Behöver du utvärdera dina främmande språkkunskaper?

Det är ofta nödvändigt att kunna få en bra översikt över vissa medarbetares kunskaper om språk och kommunikationsförmåga. Om det är att öka effektiviteten inom företaget genom att använda kunskaperna för ett visst ändamål eller för att du planerar att vidta riktade träningsåtgärder i framtiden, ger Berlitz test, resultat med hög precision på kortast möjliga tid.

Få reda på mer

Kontakta oss idag med dina frågor. Vi kan arbeta tillsammans för att hitta den kurs som passar dig – utan skyldighet från din sida. Ditt Berlitz-team kommer att kontakta dig inom kort.