Jūsu panākumu atslēga uzņēmējdarbībā

Starptautisko tirgu robežām saplūstot, multikulturālisms pārveido darba vidi. Nākotnē pārmaiņu būs vēl vairāk, un, lai gūtu panākumus, ir vajadzīgas īpašas prasmes. Mūsu plašā semināru programma aptver trīs prasmju jomas, kas cita citu lieliski papildina, vienlaikus pilnībā ievērojot jūsu personīgās prasības.