Utgiver av disse nettsidene

Berlitz Language Services Scandinavia

Norsk Avdeling av Utenlandsk Foretak

Brynsveien 13

0667 Oslo

Norway

Tel: +47 23 00 33 60

Fax: +47 22 33 10 03

Email: info@berlitz.no

Opphavsrettigheter

© Copyright Berlitz Norway

Innehar alle rettigheter. Tekst , bilder, grafikk, lyd, animasjon, videoer med tilhørende layout på Berlitz websider er lovmessig beskyttet for kopiering.

Innholdet på denne websiden kan ikke bli kopiert, distribuert, endret eller gjort tilgjengelig for tredje part av kommersielle hensyn. Tredjepart har visse kopirettigheter til noen av logoene på websiden.

Varemerker

Med mindre noe annet er nevnt, er alle varemerkene på disse websidene registrerte varemerker eid av Berlitz Language Services Scandinavia. Dette gjelder særlig logoer.

Fraskrivelse

Disse websidene er blitt behandlet med den største omhu. Innholdet blir kontinuerlig utvidet og oppdatert. Men vi kan dessverre ikke gi noen garantier på at informasjonen til enhver tid er korrekt og nøyaktig. Vi er fritatt for enhver ulempe, belastning eller skade som er indirekte eller direkte forårsaket av å bruke disse websidene, med mindre skaden er forårsaket av en bevisst handling eller total uaktsomhet.

Mer informasjon om Berlitz Language Services Scandinavia kan bli funnet under: Berlitz Company> Press > Company Profile.

Vi er ikke ansvarlig for innholdet på disse sidene, eller for det innhold som lenkes fra disse sidene.

Når de gjelder innhold og design, er vi kun ansvarlig for de websidene vi har innflytelse over. Hvis noen illegale lenker, tekster eller nedlastninger blir funnet på noen av sidene, vennligst informer oss umiddelbart, slik at vi kan fjerne de relevante lenkene fra våre nettsider.

Informasjon om innrammingsteknikker

Bruken av innrammingsteknikker for å bruke noen av Berlitz varemerker, logoer eller annen informasjon som er rettighetsbeskyttet (dette inkluderer bilder, tekster, side layout eller design) på våre websider er ikke tillatt uten særskilt skriftlig tillatelse fra Berlitz

Bruker forbud

Å bruke eller kontakte disse websidene for å røre til eller ødelegge innholdet eller sikkerhetstiltak, eller å trakassere eller bakvaske Berlitz, Berlitz' produkter eller tjenester, eller Berlitz' ansatte, er strengt forbudt. Ingen spam mail skal bli sendt til eller via disse web sidene.

Samtykke

Ved å bruke disse websidene aksepterer brukeren betingelsene som regulerer alt bruk og dets konsekvenser.

Forandringer

Berlitz forbeholder seg retten til å gjøre endringer på websidene og dets betingelser til enhver tid, gjort gjeldende fra endringene blir publisert.