Mēs esam izstrādājuši standarta skalu zināšanu līmeņa noteikšanai visām mūsu mācītajām valodām, lai jūs varētu konkrēti novērtēt savas valodas spējas. 

Mūsu valodas zināšanu novērtējumā tiek noteiktas apguvēja prasmes un mērķu sasniegšanai vajadzīgais līmenis. Skala, kuras diapazons ir no 1 (iesācēji) līdz 10 (profesionāļi), noteiks jūsu valodas izpratnes un prasmju līmeni.

Kad jūs būsiet atbildējis uz vajadzību analīzes aptaujas jautājumiem un patērzējis ar kādu no mūsu laipnajiem darbiniekiem, jūs izveidosiet mācību plānu atbilstoši zināšanu līmenim, lai nodrošinātu, ka sasniedzat savus personīgos mērķus.

Plaši izmantotajā Eiropas Padomes izstrādātajā Eiropas vienotā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmā (CEFR) ir definēti dažādi valodas zināšanu līmeņi, lai valodas prasmju novērtējums būtu pārskatāmāks un vieglāk salīdzināms. CEFT līmeņi atbilst 10 Berlitz līmeņiem un Berlitz punktu skalai tiešsaistē (no 0 līdz 30).

Valodas prasmes līmeņi

Lesācējs

1. līmenis

Valodas zināšanas ir pietiekamas ļoti ierobežotai saziņai mutvārdu un klausīšanās vienkāršāko uzdevumu un situāciju gadījumos.

Iesācējs

2. līmenis

Funkcionālajā līmenī jums ir pamata valodas prasmes, kas vajadzīgas ierobežotam skaitam vienkāršu, ikdienas un pazīstamu uzdevumu un situāciju risināšanai.

Vidējais līmenis

3. līmenis

Jūs varat rīkoties ar vienkāršiem komunikācijas uzdevumiem un ikdienas sociālajām un darba situācijām. Jūs varat saprast sarunas kopējo saturu par pazīstamām tēmām.

Vidējais līmenis

4. līmenis

Vidējā līmenī jūs varat pārveidot un apvienot iemācīto materiālu, lai tas atbilstu jūsu tūlītējās saziņas un mācīšanās vajadzībām. Jūs varat saprast informāciju par pazīstamām tēmām kontekstuālā vidē un sarunāties ar citiem par kopīgām tēmām, kuru daudzveidība pieaug.

Vidējs līmenis - augstākais apakšlīmenis

5. līmenis

Jūs zināmā mērā varat uzsākt, uzturēt un pabeigt lielāko daļu ikdienas komunikācijas uzdevumu personīgai un profesionālai lietošanai.

Vidējs līmenis - augstākais apakšlīmenis

6. līmenis

Vidējā līmeņa augšējā līmenī jūs esat pilnībā apguvis vissvarīgākās valodas sastāvdaļas. Jūs varat sazināties kompetenti un viegli daudzos profesionālos un personiskos kontekstos un atrast veidus, kā formulēt jūsu teikto.

Augstākais līmenis

7. līmenis

Jūs sākat radoši iesaistīties sarežģītās sarunās un varat ērti runāt pa tālruni par lielāko daļu tēmu.

Augstākais līmenis

8. līmenis

Augstākajā līmenī jūs sazināties efektīvi un atbilstoši, pat veicot sarežģītus mutiskus uzdevumus un situācijas, piemēram, vadot sapulci. Jūs varat viegli iesaistīties sociālajās un profesionālajās sarunās un telefona sarunās varat viegli rīkoties ar dažādām tēmām.

Profesionālais līmenis

9. līmenis

Jūs efektīvi sazināties ar dažādām auditorijām par plašu pazīstamu un jaunu sarunu tēmu klāstu, lai atbilstu lielākajai daļai personīgo, akadēmisko vai profesionālo prasību, ieskaitot daudzus, kas gaida publiskas uzstāšanās un klausīšanās pieredzi.

Profesionālais līmenis

10. līmenis

Profesionālajā līmenī jums ir pilnīga valodas prasme. Jūs saprotat un spējat izmantot praktiski visas valodas konstrukcijas un vārdu krājumu tik plaši un dziļi kā visizglītotākie mērķvalodas pārstāvji. Komunikācija ir plūstoša, atbilstoša un labi organizēta - idejas attīstāt skaidri un pārdomāti.

Please select a level for more info

Lesācējs
Iesācējs
Vidējais līmenis
Vidējs līmenis - augstākais apakšlīmenis
Augstākais līmenis
Profesionālais līmenis