Eksamensforberedelse, leksehjelp, eller generell forbedring av språkferdigheter


Intensiv språkundervisning tilpasset unges behov

På et tidspunkt i livet vil mange barn og unge ha behov for personlig oppfølging og undervisning i et fremmedspråk, for eksempel for å forberede seg til en viktig eksamen eller et utvekslingsopphold. Kanskje familien skal flytte til utlandet? Kanskje de trenger litt ekstra hjelp til franskleksene, eller kanskje de simpelthen har lyst til å lære et helt nytt språk?

En-til-en-undervisning

Våre lærere har morsmålskompetanse i språket de underviser, og er trent i Berlitz-metoden. Lærerne jobber med å styrke sentrale snakke -og lytteferdigheter hos den enkelte deltakere ved hjelp av en samtalebasert tilnærming og motiverende alderstilpasset materiell.

Forbedring av karakterer og forberedelser til eksamen

Berlitz' en-til-en undervisningsprogram er basert på at alle barn og unge er forskjellige, og skal få lærerens fulle oppmerksomhet i undervisningstimen. Vi tilpasser undervisningen til deres mål, behov og ønsker.

  Fordeler:

  • privat språkundervisning for barn fra 4 til 17 år gamle
  • hos oss, hos dere, eller live online 
  • kurs basert på deres ferdigheter, nivå, mål og varighet 
  • variert alderstilpasset undervisningsmateriell 
  • våre lærere har morsmålskompetanse i språket de underviser og er trent i Berlitz-metoden
  • fleksibel timeplan og varighet