1. Definicions
2. Abast dels termes i condicions
3. Concloure un contracte
4. Dret a retirar-se
5. Productes subministrats Berlitz
6. Productes en www.berlitz.com/es-es/
7. Canvis
8. Resultats
9. Cancel.lació
10. Reemborsament
11. PPreus i condicions de pagament
12. Targeta de crèdit - seguridad
13. rotecció de dades
14. Drets
15. Transferència de drets
16. Incompliment de contracte
17. Tribunal de jurisdicció
18. Dades de l’empresa

1. Definicions:

1.1. Els "productes" / "serveis" proporcionats cobreixen els cursos d’idiomes i tots els productes i serveis oferts a la venda per Berlitz.

1.2. La definició d’ “Usuari” es refereix tant a les persones físiques com a les jurídiques que compren o han comprat productes de Berlitz amb nosaltres i a qualsevol altra persona que utilitzi aquests serveis.

2. Abast dels termes i condicions.

2.1. Aquests termes i condicions comercials constituiran la base de la compra dels serveis/productes oferts, tret que Berlitz i l’usuari acordin el contrari per escrit.

2.2. Els termes i condicions estàndard de Berlitz no són vàlids per als serveis Online entre Berlitz i l’usuari.

3. Concloure un contracte.

3.1. L’usuari trobarà els productes/serveis a la venda en pàgina web.

3.2. Des del punt de vista jurídic, la página web és únicament una plataforma per a presentar productes i serveis.

3.3. Si l’usuari desitja adquirir un producte/servei de Berlitz en aquest lloc web el podrán fer des de la nostra botiga online.

3.4. L’acord és vàlid únicament quan Berlitz ha acceptat l’oferta mitjançant l’enviament d’un correu electrònic de confirmació. En referència a la formació individual, Berlitz es posa en contacte amb l’usuari per telèfon o correu electrònic per a concloure quan s’ha de lliurar el producte/servei. En referència als cursos de grup obert /Instrucció en grup, s’informarà a l’usuari sobre el grup específic en qüestió.

4. Dret a retirar-se.

4.1. Sempre que l’usuari sigui un consumidor, podrà retornar el producte (excepte Cyberteachers si l’alumne realitza l'Audit Online) en un termini de 14 dies a partir de la data en què l’usuari hagi rebut un correu electrònic de confirmació de la compra d’un producte/servei a través del nostre lloc web de Berlitz. Les devolucions s’han d’enviar a: Cea Bermúdez, 50. O per correu electrònic a atencion.clientes@berlitz.es.

4.2. Si el servei ha començat abans que el dret de desistiment hagi expirat, l’Usuari, en aceptar aquestes condicions, acepta que el dret de desistiment s’aplicarà de manera proporcional al consum realitzat.

4. Productes subministrats Berlitz.

5.1. Classes privades, classes semiprivades, classes en grups oberts o tancats, Total Immersion, Crash courses, Berlitz Meeting Point, Berlitz Virtual Classroom, CyberTeachers, classes per telèfon, classes per a nens en totes les seves modalitats (virtual o presencial), Blended Learning, One day Workshops.

5.1.1 La planificació de les lliçons, els horaris i els programes relacionats amb el producte/servei s’acorden entre l’usuari i Berlitz.

5.1.2 Cada lliçó té una durada de 40 minuts, seguida d’un descans de 5 minuts.

5.1.3 L’usuari té dret a modificar o cancel.lar les lliçons programades fins a les 15:00 hores del migdia del dia hàbil anterior i si és dilluns, la cancel.lació s’haurà de realitzar el divendres abans de les 15:00 hores. Si l’usuari cancel.la massa tard o no es presenta, se li cobraran les lliçons programades.

5.1.4 Les lliçons privades dels programes Berlitz Blended es programen a intervals preestablerts i només poden ser reprogramades dins de la mateixa semana.

5.2. Classes virtuals (Formació Individual i Formació en Grup).

5.2.1. La formació individual a l’aula virtual Berlitz i el grup corporatiu de l’aula virtual Berlitz tenen les mateixes condicions que la instrucció individual (Semi Privada, Club Intensiu, Curs Ràpid, Classe Berlitz, Classe Virtual Berlitz Grups Oberts i Grups Berlitz per a Nens).

5.3.1. L’usuari i Berlitz es posaran d’acord sobre el grup al qual ha d’assistir l’usuari..

5.3.2. Cada lliçó dura 40 minuts, seguits d’un descans de 5 minuts.

5.3.3. Per raons pedagògiques, Berlitz té dret a traslladar un usuari d’un grup a un altre o a canviar el contingut del curs.

5.3.4. Els grups oberts/classes grupals de Berlitz tenen un nombre preestablert de participants. Si no hi ha suficients participants, Berlitz té dret, sense previ avís, a reduir el nombre de lliçons en un programa de grup determinat d’acord amb les directrius que s’indiquen a continuació

5.3.5. Condicions especials per a “Grups de nens Berlitz”.

5.3.5.1. Berlitz té dret a impedir que un nen continuï participant en un grup de nens de Berlitz, si aquest nen fa imposible que els altres membres del grup rebin una instrucció animada i estimulant. En aquest cas, Berlitz reemborsarà totes les lliçons pagades però no preses.

5.4. Prova de comprensió auditiva, de lectura i prova oral Berlitz.

5.4.1. La reserva i programació de la prova de comprensió auditiva, de lectura i de la prova d’expressió oral Berlitz s’acorda entre l’usuari i Berlitz.

5.4.2. L’usuari té dret a reprogramar o cancel.lar la prova de comprensió auditiva i de lectura Berlitz i la prova d’expressió oral Berlitz dos dies hàbils abans de la cita programada.

5.5. Berlitz Online – Autoaprenentatge eBerlitz i Tutoria eBerlitz.

5.5.1. Berlitz Online ofereix un accés personal flexible a programmes interactius d’aprenentatge d’idiomes Online. La llicència té una validesa de 3, 6, 9 i 12 mesos i s’envia a l’usuari per correu electrònic quan es rep el pagament.

6. Productes en www.berlitz.com/es-es/

6.1. Berlitz es reserva el dret de fer canvis o eliminar productes/serveis d’aquest lloc web sense previ avís. Això també s’aplica a Berlitz Online. L’usuari no té dret a fer cap reclamació en relació a aquests canvis.

7. Canvis.

7.1. Totes les compres de productes/serveis d’ensenyament d’idiomes estan subjectes a la disponibilitat del personal docent adequat. Berlitz ho confirmarà una vegada que el contracte hagi estat confirmat. A més, pot a ver-hi canvis en el pla d’ensenyament a causa de malalties, canvis de personal, etc. Berlitz no assumeix cap responsabilitat per la cancel.lació dels programes de formació a causa de força major.

7.2. Com part de l’enfocament pedagògic de Berlitz, l’usuari serà format per un equip de professors. Berlitz es reserva el dret de canviar el professor durant el període de formació.

7.3. Berlitz sempre s’esforçarà per trobar un altre professor. Tanmateix, això no sempre és poss.

7.4. Berlitz oferirà lliçons de recuperació per a qualsevol clase o programa d’idiomes que hagi hagut de cancel.lar.

7.5. Si Berlitz cancel.la part de l’ensenyament i no ofereix lliçons de recuperació dins de 4 setmanes, l’usuari té dret a obtener un reemborsament per la part restant de la suma de la compra, és a dir, el client només paga per les lliçons impartides. Això també s’aplica als programes de classes d’idiomes o als programes que hagin hagut de ser cancel.lats per Berlitz.

7.6. EL’usuari no té dret a lliçons de recuperació o una altra compensació, excepte en els casos estipulats en el punt 7.5.

8. Resultats.

8.1. Berlitz no acepta cap responsabilitat per l’incompliment dels objectius específics del curs d’idiomes. Les pautes publicades per Berlitz, en relació amb la qualitat de lliçons necessàries per a aconseguir un nivell en particular, es basen en anys d’experiència, però poden diferir d’un usuari a un altre, depenent dels antecedents, la motivació i les aportacions de l’individu.

9. Cancel.lació.

9.1. Cancel.lació de Classes privades, classes semiprivades, classes en grups oberts o tancats, Total Immersion, Crash courses, Berlitz Meeting Point, Berlitz Virtual Classroom, Cyberteachers, Classes per telèfon, classes per a nens en totes les seves modalitats (virtual o presencial), Blended Learning, One day Workshops.

9.1.1. L’usuari té dret a un reemborsament dins dels 6 mesos següents a la confirmació del contracte. Berlitz reemborsarà el saldo restant de la suma del contracte, i a l’usuari només se li cobrarà pels serveis que ja hagi utilitzat al preu vigent per al període consumit sense tenir en compte el descompte aplicat per pagament anticipat.

9.1.2. Un programa d’idiomes és vàlid durant 12 mesos a partir de la data del contracte. L’usuari pot utilizar el saldo restant per al pagament d’altres productes/serveis en Berlitz dins del període de 12 mesos a partir de la confirmació del contracte original.

9.1.3. No obstant el disposat en els articles 9.1.1 i 9.1.2, tot l’ensenyament relatiu a la formació individual i formació grupal haurà de concloure’s dins del termini acordat.

9.2. Prova de comprensió auditiva i de lectura de Berlitz i prova d’expresió oral de Berlitz

9.2.1. SSi es cancel.la la prova de comprensió auditiva i de lectura i la prova d’expresió oral de Berlitz dos dies abans de la prova previsa, Berlitz reemborsarà l’import de la compra.

9.2.2. Si la cancel.lació es rep més tard de l’estipulat en el punt 9.3.1 o si Berlitz no pot comunicar-se amb l’usuari en relació amb la prova real, no es reemborsarà la suma de la compra.

9.3. No es poden cancel.lar les classes grupals ni les clases Berlitz Blended.

10. Reemborsament.

10.1. Si un usuari no pot completar el seu programa d’idiomes i s’han seguit les regles de cancel.lació i programació d’acord amb els articles 5.3.4, 9.1.1, 9.2.1 o 9.3.1, i l’usuari sol.licita un reemborsament per escrit en un termini de 6 mesos a partir de la data del contracte, el saldo no utilitzat por ser retornat. No es concedirà cap reemborsament pels materials de classe prepagats rebuts per l’Usuari , ni per les taxes de registre. La devolució es produirà pel període no consumit , sense tenir en compte el descompte aplicat per pagament anticipat.

11. Preus i condicions de pagament.

11.1. Els preus que apareixen a la nostra botiga web inclouen els impostos corresponents (A Espanya l’ensenyament no està subjecte a IVA).

11.2. Berlitz es reserva el dret de modificar els preus sense previ avís, la qual cosa no afectarà els contractes ja acordats. Els preus que prevalen per als productes/serveis estan indicats a la nostra botiga web.

12. Targeta de crèdit - seguretat.

12.1. Berlitz utilitza un proveïdor de pagament extern, la plataforma Redsys, per a processar les transaccions de pagament amb terceres empreses. Berlitz no guarda dades de targetes de crèdit o bancaris. El proveïdor de pagament guarda les dades de la tarjeta de crèdit i del banc en forma encriptada. El pagament es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit directe utilitzant Redsys.

13. Protecció de dades.

13.1. Berlitz utilitza cookies i registra les seves dades. Les dades de l’usuari s’emmagatzemen per al processament intern i per a finalitats promocionals pròpies de Berlitz d’acord amb la legislació espanyola.

13.2. D’acord amb la llei sobre l’emmagatzematge de dades d’usuari, els usuaris tenen dret a accedir a les seves dades personals i a eliminar-los. Si els usuaris no desitgen que se’ls enviï el material informatiu de Berlitz, preguem el notifiquin a Berlitz España Carrer Cea Bermúdez, 50 atencion.clientes@berlitz.es . Les seves dades seran llavors bloquejades perquè no rebin notificacions.

13.3. Berlitz transfereix les dades dels usuaris registrats a altres parts únicament d’acord amb les lleis vigents pertinents.

14. Drets.

14.1. Berlitz té els drets immaterials de tots els materials/productes disponibles per a l’usuari i oferts per Berlitz.

14.2. Cap dels materials/productes de Berlitz pot ser utilitzat externament sense el consentiment previ i per escrit de Berlitz.

15. Transferència de drets

15.1. En virtut de les obligacions contractuals; ni Berlitz ni l’Usuari estan autoritzats a transferir els seus drets o obligacions, íntegrament o en part, a tercers.

16. Incompliment del contracte.

16.1. Si una de les parts no compleix les seves obligacions contractuals, l’altra part té dret a rescindir el contracte amb un preavís de 14 dies, a partir de la data en què la part que ha complert les seves obligacions contractuals hagi informat per escrit a la part que no ha complert la seva obligació contractual que el contracte ha de rescindir-se i que l’incompliment del contracte no ha arribat a la seva fi dins d’aquest termini. La rescissió del contracte només pot referir-se al futur.

17. Tribunal competent.

17.1. Aquest acord está d’acord amb la llei espayola.

14. Dades de l’empresa.

Escuelas de idiomas Berlitz de España S.A., Calle Cea Bermúdez, 50 28003 Madrid, España.