Framtagen av vår grundare, Maximilian Berlitz, har Berlitzmetoden skakat upp traditionella språkinlärningsstilar sedan dess start. Det är den första kända undervisningsmetoden som ger en fördjupad förståelse av målspråket.

Berlitzmetoden har varit kärnan i samtliga Berlitzspråkkurser sedan 1878. Vi har fortsatt att utveckla vårt tillvägagångssätt för att hålla jämna steg med de senaste utbildningsprinciperna. Till exempel så innehåller vår metodik idag individuell behovsanalys samt har kombinerats med digitala medier och vår e-learningplattform.

Få reda på mer

Vad är egentligen Berlitzmetoden?

Berlitzmetoden låter dig närma dig ett nytt språk på ett naturligt sätt. I din Berlitzkurs talar du och hör endast ditt målspråk - vilket innebär att du lär dig det som om du var i landet där språket talas. Den här unika undervisningsmetoden gör att du kan övervinna eventuella hämningar när du talar och tillämpa dina nya färdigheter i vardagliga situationer.

Hur skiljer sig Berlitzmetoden från andra sätt att lära sig?

Berlitzmetoden ger ett systematiskt tillvägagångssätt som fokuserar på att möta specifika mål och bygger på de senaste fynden och innovationerna inom språkforskningen. Våra lärare får också intensiv träning - förutom speciella inlärningstekniker tillämpar de metoder som ökar ditt självförtroende och motivationen att lära sig ett språk, de uppmuntrar dig att prata samtidigt som de håller ett starkt fokus på dina personliga mål.

Hur lär jag mig grammatik på Berlitz?

Grammatik lärs alltid i ett kommunikations- och ämnesbaserat sammanhang och internaliseras genom strukturerad övning. Våra tränare är noga på att hitta en balans mellan flyt och exakthet av uttryck.

Berlitzmetoden idag

Berlitzmetoden är fortfarande det mest effektiva sättet att lära sig ett språk på och används än idag.

Huvudelementen i metoden är:

  • Fördjupning. Din lärare lär ut och adresserar dig endast på ditt målspråk. Språk presenteras i verkliga situationer med fokus på grammatik och ordförråd.
  • Målorienterad. Varje lektion är uppgiftsbaserad med specifika inlärningsmål. Detta gör att du kan använda ditt nya språk i dagliga situationer direkt.
  • Presentera, öva och utföra. För att hjälpa dig att absorbera ditt nya språk följer varje lektion denna struktur. Nytt innehåll presenteras av din instruktör, du deltar i både guidad övning och allmän övning och uppmanas då att använda det du har lärt dig.