Førsteklasses resultater! Eksamensforberedelse, leksehjelp eller generell forbedring av språkferdigheter.

Intensive språkleksjoner med personlig preg

Det er tider i en ung persons liv da det er behov for kvalifisert språkopplæring, for eksempel når du forbereder en språkeksamen (for TOEFL-testen), deltakelse i studentutvekslingsprogram, hjelp med lekser eller familiens kommende reise til utlandet. Eller kanskje er de bare interessert i å lære et bestemt språk.

Ansikt-til-ansikt-veiledning

Våre veiledere er høyt trente instruktører med morsmålskompetanse, og som er dedikert til å jobbe med barn. Våre instruktører vil jobbe ansikt-til-ansikt med barnet ditt for å bygge viktige tale- og lytteferdigheter, og engasjere dem ved hjelp av samtaletilnærming og aldersgodkjent materiale. Med instruktørens fulle oppmerksomhet er Berlitz-skolelæringsprogram designet for å fokusere på barnets individuelle behov.

Vårt fremmedspråklige veiledningsprogram omfatter:

  • Privat språkveiledning for barn i alderen 4-17
  • Skreddersydde programmer basert på ferdighetsnivå, mål og tidsramme
  • Ansikt til ansikt-seminar med en instruktør ved et av våre Berlitz læringssentre
3.2-kids-school-tutorial-b.jpg

Forberedelse til eksamen

Programmene for eksamensforberedelse er utformet og strukturert for å forberede deltakerne på skoleeksamen eller tester som Cambridge-testen. Når de har nådd det nødvendige nivået, forbereder vi dem til eksamen eller prøven som er forespurt. Dette for å oppnå best mulige resultater og kompetanser for studieformålet.