Vår språkkurs online för barn och tonåringar hjälper dem att upptäcka sina unika talanger och förbättra deras förståelse av omvärlden, vart de än befinner sig. Att lära sig ett nytt språk i en tidig ålder kan förbättra kognitiva förmågor och skapa förtroende hos ett barn. Vår onlineplattform gör att det inte finns något behov av att komma till ett fysiskt inlärningscenter, de loggar helt sonika bara in för att börja lära sig!

3.2-kids-virtual-c.jpg

Framtidens språkutbildning

Berlitz erbjuder ett webbaserat språkprogram med lärande online för barn. Programmet kombinerar kraften i den beprövade effektiva Berlitz Metoden med vår åldersanpassade och engagerande Berlitzläroplan med avancerad informationsteknik. Ditt barn lär sig därmed att tala, lyssna och tänka på sitt nya språk snabbt och enkelt.

Vårt språkhandledningsprogram innehåller:

  • Gratis placeringstest
  • Privat språkhandledning för barn i åldrarna 8-17 år
  • Skräddarsydda program baserat på färdighetsnivå, mål och tidsram
  • Fyra 45-minuters lektioner med en lärare live via Berlitz Virtuella Klassrumplattformen
  • Inspelade lektioner som studenten kan behålla för genomgång

    Ta reda på mer

    Kontakta oss idag om du har några frågor. Tillsammans med dig tar vi fram en utbildning som passar just dig. Fyll i formuläret och ditt Berlitz team kommer kontakta dig inom kort.