Mēs esam izstrādājuši standarta skalu zināšanu līmeņa noteikšanai visām mūsu mācītajām valodām, lai jūs varētu konkrēti novērtēt savas valodas spējas. 

Mūsu valodas zināšanu novērtējumā tiek noteiktas apguvēja prasmes un mērķu sasniegšanai vajadzīgais līmenis. Skala, kuras diapazons ir no 1 (iesācēji) līdz 10 (profesionāļi), noteiks jūsu valodas izpratnes un prasmju līmeni.

Kad jūs būsiet atbildējis uz vajadzību analīzes aptaujas jautājumiem un patērzējis ar kādu no mūsu laipnajiem darbiniekiem, jūs izveidosiet mācību plānu atbilstoši zināšanu līmenim, lai nodrošinātu, ka sasniedzat savus personīgos mērķus.

Plaši izmantotajā Eiropas Padomes izstrādātajā Eiropas vienotā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmā (CEFR) ir definēti dažādi valodas zināšanu līmeņi, lai valodas prasmju novērtējums būtu pārskatāmāks un vieglāk salīdzināms. CEFT līmeņi atbilst 10 Berlitz līmeņiem un Berlitz punktu skalai tiešsaistē (no 0 līdz 30).

Valodas prasmes līmeņi

Lesācējs

1. līmenis

Valodas zināšanas ir pietiekamas ļoti ierobežotai saziņai mutvārdu un klausīšanās vienkāršāko uzdevumu un situāciju gadījumos.

Please select a level for more info
Lesācējs
Iesācējs
Vidējais līmenis
Vidējs līmenis - augstākais apakšlīmenis
Augstākais līmenis
Profesionālais līmenis