Lær fysisk i et klasserom

Berlitz Kids & Teens styrker barn og ungdoms personlige utvikling og introduserer dem for det kulturelle mangfoldet verden har å by på. Med kunnskap kommer muligheter.

Våre språkkurs for barn og ungdom motiverer og engasjerer barna, samtidig som de får muligheten til å dukke ned i nye spennende språk og kulturer. Her tilegner de seg kunnskaper og ferdigheter de vil ha glede av resten av livet. 

Hver Kids & Teens-time er oppgavebasert med spesifikke mål som skal nås i løpet av timen. Dette gjør at de unge som lærer språk hos oss med en gang får brukt språket i situasjoner som er relevante for dem.

Ha det gøy med å lære engelsk og andre språk

Vårt undervisningskonsept innebærer at barn og unge blir delt inn i små grupper basert på alder og forkunnskaper. I disse gruppene oppmuntres barna til å kommunisere med hverandre og lære i en avslappet atmosfære. Berlitz-opplevelsen er noe annet enn ordinær undervisning - Motivasjon og det å ha det gøy står i fokus!

Følgende kurs er tilgjengelige på Berlitz-sentre:

Ukentlige kurs - Vanlig undervisning

Barna dine møter jevnlig opp til språkundervisning på det lokale Berlitz-senteret. Her styrker de språkferdighetene sine steg for steg.