Vi har utviklet en standardisert skala for ferdighetsnivåer for alle språkene vi underviser i, slik at du kan måle dine språkferdigheter nøyaktig.

Vår språkferdighetsvurdering definerer dine ferdigheter og nivået som kreves for at du skal nå dine mål. Fra 1 (nybegynner) til 10 (profesjonell), vil skalaen måle nivået på språkforståelse og praktiske ferdigheter.

Når du har fullført en behovsanalyseundersøkelse og snakket med vårt hyggelige personale, vil det legges en sti som kartlegger reisen din gjennom ferdighetsnivåene for å sikre at du møter dine personlige mål.

Europarådets felles europeiske referansegrunnlag for språk (CEFR) definerer ulike nivåer av språkferdighet for å gjøre evalueringen av språkkunnskaper mer gjennomsiktig og enklere å sammenligne. Disse CEFR-nivåene tilsvarer de 10 Berlitz-nivåene og Berlitz online poengskalaen (fra 0 til 30)

Functional

Berlitz Level 1 | CEF Level A 1

Du har ingen forkunnskaper i språket. Dine språkkunnskaper begrenser seg til noen få ord.

Please select a level for more info
Functional
Intermediate
Upper Intermediate
Advanced
Professional