Perustajamme Maximilian Berlitzin kehittämä Berlitz -menetelmä on ensimmäinen kokonaisvaltaiseen syventymiseen perustuva opetusmenetelmä, ja kehittämisestään alkaen se on mullistanut kielenopetuksen tapoja.

Kaikki Berlitzin kielikoulutus on perustunut Berlitz -menetelmään aina vuodesta 1878 lähtien. Olemme jatkaneet lähestymistapamme kehittämistä pysyäksemme viimeisimpien pedagogisten periaatteiden tasalla. Menetelmäämme sisältyy nykyään esimerkiksi yksilöllinen tarvekartoitus, ja lisäksi siihen on yhdistetty digitaalista mediaa ja e-oppimisohjelma.

Lue lisää

Mikä Berlitz -menetelmä oikeastaan on?

Berlitz -menetelmä on luonnollinen tapa oppia uutta kieltä. Berlitzin kursseilla toisin sanoen puhutaan ja kuullaan vain opiskeltavaa kieltä, joten opit sitä kuin olisit kyseisen kielen kotimaassa. Kokonaisvaltainen kokemus auttaa alentamaan kynnystä puhumiseen ja hyödyntämään uusia taitoja arkipäivän tilanteissa.

Miten Berlitz -menetelmä eroaa muista oppimistavoista?

Berlitz -menetelmä tarjoaa systemaattisen lähestymistavan, jonka painopiste on tietyissä tavoitteissa ja jossa hyödynnetään lingvistiikan uusimpia tutkimustuloksia ja innovaatioita. Opettajamme saavat myös intensiivisen koulutuksen. Erityisten opetustekniikoiden lisäksi heillä on välineitä parantaa opiskelijoiden itsevarmuutta ja motivaatiota uuden kielen oppimiseen, kannustaa heitä puhumaan ja kohdentaa opetus tarkasti heidän henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa.

Miten Berlitzillä opiskellaan kielioppia?

Kielioppia opiskellaan aina viestintä- ja aihekontekstin yhteydessä, ja se sisäistetään järjestelmällisen harjoittelun avulla. Opettajamme varmistavat, että puhumisen sujuvuus ja ilmaisun tarkkuus ovat tasapainossa.

Berlitz -menetelmä nykyään

Berlitz -menetelmä on yhä käytössä ja edelleen tehokkain tapa oppia uutta kieltä.

Menetelmän peruselementit ovat seuraavat:

  • Kokonaisvaltaisuus. Opettajat opettavat ja puhuttelevat opiskelijoita aina pelkästään kohdekielellä. Kieltä käytetään tosielämän tilanteissa kielioppia ja sanastoa painottaen.
  • Tavoitteellisuus. Jokaisella oppitunnilla on tietty oppimistavoitteensa. Uudessa kielessä hankittuja taitoja voi siis heti hyödyntää todellisissa tilanteissa.
  • Esittele, harjoittele ja näytä. Uuden kielen omaksumisen helpottamiseksi jokainen oppitunti noudattaa tätä rakennetta. Opettaja esittelee uutta sisältöä, otat osaa ohjattuun ja yleiseen harjoitteluun ja lopuksi sinua rohkaistaan näyttämään, mitä olet oppinut.

Pyydä lisätietoja

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi viimeistään seuraavana arkipäivänä. Yhdessä valitsemme sinulle sopivan kurssin – täysin sitoumuksetta. Täytä lomake, niin Berlitzin tiimi ottaa pian sinuun yhteyttä.