Kielenoppimisen tulevaisuus verkossa

Author

Berlitz

Niiden ihmisten määrä, jotka haluavat oppia kieltä verkossa, on kasvanut huomattavasti viimeisen viiden vuoden aikana ja kasvun odotetaan jatkuvan seuraavan vuosikymmenen ajan. Itse asiassa Meticulous Researchin raportin mukaan, kansainvälisten verkkokieltenoppimismarkkinoiden ennustetaan kasvavan 13,1 %:iin vuoteen 2025 mennessä.

Vaikka nämä raportit osoittavat kielten oppimista suunnittelevien ihmisten määrän kasvun, ne osoittavat myös sen, että ihmiset valitsevat yhä useammin kielen opiskelun verkossa perinteisten henkilökohtaisten kielikurssien sijaan. On muutamia syitä, miksi tämä muutos on tapahtumassa.

Kasvava digitaalinen omaksuminen

Suurin syy verkkokielikurssien suosion kasvuun on yksinkertainen: entistä useammat ihmiset ovat sopeutuneet käyttämään teknologiaa. Älypuhelimet ja älytekniikka ovat tulleet tutuiksi suurimmalle osalle väestöä, joten ihmiset nauttivat asioidensa hoitamisesta verkossa enemmän kuin aikaisemmin. Verkossa tapahtuvan kielenoppimisen ja verkko-opiskelun stigmat, ja myytit ovat alkaneet kadota.

Parempi verkkokieliteknologia

Ihmiset eivät ole pelkästään sopeutuneet käyttämään teknologiaa, vaan kielikoulutusyritykset tarjoavat nyt myös parempia kielikurssikokemuksia verkossa. Yhä useammat opiskelijat haluavat opiskella kieltä verkossa ja kieliyritykset ovat huomanneet tämän. Ne käyttävätkin resursseja luodakseen tehokkaampia verkkoportaaleja opiskelijoille. Näihin sisältyy:

  • Oppituntien aikatauluttaminen verkossa
  • Oppimistuen saatavuus
  • Edistymisen seuranta
  • Kurssimateriaalien saatavuus

Edulliset kurssivaihtoehdot

Verkkokielikurssit tarjoavat edullisemman vaihtoehdon useimmille opiskelijoille. Verkkokielikurssit ovat yleensä edullisia, mutta on olemassa myös erityyppisiä entistä edullisempia verkkokielikursseja. Verkkokielikurssien yhteydessä opiskelijoille tarjotaan yleensä myös mahdollisuutta omatoimiseen opiskeluun, jolloin he voivat käyttää kurssimateriaaleja itsenäiseen opiskeluun. Tämä tarjoaa erittäin edullisen vaihtoehdon vieraan kielen opiskelun aloittamiseen.

Joustavat tuntiaikataulut

Kaikista houkuttelevin verkkokielikurssien ominaisuus on niiden joustavuus. Toisin kuin perinteiset opetusmenetelmät, jotka tarjoavat tietyn määrän oppitunteja ja tuntiaikatauluja, verkkokielikurssit tarjoavat enemmän vaihtoehtoja. Verkko-opiskelun luonteen vuoksi nämä kielikurssit tarjoavat myös mahdollisuuden opiskella missä tahansa. Tämän ansiosta opiskelijat voivat osallistua oppitunneille aikataulujensa mukaisesti.

Jos haluat lisätietoja kielten opiskelusta verkossa tai ilmoittautua verkkokurssille, ota meihin yhteyttä Berlitzillä.