Berlitz-testet av skriftliga färdigheter är ett språkkunnighetstest som exakt mäter skriftliga färdigheter hos anställda eller sökande på en arbetsplats eller annan institutionell inställning. Den är tillgänglig på 11 språk, inklusive 3 som också kan administreras i ett datorbaserat format.

Testet är utformat för organisationer, internationella företag, myndigheter och andra institutioner över hela världen för användning i rekrytering, personalutbildning och utveckling samt benchmarking processer.

Rekommenderas för mätning

  • Uppfyllande av uppgiften: Bedömer individens förståelse av uppgiftsinstruktioner och förmåga att uppfylla uppdragets krav, inklusive användning av en publiksändrad språkstil.
  • Idéorganisation: Bedömer möjligheten att planera text efter konventionell struktur, organisera text med hjälp av sammanhängande enheter och gruppera och presentera idéer med stödjande information.
  • Språkanvändning: Bedömer förmågan att använda lämpligt ordförråd, syntax och stavning.
  • Grammatisk noggrannhet: Bedömer förmågan att använda lämplig grammatik och meningsstruktur.

Ta reda på mer

Kontakta oss idag om du har några frågor. Tillsammans med dig tar vi fram en utbildning som passar just dig. Fyll i formuläret och ditt Berlitz team kommer kontakta dig inom kort.