Berlitz metode, ko izstrādāja mūsu uzņēmuma dibinātājs Maksimiliāns Berlics, ir pirmā zināmā dziļi iesaistošās mācīšanās metode, un tā kopš saviem pirmsākumiem ir satricinājusi tradicionālos valodu mācīšanās pamatus.

Berlitz metode ir visu Berlitz valodu mācību pamatā jau kopš 1878. gada. Mēs turpinām pilnveidot savu pieeju, lai neatpaliktu no jaunākajiem ar izglītību saistītajiem principiem. Piemēram, pašlaik mūsu metodoloģija ietver individuālu vajadzību analīzi un ir apvienota ar digitālajiem medijiem un mūsu e-mācību platformu.

Uzziniet vairāk

Kas tieši ir Berlitz metode?

Berlitz metode ļauj jums izmantot dabisku pieeju jaunai valodai. Citiem vārdiem — Berlitz kursā jūs ne tikai runāsiet savā mērķa valodā un to dzirdēsiet, jūs arī to mācīsieties tā, it kā atrastos valstī, kurā tiek izmantota attiecīgā valoda. Šīs dziļi iesaistošās mācības ļaus jums pārvarēt jebkādus šķēršļus saistībā ar runāšanu un izmantot savas jaunās prasmes ikdienas situācijās.

Ar ko Berlitz metode atšķiras no citiem mācīšanās veidiem?

Berlitz metode sniedz sistemātisku pieeju, kas vērsta uz konkrētu mērķu sasniegšanu, un izmanto jaunākos atklājumus un inovācijas valodas pētniecībā. Mūsu instruktori arī saņem intensīvu apmācību — papildus īpašiem mācīšanās paņēmieniem viņi izmanto metodes, kas uzlabo jūsu pārliecību un motivāciju mācīties valodu, mudina jūs runāt un stingri koncentrējas uz jūsu personīgajiem mērķiem.

Kā Berlitz māca gramatiku?

Gramatika vienmēr tiek mācīta saziņas un tematiskā kontekstā un tiek apgūta, izmantojot strukturētu praksi. Mūsu instruktori gādā par līdzsvara nodrošināšanu starp brīvu runāšanu un izteikšanās pareizību.

Berlitz metode mūsdienās

Berlitz metode joprojām ir efektīvākais valodas mācīšanās veids un vēl arvien tiek izmantota arī mūsdienās.

Galvenie metodes principi ir šādi:

  • dziļa iesaistīšanās. Pasniedzējs māca un ar jums runā tikai mērķa valodā. Valoda tiek mācīta reālās dzīves situāciju kontekstā, galveno uzmanību vēršot uz gramatiku un vārdu krājumu;
  • vērsta uz mērķi. Katras nodarbības pamatā ir uzdevumi ar konkrētiem mācīšanās mērķiem. Tas jums ļauj jau uzreiz izmantot jauno valodu reālās situācijās;
  • Izklāsts, prakse, pielietošana. Lai palīdzētu jums apgūt jauno valodu, katra nodarbība ir veidota atbilstoši šai struktūrai. Vispirms instruktors izklāsta jaunu saturu, tad jūs piedalāties gan ievirzītā, gan vispārīgā praksē un vēlāk tiekat aicināts pielietot jaunās zināšanas.