Vi har utvecklat en standardiserad nivå av kunskapsnivåer för alla språk vi undervisar på så att du kan mäta dina språkförmågor.

Vår språkvärdighetsbedömning avgör elevens färdigheter och den nivå som krävs för att uppnå sina mål. Från 1 (nybörjare) till 10 (professionell) kommer vår skala att mäta din nivå av språkförståelse och praktiska färdigheter.

När du har slutfört en behovsanalysundersökning, och har pratat lite med vår vänliga personal, bygger du upp en s.k. inlärningsväg som kartlägger din resa genom kompetensnivåerna för att säkerställa att du uppfyller dina personliga mål.

Europarådets allmänt kända och använda europeiska referensram för språk (CEFR) definierar olika nivåer av språkkunskaper som gör utvärderingen av språkkunskaper mer transparent och lättare att jämföra. Dessa CEFR-nivåer motsvarar de 10 Berlitznivåerna och Berlitzpoängskalan online (från 0 till 30).

Kunskapsnivåer

Functional

Nivå 1

Kunskapsnivån är tillräcklig för att kommunicera på ett begränsat sätt med grundläggande vardagsuttryck och enkla fraser.

Functional

Nivå 2

På funktionell nivå kan du uttrycka dig i generella termer och begränsade sammanhang kring vardagsrutiner och vardagliga situationer.

Intermediate

Nivå 3

Du kan hantera okomplicerade kommunikativa uppgifter och rutinmässiga situationer, både socialt och i arbetet. Du kan i stora drag hänga med i en konversation om sådant du redan känner till.

Intermediate

Nivå 4

På den här nivån kan du omformulera dig och kombinera inlärda kunskaper för dina omedelbara kommunikationsbehov. Du kan förstå och tillgodogöra dig information om bekanta ämnen i sitt sammanhang och upprätthålla konversation om varierande allmänna samtalsämnen.

Upper Intermediate

Nivå 5

Du kan till viss del påbörja, upprätthålla och avsluta de flesta rutinmässiga kommunikativa behoven för personliga, sociala och arbetsrelaterade situationer.

Upper Intermediate

Nivå 6

På den här nivån har du assimilerat språkets grunder. Du kan kommunicera på ett kompetent och bekvämt sätt i många professionella och sociala sammanhang och hittar olika sätt att formulera det du vill uttrycka.

Advanced

Nivå 7

Du börjar skapa med språket i mer komplexa och krävande samtal och kan bekvämt hantera de flesta ämnen över telefon.

Advanced

Nivå 8

På den avancerade nivån kommunicerar du effektivt och adekvat även vid krävande muntliga uppgifter och situationer, som att leda ett möte. Du kan med lätthet delta i sociala och arbetsrelaterade samtal och kan bekvämt hantera det mesta över telefon.

Professional

Nivå 9

Du kommunicerar effektivt med olika målgrupper inom ett brett spektrum av bekanta och nya samtalsämnen för att möta de flesta sociala, akademiska eller professionella kraven. Du kan till exempel hålla offentliga presentationer, tal och lyssna kritiskt.

Professional

Nivå 10

På den professionella nivån behärskar du språket full ut. Du förstår och kan i princip använda alla språkliga strukturer såväl som ett brett och rikt ordförråd motsvarande en välutbildad modersmålstalande person. Du kommunicerar flytande, lämpligt och välorganiserat. Du kan utveckla idéer under pågående samtal på ett tydligt och sammanhängande sätt

Välj en nivå för mer information

Functional
Intermediate
Upper Intermediate
Advanced
Professional