Berlitz

Niniejszy test poziomujący on-line sprawdza bierną znajomość języka oraz stanowi wstępną ocenę Pana/i zdolności językowej. W celu dokładnego sprawdzenia zarówno aktywnych i jak i biernych umiejętności językowych oraz określenia poziomu startowego Berlitz, rekomendowany jest ustny test poziomujący.

Informacje w profilu

Wyniki zostaną wysłane do następującego Centrum Językowego Berlitz: