Få bra betyg! Examensarbete, läxhjälp eller allmän förbättring av språkkunskaper.

Intensiva språklektioner med personlig touch

Det finns tillfällen i en ung persons liv när en mer ingående språkträning krävs, till exempel vid förberedelserna inför en språkundersökning (t ex TOEFL-testet), ett studentutbyte, hjälp med läxor eller familjens kommande utlandsflytt. Eller så är de kanske bara intresserade av att lära sig ett nytt språk.

Individuell handledning

Våra handledare är högutbildade, modersmålstalande talare som är vana med att arbeta med barn. Genom att använda en specifik konversationsstrategi samt åldersrelaterade material för att engagera barnet kommer en av våra lärare att arbeta individuellt med ditt barn i syfte att bygga upp viktig tal- och hörförmåga. Med lärarens odelade uppmärksamhet är Berlitz skolhandledarprogram utformat för att fokusera på ditt barns individuella behov.

Vårt språkhandledningsprogram innehåller:

  • Privat språkhandledning för barn i åldern 4-17 år
  • Skräddarsydda program baserat på färdighetsnivå, mål och tidsram
  • Ansikte mot ansikte sessioner med en instruktör vid ett av våra Berlitz Lärcenter

Examensförberedelse

Examensförberedelserna är utformade och strukturerade för att förbereda deltagare för prov eller tester såsom Cambridgeprovet. När du har uppnått den önskade nivån förbereder vi den examen eller det test som begärts. Med hjälp av detta kommer barnet att uppnå bästa resultat möjliga samt den kompetens som studieändamålet kräver.

Ta reda på mer

Kontakta oss idag om du har några frågor. Tillsammans med dig tar vi fram en utbildning som passar just dig. Fyll i formuläret och ditt Berlitz team kommer kontakta dig inom kort.