Berlitz-metoden er utarbeidet av vår grunnlegger, Maximilian Berlitz. Den er den første kjente undervurderingsmetoden og den har rystet tradisjonelle språklæringsstiler siden starten.

Berlitz-metoden har vært hjertet i all Berlitz-språkundervisning siden 1878. Vi har fortsatt å utvikle vår tilnærming for å holde tritt med de nyeste pedagogiske prinsippene. I dag inkluderer vår metodikk bant annet individuell behovsanalyse og har blitt kombinert med digitale medier og vår egen e-Learning-plattform.

Finne ut mer.

Hva er Berlitz-metoden?

Berlitz-metoden lar deg tilnærme deg et nytt språk på en naturlig måte. Med andre ord, i Berlitz-kurset snakker og hører du kun målspråket ditt - det betyr at du lærer det som om du var i landet der språket snakkes. Denne opplevelsen av fordypning gir deg mulighet til å overvinne barrierer mot å snakke og å bruke dine nye ferdigheter i hverdagslige situasjoner.

Hvordan er Berlitz-metoden forskjellig fra andre måter å lære på?

Berlitz-metoden gir en systematisk tilnærming som fokuserer på å møte spesifikke mål og de nyeste funnene og innovasjonene i språkforskningen. Våre instruktører mottar også intensiv trening. I tillegg til spesielle læringsteknikker, bruker de metoder som øker selvtilliten og motivasjonen til å lære språk. De oppfordrer deg til å snakke og holde et fast fokus på dine personlige mål.

Hvordan lærer jeg grammatikk på Berlitz?

Grammatikk læres alltid i en kommunikasjons- og emnebasert sammenheng og internaliseres gjennom strukturert praksis. Våre instruktører sørger for å finne en balanse mellom flyt og nøyaktighet i uttrykket.

Berlitz-metoden i dag

Berlitz-metoden er fortsatt den mest effektive måten å lære et språk på og blir brukt den dag i dag.

Hovedelementene i metoden er:

  • Fordypning. Din instruktør lærer og henvender seg til deg kun på målspråket. Språk presenteres i sammenheng med virkelige situasjoner med fokus på grammatikk og ordforråd.
  • Målretting. Hver leksjon er oppgavebasert med spesifikke læringsmål. Dette gjør at du umiddelbart anvender ditt nye språk til bruk i faktiske situasjoner.
  • Presentasjon, praksis og utføring. For å hjelpe deg med å absorbere ditt nye språk, følger hver leksjon denne strukturen. Nytt innhold presenteres av din instruktør, du deltar i både kontrollert praksis og mindre kontrollert praksis, og utfordres deretter til å demonstrere det du har lært.