Vi har utviklet en standardisert skala for ferdighetsnivåer for alle språkene vi underviser i, slik at du kan måle dine språkferdigheter nøyaktig.

Vår språkferdighetsvurdering definerer dine ferdigheter og nivået som kreves for at du skal nå dine mål. Fra 1 (nybegynner) til 10 (profesjonell), vil skalaen måle nivået på språkforståelse og praktiske ferdigheter.

Når du har fullført en behovsanalyseundersøkelse og snakket med vårt hyggelige personale, vil det legges en sti som kartlegger reisen din gjennom ferdighetsnivåene for å sikre at du møter dine personlige mål.

Europarådets felles europeiske referansegrunnlag for språk (CEFR) definerer ulike nivåer av språkferdighet for å gjøre evalueringen av språkkunnskaper mer gjennomsiktig og enklere å sammenligne. Disse CEFR-nivåene tilsvarer de 10 Berlitz-nivåene og Berlitz online poengskalaen (fra 0 til 30)

Functional

Berlitz Level 1 | CEF Level A 1

Du har ingen forkunnskaper i språket. Dine språkkunnskaper begrenser seg til noen få ord.

Functional

Berlitz nivå 2 | CEF nivå A2.1

Du er i stand til å holde en enkel samtale i nåtid, fortid eller fremtid.

Intermediate

Berlitz nivå 3 | CEF nivå A2.2


Du kan holde en enkel samtale i sosiale og forretningssammenhenger.

Intermediate

Berlitz Language Level 4 | CEF Level A 2.3

Du er i stand til å ta inn over deg opplysninger om vanlige temaer i en gitt sammenheng og føre en vanlig samtale. Du kan etablere profesjonelle kontakter, gi råd og komme med forslag. Du kan utføre mer komplekse handlinger, som å bytte varer eller annullere ordrer. Du kan skrive beskjeder og personlige brev, for eksempel for å takke for noe.


Upper Intermediate

Berlitz nivå 5 | CEF nivå B1.1.


Du kan holde samtaler og mestrer noen få mer kompliserte setningsstrukturer.

Upper Intermediate

Berlitz Language Level 6 | CEF Level B 1.2


Du kan kommunisere lett og ubesværet i flere forskjellige situasjoner, både på jobb og privat, og du kan uttrykke samme ting på flere forskjellige måter. Du kan håndtere en rekke temaer på passende måter. Du kan med letthet delta i en samtale med flere som har vedkommende
språk som sitt morsmål. Du kan diskutere et prosjekt og legge frem forslag, meninger eller ideer. Du kan føre lange telefonsamtaler og bestille for eksempel en reise eller et hotellrom helt problemfritt.


Advanced

Berlitz Language Level 7 | CEF Level B 1.3

Du kan uttrykke forskjellige synspunkter og forsvare dine ideer i en diskusjon. Du forstår ordspråk. Du klarer deg fint i krevende situasjoner og diskusjoner. Du bruker språket idiomatisk og mestrer de fleste situasjoner som måtte oppstå på jobb. Du kan presentere og
oppsummere og bruke språket i komplekse situasjoner.

Advanced

Berlitz Language Level 8 | CEF Level B 2.1

Du kan kommunisere effektivt og presis i krevende aktiviteter og situasjoner. Du kan fint delta i alle slags samtaler både på og utenfor jobben. Du er for eksempel i stand til å gi en profesjonell presentasjon under et møte eller ved en salgspresentasjon. Du kan uttrykke deg med letthet ved å betone forskjellige nyanser, og du kan forstå foredrag om krevende emner.


Professional

Berlitz Language Level 9 | CEF Level B 2.2

Du mestrer å kommunisere effektivt med forskjellige tilhørergrupper om et bredt utvalg av kjente og nye temaer. Du deltar avslappet og kompetent i diskusjoner og møter og kan uttrykke forskjellige synspunkter og forsvare dine meninger. Du benytter korrekte, detaljerte
uttrykk. Du skriver alle tekster, som e-post eller forretningskorrespondanse, feilfritt.


Professional

Berlitz Language Level 10 | CEF Level C1/2 CEF Level C1

Du kan uttrykke deg spontant og flytende uten å måtte lete etter ord. Du forstår krevende tekster uten problemer og kan forstå komplekse ord og vendinger. Du kan bruke språket effektivt og fleksibelt i alle situasjoner. Du utrykker deg klart og detaljert på en strukturert måte i komplekse spørsmål.


Please select a level for more info

Functional
Intermediate
Upper Intermediate
Advanced
Professional