Våra språkkurser för barn och tonåringar låter ditt barn ha roligt och vara motiverad medan de kastar sig in i undervisningen i ett främmande språk. Detta öppnar nya möjligheter - till exempel i skolan eller i deras senare karriärval.

kids-language-courses.png

Ha roligt med att lära dig engelska och andra språk

Under språkkursen är barnen och tonåringarna uppdelade i små grupper baserat på deras ålder (vanligtvis 4-7, 8-11 och 12+) och kompetens. Detta uppmuntrar till interaktion och främjar snabba framsteg samtidigt som det skapar en avslappnad atmosfär. För ditt barn är Berlitzupplevelsen helt olik den i skolan - det finns inget grupptryck eller krav på memorering, här har man bara roligt för att skapa motivation!

Följande undervisningsformat finns tillgängliga på Berlitzcentrum:

Veckokurser - regelbunden språkundervisning en gång i veckan

I våra veckokurser lär ungdomar sitt valda målspråk i regelbundna lektioner på sitt lokala Berlitzspråkcenter. Undervisningen är anpassad efter deltagarnas ålder. De yngsta lärs ut med åldersanpassade övningar som sång, teckning och dans. Äldre barn lär sig att tycka om sitt målspråk med hjälp av spännande historier och underhållande rollspel.

Regelbunden undervisning en gång i veckan gör det möjligt för kursdeltagarna att underhålla målspråket och fördjupa sina kunskaper steg för steg medan de fortfarande har roligt.

Intensiva semesterspråkkurser - på ditt lokala Berlitzcentrum

Vart kan ditt barn ha roligt och få nya vänner under skolloven, samtidigt som man lär sig något användbart?

På våra Barn & Tonåringssemesterkurser!

Barn och tonåringar är välkomna till Berlitzs språkcenter i en stad under en hel vecka där de deltar i underhållande projekt och workshops som gör att de är i konstant kontakt med det aktuella målspråket. Det kan vara skönt att veta att det nya språket lärs ut utan påtryckningar, så att deltagarna har det roligt i en välkomnande miljö. Detta gör det möjligt för barn och tonåringar att få ett bättre självförtroende och ny motivation inför när de återvänder till skolan.

Fördelar:

  • Regelbunden undervisning en gång i veckan eller intensiv kurs under skollov
  • Grupp efter kompetens och ålder, t.ex. 4-7, 8-11 och 12 + år
  • Varierat och åldersanpassat läromedel
  • Särskilt utbildade, modersmålstalande språklärare
  • Små grupper

Klicka här för att boka online

Ta reda på mer

Kontakta oss idag om du har några frågor. Tillsammans med dig tar vi fram en utbildning som passar just dig. Fyll i formuläret och ditt Berlitz team kommer kontakta dig inom kort.