ovat todennäköisemmin empaattisempia ja parempia kommunikoimaan. Kun kommunikoimme muiden kanssa, me luotamme empatiaan määrittääksemme mitä ihmiset tarkoittavat sen sijaan, mitä he sanovat.

Yhdessä tietyssä tutkimuksessa ryhmälle 4–6-vuotiaille eri kielitaustaisille lapsille esitettiin tilanne, jossa heidän piti ajatella jonkun toisen näkökulmaa suoriutuakseen tehtävästä. Lapsille esitettiin kolme leluautoa – pieni, keskikokoinen ja suuri. Autot olivat paikassa, jossa lapsi pystyi havaitsemaan, että aikuinen ei nähnyt pienintä autoa. Aikuinen pyysi sitten lasta siirtämään pienintä autoa. Koska aikuinen näki vain keskikokoisen ja suuren auton, lapsi pystyi olettamaan, että aikuinen viittasi "keskikokoiseen" autoon.

Kaksikieliset lapset suoriutuivat tästä tehtävästä keskimäärin paremmin kuin yksikieliset lapset. Tämä testi osoittaa sen, että sanojen tulkitseminen ei perustu pelkästään sisältöön, vaan myös kontekstiin. Monikielisissä ympäristössä olevat lapset kohtaavat samanlaisia haasteita navigoidessaan kontekstia ja muiden näkökulmia.

Tutkimuksen mukaan "varhainen kielelle altistuminen on välttämätöntä muodollisen kielijärjestelmän kehittämiselle, mutta se ei välttämättä riitä tehokkaaseen viestintään. Ymmärtääkseen mitä puhuja tarkoittaa on otettava huomioon myös hänen näkökulma.”

Aivot hyötyvät kaksikielisyydestä

Toisen kielen oppimisen kognitiivisia hyötyjä on tutkittu ja dokumentoitu laajasti. Monet ihmiset eivät ehkä tiedä, että vieraan kielen oppiminen voi vahvistaa hermopolkuja ja parantaa aivojen suorituskykyä muilla osa-alueilla. Viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että kaksikieliset ihmiset suoriutuvat yksikielisiä paremmin kyvyissä kuten: epäolennaisen tiedon muokkaaminen ja tärkeään tietoon keskittyminen. Nämä taidot tekevät kaksikielisistä parempia priorisoimaan ja suoriutumaan monista tehtävistä samanaikaisesti.

Tutkimukset, jotka suoritettiin vanhempien kaksikielisten henkilöiden kanssa osoittivat sen, että kaksikielisyyden kautta kehittyneet henkiset taidot saattavat suojata heitä sairauksilta kuten esimerkiksi Alzheimerin taudilta ja dementialta. Jopa fyysisiä Alzheimerin taudin oireita omaavat kaksikieliset henkilöt suoriutuvat paremmin tehtävistä, vaikka heidän skannauksensa viittaisivat paljon huonompiin oireisiin. Tämä osoittaa sen, että kaksikielisyys voi auttaa luomaan vaihtoehtoisia aivoverkostohteyksiä kompensoimaan niitä, jotka vaurioituvat ikääntymisen aikana.

Loppupeleissä vieraan kielen oppiminen opettaa sinulle monia tärkeitä elämän oppitunteja. Oppimiskokemuksen aikana tulet oppimaan kuinka pystyt hyväksymään tekemisiäsi virheitä ja saatat myös oppia sen, että on aina parempi yrittää kuin olla koskaan kokematta haasteen ylittämisestä tulevaa saavutuksen tunnetta.

Kielen ja kulttuurin ymmärtäminen ovat avainasemassa sekä henkilökohtaisten että ammatillisten yhteyksien luomisessa ja itsesi parantamisessa maailmankansalaisena.

Tutustu siihen, kuinka voimme auttaa sinua luomaan yhteyksiä avaamaan maailmasi mahdollisuuksille.