Utgivare av dessa webbsidor

Berlitz International Sweden AB

Vasagatan 28
111 20 Stockholm
Sweden
Phone: +46 10 510 23 20
E-mail: info@berlitz.se


Upphovsrätt

© Copyright Berlitz International Sweden AB

Text, bilder, grafik, ljud, animationer och videor samt deras layout på Berlitz webbsidor är upphovsrättsskyddade enligt gällande lagstiftning.

Innehållet i dessa webbsidor får inte kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgängligt för tredjepart för kommersiella syften. Vi poängterar att vissa loggor på dessa webbsidor är varumärken som ägs av tredjepart.

Varumärken


Om ej annat anges är samtliga varumärken på dessa webbsidor registrerade varumärken för Berlitz International Sweden AB. Detta gäller varumärken och loggor.

Ansvarsfriskrivning


Dessa webbsidor har utarbetats med största möjliga omsorg. Innheållet utökas och uppdateras löpande. Icke desto mindre kan inga garantier lämnas med hänsyn till korrekthet och exakthet gällande innehåll. Vi frånsäger oss härmed allt för ansvar gällande skador som antingen direkt eller indirekt härrör från användingen av dessa webbsidor såvida inte denna skada har förorsakats med uppsåt eller allvarlig försummelse.

Vi tar uttryckligen avstånd från allt innehåll på dessa sidor och från alla länkar som publiceras på sidorna som vi länkar itll och är inte ansvariga för deras innehåll. Vi är endast ansvariga för webbsidor där vi kan påverka utformning och innehåll. Om olagliga länkar, texter eller nerladdningas finnes på någon sida, vänligen informera oss omdelebart så att vi kan ta bort detta material från våra webbsdor.

Användarrestriktioner


Att använda eller kontakta dessa webbsidor för att störa eller förstöra dess innehåll, säkerhetsinställningar eller för att missbruka produkter eller tjänster eller trakassera anställda är strikt förbjudet. Inget oombett e-mail (spam) får skickas till eller via dessa webbsidor.

Medgivande


Genom att använda dessa webbsidpr accepterar användaren villkoren som gäller all användning och dess konsekvenser.

Ändringar


Berlitz förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i alla webbsidor och deras villkor vilka får effekt från och med publicering av nämnda ändringar.