Berlitz

Warunki Korzystania z Serwisu

Przeznaczenie i zastosowanie
Witamy na stronie internetowej testów Berlitz. Korporacja Berlitz ("Berlitz") zezwala na dostęp do tej strony w celu zapewnienia dostępu do testów Berlitz online. W celu zapewnienia wszystkim naszym użytkownikom bezpiecznej i bezproblemowej atmosfery przy korzystaniu z tej strony, ustaliliśmy niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu, które wyjaśniają zasady korzystania z naszej strony. Poprzez dostęp do dowolnego obszaru na stronie Berlitz online, użytkownik automatycznie wyraża zgodę na bycie prawnie zobowiązanym do przestrzegania warunkach określonych poniżej.

Prawa Autorskie i Zezwolenia
Prawa autorskie do wszystkich treści na tej stronie należą do Korporacji Berlitz. Materiały na tej stronie nie mogą być powielane, przechowywane, zmieniane lub dalej rozpowszechniane ani w całości, ani częściowo, bez naszej pisemnej zgody. Wnioski o pozwolenie należy przesyłać w formie pisemnej do naszego biura centrali na adres podany poniżej.

Berlitz Corporation
7 Roszel Road, 3rd Floor
Princeton, NJ 08540

Attn. Marketing Department

Znaki towarowe
Wszystkie, zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane, znaki towarowe, znaki usługowe, logo i nazwy handlowe, są własnością Berlitz. Nie wolno kopiować, pobierać lub korzystać w inny sposób z takich znaków towarowych, znaków usługowych, logo lub nazw handlowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Berlitz.

Odpowiedzialność
Berlitz nie monitoruje wszystkich działan na tej stronie, ale zastrzega sobie do tego prawo.

 • Bezpieczeństwo

 • Użytkownikom zabrania się naruszania lub podejmowania prób naruszenia środków bezpieczeństwa na tej stronie, w tym m.in.:

  1. Podawania fałszywego hasła lub hasła należącego do innego użytkownika lub prób dostępu do danych nie przeznaczonych dla użytkownika lub logowania się na serwer lub konto,do którego dany użytkownik nie jest upoważniony;
  2. Ujawniania innym swojego hasła lub pozwalania osobie trzeciej do korzystania z hasła lub niepoinformowanie Berlitz o sytuacji, gdy hasło jest zagrożone lub przechwycone;
  3. Próby badania, skanowania lub testowania podatności systemu czy sieci lub naruszania zabezpieczeń lub środków uwierzytelniania bez odpowiedniego zezwolenia;
  4. Próby zakłóceń w serwisie użytkownika, administratora, komputera lub sieci, w tym bez ograniczeń, poprzez próby przeciążenia, "powodzi", bombardowania mailami lub zawieszania komputera;
  5. Wysyłania niechcianej poczty elektronicznej, w tym promocji i/lub reklamy produktów lub usług;
  6. Podrabiania nagłówka pakietu TCP/IP lub części informacji z nagłówka w emailu lub we wpisie do grup dyskusyjnych; lub
  7. Przechwytywania całości lub części zawartości strony, usuwania lub zmiany jakichkolwiek treści witryny, lub podawania linków do strony bez naszej specjalnej pisemnej zgody.

 • Zasady Ogólne

 • Użytkownicy zgadzają się korzystać ze strony testów Berlitz online jedynie w celach zgodnych z prawem. Użytkownicy nie mogą używać tego serwisu do przekazywania, rozpowszechniania, przechowywania lub niszczenia materiałów (a) z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, (b) w sposób, który narusza prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej innych osób lub naruszające prywatność lub dobra osobiste innych osób, lub (c), który jest oszczerstwem, obsceniczny, obraźliwy, grożący, lub nienawistny.
 • Naruszenie

 • Berlitz ma pełne prawo i moc aby określić, czy jakiekolwiek użytkowanie narusza te zasady, i aby działać w sposób, jaki uzna za właściwy w przypadku naruszenia. Skutkiem naruszenia bezpieczeństwa systemu lub sieci mogą być podleganie odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Berlitz będzie badać przypadki potencjalnych narusze, i może w ich przypadku współpracować z organami ścigania oraz ujawniać im informacje, w celu rozpoznania i ukarania sprawców.
 • Zawieszenie dostępu

 • Berlitz może bez uprzedzenia wypowiedzieć lub zawiesić dostęp użytkownika do całości lub części strony internetowej Berlitz online, z jakiegokolwiek powodu, który Berlitz, według własnego uznania, uważa za naruszenie niniejszych zasad, praw, lub za szkodliwe dla interesów innego użytkownika.

Zgłoszenia
Zasadą Berlitz jest nie akceptowanie pod żadnym pozorem żadnych niezamówionych pomysłów lub materiałów w jakiejkolwiek formie. Proszę NIE wysyłac żadnych takich materiałów. W przypadku naruszenia tego zakazu, zastrzegamy sobie prawo do uznania wszystkich dostarczonych materiałów jako wolnych od wszelkich roszczeń i bez praw własności. Takie materiały i wszystkie do nich prawa będą naszą własnością, wolne od jakichkolwiek roszczeń. Berlitz będzie mógl korzystać z nich w dowolnym celu, w tym reklamy i promocji, bez wynagrodzenia lub innych zobowiązań wobec kogokolwiek, w tym Ciebie.

Internet i linki
Berlitz nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo tej witryny lub komunikacji z witryną w Internecie. Jest to surowo wzbronione aby łączyć inne strony z tą stroną bez uprzedniej pisemnej zgody od Berlitz. Możemy zezwolić na kilka linków dla wygody, ale Berlitz nie ponosi odpowiedzialności za żadne strony, z którymi zostanie połączony lub za materiały zamieszczone na tej stronie przez osoby inne niż Berlitz. Należy pamiętać, że regulamin strony połączonej i jej polityką prywatności może różnić się od tych z Berlitz. Jeśli korzystasz z odnośnikow do innych stron, radzimy zapoznać sie z ich regulaminem.

Zabronione używanie
Wykorzystywanie lub kontaktowanie tej strony w celu aby zakłócić lub uszkodzić strony, jej zawartości albo jej zabezpieczenia lub nękać i nagabywac Berlitz lub produktów, usługi lub personel jest surowo wzbronione. Niechciane wiadomości (spam) nie mogą być kierowane do lub za pośrednictwem tej strony.

Prywatność
Zgodnie z Polityką Prywatności Berlitz, Berlitz szanuje prywatność użytkowników tej strony.

Zastrzezenie gwarancji
Strona ta jest oferowana w obecnym stanie i bez jakichkolwiek gwarancji. Berlitz zastrzega brak jakichkolwiek sugerowanych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, a także tytułu lub nienaruszalności. Berlitz nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, niedostępność lub przerwy w dostępności, wirusy lub inne wady strony lub jej zawartości. W żadnym wypadku Berlitz ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody użytkowników lub ich systemów komputerowych, nawet jeśli Berlitz został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i bez względu na zaniedbania.

Prawo
Ta strona jest kontrolowana przez Berlitz w New Jersey, USA. Niezależnie od miejsca gdzie znajduje sie użytkownik, roszczenia wszelkiego rodzaju związane z tą stroną muszą być złożone w sądzie federalnym w stanie New Jersey, USA.

Zgoda
Korzystając z tej strony, użytkownik akceptuje i jest przedmiotem tych warunków i zasad, które regulują wszystkie użycia i wszystkie ich wyniki.

Rewizja
Berlitz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na tej stronie i do tych warunków i zasad w dowolnym czasie. Zmiany te wchodza aktywnie w życie z dniem, kiedy zostają one opublikowane na tej stronie.

Ostrzeżenie: JAKIEKOLWIEK KORZYSTANIE ZE STRONY BERLITZ NARUSZAJĄCE TE ZASADY, STANOWI WYKROCZENIE I/LUB NARUSZENIE PRAW SPONSORA STRONY I MOŻE PROWADZIC DO WSZCZĘCIA DZIAŁAŃ PRAWNYCH PRZECIWKO TOBIE.