Bli globalt orienterad

Företag är idag mer internationella med diversifierad arbetsstyrka än någonsin. Med globala partners och internationella team är kulturella skillnader en given faktor som kan påverka arbetet eller leda till förlorade möjligheter. Vår onlineplattform Cultural Navigator hjälper dina anställda att överbrygga kulturella skillnader och förbättra kommunikationen mellan kollegor, partners och kunder med  målet att öka produktiviteten och affärsmöjligheterna.

Fördelar

 • Vår onlineplattform för interkulturell utbildning levererar aktuell interkulturell information och kompetens för lednings- och affärspraxis mellan olika kulturer. 
 • Dina anställda får nödvändig kunskap om olika lokala marknader för att bedriva verksamhet på internationell nivå.
 • Programmet fokuserar på förståelse av kulturens påverkan på arbetsplatserna och passar chefer och anställda som arbetar på en global arena.

Cultural Orientations Indicator (COI)

Upptäck hur dina kulturella preferenser påverkar dina relationer på jobbet

Det här personliga utvärderingsverktyget identifierar en persons område med potentiell kulturell skillnad och rekommenderar beteendemässiga anpassningar till ett visst land. Orienteringsindikatorn genererar målinriktade jämförelser och analys av kulturella luckor och ger en detaljerad handledning för att intensifiera kulturell känslighet. Detta hjälper medarbetare genom att visa hur personliga kulturella preferenser påverkar relationer på jobbet. Indikatorn ger även råd om hur en kan lösa eventuella kulturella luckor som medarbetarna kan ha med sina kollegor eller partners. 

Fördelar 

 • Det tar mindre än 20 minuter att slutföra
 • Finns på över 10 språk 
 • Omedelbara resultat, värdefulla verktyg, ljud förhör och verkliga scenarier

    Ta reda på mer

    Kontakta oss idag om du har några frågor. Tillsammans med dig tar vi fram en utbildning som passar just dig. Fyll i formuläret och ditt Berlitz team kommer kontakta dig inom kort.