Brīvas piekļuves grupas sniedz iespēju apvienot efektivitāti un ērtības. Grupas tiek veidotas, iekļaujot cilvēkus, kam ir vienāds valodas līmenis un līdzīgi profesionālie mērķi. Reizi nedēļā viņi tiešsaistē tiekas mazā, tikai 3–5 cilvēku grupā.

Tāpat kā klātienes nodarbībās, galvenais ir pilnīga iesaistīšanās. Mazās dalībnieku grupās jūsu darbinieki apgūst valodu runājot, noslīpējot gramatiku un sarunās papildinot vārdu krājumu. Viss, kas viņiem ir vajadzīgs, lai piedalītos nodarbībā, ir interneta pieslēgums un austiņas ar mikrofonu.

Ieguvumi

  • Pieejamas individuāliem klientiem.
  • Elastīgs grafiks un ietaupīts laiks, jo nekur nav jādodas.
  • Kvalificēti pasniedzēji, kam attiecīgā valoda ir dzimtā un kas ir apmācīti Berlitz metodes izmantošanā.
  • Nodarbības vienmēr var atkārtot, jo tās tiek ierakstītas.
  • Valodas prasmju līmeņa pārbaude.

Pastāvīga novērtēšana un sasniegto mērķu noteikšana

Mācības tiek atbalstītas ar spēcīgu mācību pārvaldības sistēmu. Regulāri testi un gala pārbaudes darbs sniedz jums un jūsu darbiniekiem visaptverošu pārskatu par viņu progresu. Pasniedzēji izvēlas kursa materiālus, kas ir saistīti ar jūsu darbinieku nozari vai nodaļu, tā nodrošinot, ka jauniegūtās vai uzlabotas pašreizējās prasmes noderēs jūsu uzņēmumā. Jūsu un dalībnieku atsauksmes ļauj Berlitz pasniedzējiem vēl vairāk pielāgot nodarbību saturu, lai gūtu vēlamos rezultātus. Virtuālo nodarbību ērtība apvienojumā ar Berlitz metodes efektivitāti ir drošs veids, kā gūt panākumus.