Berlitz

Prywatność

W Berlitz, szanujemy naszych klientów i rozumiemy, że martwią się o prywatność. Dlatego Korporacja Berlitz ustanowiła zasady mające na celu zapewnienie, że wszelkie dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Publikujemy niniejsze zasady prywatności, aby poinformować Panstwa, jakiego rodzaju informacje zbieramy, jak są one przetwarzane oraz z kim możemy się nimi dzielić.

Ponieważ w dalszym ciągu rozwijamy naszą stronę internetową i korzystamy z technologii w celu poprawy oferowanych przez nas usług, zasady te prawdopodobnie ulegną zmianie. Zachecamy aby zapoznawac się z poniższymi zasadami na bieżąco, co umożliwi zrozumienie naszej aktualnej polityki prywatności.

Co to są Cookies i jak ich używamy?
Cookie to mały fragment informacji przekazanych przez stronę internetową, który jest zapisywany przez przeglądarke na twardym dysku komputera. Posiada on informacje, które mogą być potrzebne stronie internetowej w celu spersonalizowania. Na stronie internetowej testów Berlitz używamy jedynie jednego rodzaju cookies: Cookies Sesji

Pliki cookie sesji istnieją tylko tak długo, jak długo otwarta pozostaje przeglądarka. Po zamknięciu przeglądarki -znikają. Używamy plików cookie sesji, aby zachować Pańskie dane osobowe i obliczać wyniki podczas zdawania testów.

Jakie informacje zbieramy?
Zbieramy dane osobowe wprowadzone przez klienta podczas rejestracji. Ponadto zbieramy wyniki testów.

Jak wykorzystujemy Twoje dane?
Możemy korzystać z Pańskich informacji w następujący sposób:

  • Aby wysłać wyniki testu po jego zakończeniu
  • Aby wysłać wyniki testu na drugi adres e-mailowy, który został podany w formularzu rejestracyjnym
  • Aby wysłać wyniki testu do Centrum Językowego Berlitz, w którym klient jest zarejestrowany
  • Aby wysłać wyniki testu do firmy szkoleniowej klienta lub jego działu personalnego
  • Możemy wysłac Państwu ofertę e-mailem. Robimy to jedynie wtedy, gdy wskażą Państwo w formularzu rejestracyjnym zainteresowanie otrzymywaniem ofert e-mailowych.
  • Berlitz szanuje Pańską prywatność. Nie zadzwonimy do nikogo, chyba że ktoś wskaże kontakt telefoniczny jako preferowany sposób kontaktu. Ponadto, Pańskie dane osobowe, takie jak adres e-mail lub numeru telefonu nie będą sprzedawane lub przekazywane osobom trzecim.

Czy moje dane są bezpieczne?
Korporacja Berlitz zobowiązała się do dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji zebranych na naszej stronie. Aby zapobiegać próbom nieautoryzowanego dostępu, utrzymać dokładność naszych danych oraz aby zapewnić właściwe wykorzystanie informacji, wdrożyliśmy odpowiednie procedury: fizyczne, elektroniczne i organizacyjne. Zabezpieczają one zbiarane informacje. Jednak ze względu na charakter komunikacji elektronicznej, nie możemy stanowić gwarancji lub zapewnień, że zawartość nie będzie poznana przez osoby trzecie.

Zastrzeżenie
Ze względu na zmieniający się charakter internetu, Berlitz zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem kiedy zostają opublikowane na stronie internetowej.

Informacje pochodzące z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii
W przypadku danych osobowych pochodzących z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii Berlitz zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką oraz Tarczą Prywatności UE-USA (lub Tarczą Prywatności Szwajcaria-USA, w zależności od przypadku), zgodnie z zarządzeniem Departamentu Handlu USA. W razie jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy warunkami niniejszej Polityki a zasadami określonymi w Tarczy Prywatności, moc nadrzędną ma Tarcza Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej na temat ramowych zasad określonych w Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA, a także zobaczyć certyfikat Berlitz, odwiedź stronę https://www.privacyshield.gov/list.

Oprócz spełniania wymagań naszych klientów globalnych dotyczących przestrzegania General Data Protection Regulation (GDPR) Berlitz także zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z tymi regulacjami. Więcej informacji znaleźć można w naszym Oświadczeniu o ochronie danych.

Jak można się z nami skontaktować?
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych zasad prywatności, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: info@berlitztesting.com.