Bli globalt orientert

Virksomheter i dag er mer internasjonale og mangfoldige enn noensinne tidligere. Med globale partnere, fjernarbeidende og flerkulturelle team, er kulturelle forskjeller en selvfølge som ofte kan påvirke arbeidet eller føre til tapte muligheter.

Vår Cultural Navigator vil hjelpe dine ansatte til å bygge bro over kulturelle fallgruver og forbedre kommunikasjonen med kolleger, partnere og kunder. Det endelige målet er å øke produktiviteten og gi flere forretningsmuligheter.

Fordeler

  • Vår online-plattform for inter-kulturell opplæring leverer rettidig kulturell informasjon til ledelse og forretningspraksis på tvers av forskjellige kulturer.
  • Dine ansatte får nødvendig kunnskap om markedene til å drive virksomhet i internasjonal skala.
  • Programmet fokuserer på å forstå kulturers innvirkning på arbeidsplassen, og gjør ledere og ansatte bedre i stand til å jobbe på en global arena.

Cultural Orientations Indicator (COI)

Oppdag hvordan dine kulturelle preferanser påvirker dine relasjoner på jobben

Dette personlige vurderingsverktøyet gjør det mulig å se kulturforskjeller og anbefaler justeringer av atferd til et bestemt land. COI genererer målrettede sammenligninger, analyserer kulturgap og gir en detaljert veiledning for hvordan utøve større kulturfølsomhet.

Dette hjelper medarbeidere å se hvordan personlige kulturpreferanser påvirker relasjoner på jobben. COI gir råd om hvordan å overvinne eventuelle kulturgap mellom kolleger eller partnere.

Fordeler

  • Det tar mindre enn 20 minutter å gjennomføre
  • Tilgjengelig på over 10 språk
  • Øyeblikkelige resultater, verdifulle verktøy, lydgjennomgang og virkelighetsnære arbeidsscenarier

Finn ut mer

Kontakt oss i dag med dine spørsmål. Sammen kan vi jobbe for å finne det kurset som passer best for deg – for din del, helt uforpliktende. Fyll ut skjemaet og Berlitz-teamet ditt vil i løpet av kort tid kontakte deg.