A. Ansvarlig for datavern

Ansvarlig for bearbeiding av personlige Data innenfor rammene av denne hjemmesiden, og i samsvar med reglene til «General Data Protection Regulation» (GDPR) er:

Akersgata 16

0158 Oslo

Tel.: +47 23 00 33 60

Web: www.berlitz.no

Email: info@berlitz.no

Vår hovedansvarlig for vern av personlige Data er:

Steen Kirkby, Email: info@berlitz.no

I denne erklæringen vil vi gjerne informere deg om hvordan dine personlige opplysninger (heretter referert til som «Data») blir håndtert.

B. Håndtering av personlige Data

Vi bearbeider Dataene med henblikk på drift av vår hjemmeside. Bearbeiding av disse Data inkluderer også offentliggjøring av Dataene ved overføring til andre firma.

Overføring av data til USA styres av en adekvat beslutning fra EU-Kommisjonen, dvs. «EU-US personvern». Ifølge dette vedtaket erklærer kommisjonen at garantiene som gjelder for overføring av Data til USA på grunnlag EU-US personvern, samsvarer med standard for datavern i EU. Der hvor vi overfører Data til USA, skal vi spesifisere deltakelse av våre tjenesteleverandører i skjermbildet EU-USA.

Data som berøres ved slike tilfeller, formålet for bearbeiding, lovmessig grunnlag, mottakere og overføringer til tredje land, er oppført under:

a) Loggarkiv

Vi loggfører ditt besøk på våre hjemmesider I en loggfil. Ved å gjøre dette blir følgende Data bearbeidet; navnet på hver besøkte webside, dato og tid for besøket, overført datavolum, browsertype og versjon, operasjonssystem som du bruker og versjon, referrer URL (den nettopp besøkte websiden), din IP- adresse og forespurte provider. Dette er nødvendig for websidesikkerhet. Vi bearbeider Data i henhold til våre rettmessige interesser i henhold til Art. 6 (1) f) GDPR. Loggarkivet vil slettes etter utløp av 7 dager, med mindre det er påkrevd for en oppklaring, eller som bevis for spesifikke overtredelser som har oppstått gjennom oppbevaringsperioden.

b) Hosting

Innenfor rammene av hosting blir samtlige bearbeidede Data som har sammenheng med bedriftens webside lagret. Dette er nødvendig for å sikre driften av websiden. Dataene bearbeider vi på grunnlag av våre rettmessige interesser i henhold til Art. 6 (1) f) GDPR. For drift av vår hjemmeside benytter vi oss av tjenesteleverandører for webhosting, hvor vi overfører de nevnte Data til.

c) Hvordan kontakte oss

Ved kontakt med oss, blir dine data (navn, kontaktdetaljer i den utstrekning som de oppgis av deg), og din beskjed kun brukt for det formål å håndtere din forespørsel. Dataene vil bli brukt for håndtering av din forespørsel i henhold til Art. 6 (1) b) GDPR or Art. 6 (1) f) GDPR. For behandling av dine forespørsler arbeider vi med tjenesteleverandører, som vi overfører de tidligere nevnte Data til.

d) Nyhetsbrev

For å kunne gi deg regelmessig informasjon om vår bedrift og våre tjenester, kan du abonnere på vårt nyhetsbrev. Når du abonnerer på vårt nyhetsbrev, vil vi behandle Dataene som er oppgitt av deg (e-post-adresse og andre frivillig oppgitte data).

For å gjøre dette, ber vi om ditt samtykke som følger;

[ ] Jeg ønsker å abonnere på nyhetsbrevet til Berlitz Norge. Jeg kan avlutte mitt abonnement når som helst ved å sende en e-post til info@berlitz.no, eller ved å bruke avbestillingslenken som er oppgitt i nyhetsbrevet."

Basert på ditt samtykke blir vårt nyhetsbrev så sendt i henhold til Art. 6 (1) a) GDPR ved registrering.

Abonnement på vårt nyhetsbrev håndteres utfra "double-opt-in process". For å forhindre misbruk, vil vi sende deg en e-post når vi mottar din registrering med spørsmål om å bekrefte din bestilling av abonnementet. For å kunne dokumentere bestillingen av abonnementet i henhold til de lovmessige kravene, vil din registrering bli loggført. Dette betyr at vi vil lagre registreringen din så lenge du har et abonnement. Dette betyr at vi vil lagre tiden på kvitteringen på din registrering, og din bekreftelse på abonnementet, såvel som din IP-adresse. Nyhetsbrevet blir sendt deg på vegne av våre tjenesteleverandører som vi overfører de nevnte Dataene til.

e) Kundekonto

Når du åpner en kundekonto, vil du automatisk samtykke for lagring av din kontaktinformasjon (navn, adresse, e-post-adresse, bankdetaljer) og dine brukerdata (Brukernavn og passord). Dette gjør det mulig for oss å identifisere deg som kunde, og for at du kan utføre dine ordre. I denne sammenheng ber vi om følgende samtykke fra deg;

[ ] Jeg ønsker å opprette en kundekonto. Vennligst lagre mine Data for dette formål. Jeg kan tilbakekalle mitt samtykke når som helst ved å sende en e-post til info@berlitz.no ."

Basert på dette konseptet vil dine Data ble behandlet i henhold til Art. 6 (1) a) GDPR.

f) Kjøpstransaksjon

Vi behandler dine ordredata for å fullføre kjøpskontrakten. Dataene blir behandlet i henhold til Art. 6 (1) b) GDPR.

Vi vil overføre din adresseinformasjon til den bedriften som er står for utsendelsen av varene. Vi vil også sende din e-post-adresse og ditt telefonnr, Hvis det kreves for å fullføre kontrakten. Kontrakten. Avtale for leveringsdato (advice note) med forsender.

Vi vil overføre dine transaksjonsdata (navn, ordredato, betalingsmåte, dato for utsendelse og (eller kvittering, betalingsbeløp og kvittering, og når det er nødvendig, bankdetaljer og kredittkortdetaljer) til ansvarlig betalingsservice som har ansvar for å behandle betalingen.

i) Karriereseksjon

www.berlitz.no eller annonseplattformen www.finn.no, dine Data (f.eks. navn, e-post-adresse, arbeidsplass, hvis oppgitt), din melding og vedlagte søknadsdokumenter vil utelukkende bli brukt for behandling av din jobbsøknad. Her gjelder det primære rettslige grunnlaget for å håndtere dine Data; Section 26 GDPR. I henhold til dette er det tillatt å behandle Data som kreves I forbindelse med beslutning og konklusjon for et arbeidsmessig forhold.

Hvis Dataene fremdeles behøves etter fullføring av søknadsprosedyren, for eksempel ved tilfeller av saksbehandlinger, har vi tillatelse til å behandle Dataene for beskyttelse av våre rettmessige interesser i henhold til Art. 6 (1) f) GDPR, dvs. ved påstander eller ved forsvar av krav.

j. Salesforce
For purposes of providing efficient customer support, we use the Salesforce customer management system, represented in Germany by Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str., 63, 80636 Munich, Germany (“Salesforce”). We use Salesforce to collect, link and evaluate form data (contact details, customer account, order data, etc.) processed on our website. This data is transferred to Salesforce’s servers in the course of processing. Processing in this context is performed on the basis of our compelling interest in improving our customer service in accordance with Art. 6(1)(f) GDPR. Salesforce is a cloud-based service. This means that services are provided via the Internet using servers that are distributed worldwide. Accordingly, it is possible that your data will be transferred to non-EU countries.
Salesforce ensures appropriate levels of data protection for transfers to third countries by means of binding corporate rules; in the case of transfers to the United States, this is accomplished through participation in the EU-US privacy shield, and through EU standard contract clauses.
Salesforce’s certification in the EU-US-Privacy-Shield can be found here:
https://www.privacyshield.gov/...
Further information on data privacy can be found at: https://www.salesforce.com/com...

k) Webside-analyser og markedsføring

Vi bruker "cookies" som gjør det mulig å bruke spesielle funksjoner. Cookies er små datapakker som er installert på din enhet og utveksles med andre tjenesteleverandører. Noen cookies som brukes av oss, vil bli slettet så snart du lukker din browser ("session cookies"). Andre cookies forblir på din enhet, og vil gjøre det mulig for oss å idenfisere din browser igjen og ditt neste besøk ("persistent cookies").

Du kan slette alle cookies lagret på din enhet og tilpasse installeringen av din browser for å hindre installeringen av cookies.

I dette tilfelle kan det være mulig at du må tilpasse innstillingene hver gang du besøker vår webside og akseptere mangel på enkelte funksjoner.

Vi bruker cookies I forbindelse med følgende funksjoner

aa) Google Analytics

Vi vil understreke at denne websiden bruker Google Analytics med "anonymizeIp()" utvidelse. Dette betyr at IP adressen er avkortet før den overføres til USA. Direkte personlig identifisering i forbindelse med lagrede Data er derfor vanligvis ikke mulig. Kun i eksepsjonelle tilfeller vil en komplett IP adresse bli overført til en server i USA og avkortet her.

http://tools.google.com/dlpage...

Vennligst merk også informasjon for bruk av Data av Google tilgjengelig i Google Partner network hos:

http://www.google.com/intl/de/...

www.google.de/privacy_ads.html

Google er sertifisert hos

https://www.privacyshield.gov/...

Tilleggsinformasjon av Datavern er også tilgjengelig hos

https://policies.google.com/pr...

bb) Facebook Remarketing/Retargeting: Facebook Custom Audiences (Pixel/Cookies)

We are using a so called tracking pixel on our website, which means that a cookie will be saved on your device when you visit certain pages. This cookies will be permanently saved on your device. We use those cookies in order to understand which advertisements or which third party websites redirected users onto our website. Those information are further utilized in order to optimize our website by analyzing the statistical data provided by the cookie. The data we receive is processed by us for the purposes of legitimate interest in the optimal marketing of our website content according to par.6 subpar 1 f) GDPR.
The cookies are not used for the personal identification of users. The data is anonymous and cannot be used to draw any conclusions about users’ identities. The information about your website usage gathered by this cookie (including your IP-address) will be stored and processed by a Facebook server in the United States.
Facebook is certified:
https://www.privacyshield.gov/...
More information regarding your data protection can be found here:
https://www.facebook.com/help/...
You can revoke your consent to the collection and storage of data at any time with effect for the future by clicking this opt-out link.

cc) Optimizely
In order to continuously improve our website, we use the Optimizely web analysis service on our website provided by Optimizely Inc. 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA (“Optimizely”). Optimizely uses cookies. They process information about the page accessed, the date and time of access, the referrer URL (the previously visited website), your browser, your use of the website and your IP address. Please note that Optimizely is used on our website with IP anonymisation. This shortens IP addresses before they are sent to a server in the USA. A direct personal reference in connection with the stored data is thus usually excluded. Only in exceptional cases is the full IP address transmitted to a server in the USA and shortened there. Processing in this manner is performed on the basis of our compelling legitimate interest in the optimum marketing of our website in accordance with Art. 6(1)(f) GDPR.
Optimizely is certified under:
https://www.privacyshield.gov/...
Further information on Optimizely’s Privacy Policy can be found at:
https://www.optimizely.com/de/...
You can object to having Optimizely process your data at any time with future effect by setting an opt-out cookie available via the following link: https://www.optimizely.com/opt. Please note that you must click on the link again if you delete the cookies in your browser.

dd) FullStory
We use the FullStory analysis service, provided by FullStory Inc., 120 Ottley Dr NE Ste 100, Atlanta, GA 30324, USA (“FullStory”), to analyse user behaviour on our website. FullStory records information about the behaviour of website visitors, enabling us to analyse this behaviour and to improve the user experience on our website. FullStory processes information such as clicks, mouse movements, input (with the exception of sensitive information), scroll movements, type of browser used, device type, IP address, pages visited and session duration.
FullStory uses cookies to collect this information. The information generated by the cookie about your use of the website is transmitted to, and stored by, FullStory on servers in the United States.
We process the data we receive when using FullStory in accordance with Art. 6(1)(f) GDPR on the basis of our compelling legitimate interest in the optimum marketing of our website.
You may object to data collection at any time with future effect by clicking the following opt-out link: https://www.fullstory.com/opto...
FullStory is certified under: https://www.privacyshield.gov/...
You can find further information about FullStory’s Privacy Policy at:
https://www.fullstory.com/lega...

C. Betingelser for lagring av Data

Vi lagrer personlige Data så lenge som det er påkrevd for formålet for behandling, eller inntil du tilbakekaller ditt samtykke for behandling av slike Data.

Der hvor lovbestemte regler for oppbevaring skal overholdes, kan lagringsperioden for visse Data være opptil 10 år, uavhengig av formålet for behandlingen.

D. Dine rettigheter som den deltagende part

a) Rett til informasjon

Ved forespørsel vil vi gi deg informasjon om dine personlige Data som er lagret om deg, når som helst og uten kostnader.

b) Korreksjon, sletting, restriksjoner (blokkering), innvendinger

Hvis du ikke lenger samtykker lagring av dine personlige Data, eller hvis dine personlige Data ikke lengre er korrekte, vil vi ta initiativ til å slette eller blokkere dine Data ved din forespørsel, eller sikre at dine Data blir oppdatert (i den grad det er mulig i forhold til gjeldende lover og reguleringer) Det samme gjelder hvis du ønsker at dine Data kun behandles I forhold til spesielle restriksjoner i framtiden.

c) Dataportabilitet

Ved forespørsel vil vi gi deg dine Data på en vanlig, strukturert og i et lesbart format på maskin slik at du kan overføre dataene til en annen part når det er nødvendig.

d) Klagerett

Du har rett til å klage til din kompetente tilsynsmyndighet.:

https://www.datatilsynet.no/

e) Rett til å tilbakekalle samtykke med virkning fram i tid

Du kan tilbakekalle ditt samtykke når som helst med virkning fram i tid. Tilbakekalling av ditt samtykke vil imidlertid på ingen måte påvirke lovligheten i behandlingen av Dataene dine før tidspunktet for tilbakekallingen.

f) Restriksjoner

Data som ikke kan identifiseres for den det gjelder, som f.eks. er blitt anonymisert for analyseformål, er ikke berørt av rettighetene nevnt ovenfor. Behandlingen av informasjon, sletting, blokkering, korreksjon eller overføring av Data til et annet selskap kan være mulig hvis du gir oss tilleggsinformasjon som muliggjør en identifisering av oss.

g) Utøv dine rettigheter som deltagende part

Hvis du har spørsmål angående dine personlige data, håndtering av informasjonen, korreksjoner, blokkering, innvendinger, eller sletting av data, eller ønsker dine data overført til et annet selskap, vennligst ta kontakt med datenschutz@berlitz.de.