Berlitz

Ten test językowy ocenia Twoje umiejętności na podstawie kompetencji z zakresu słuchania i czytania.

Informacje w profilu

Wyniki zostaną wysłane do następującego Centrum Językowego Berlitz: