Vi har utvecklat en standardiserad nivå av kunskapsnivåer för alla språk vi undervisar på så att du kan mäta dina språkförmågor.

Vår språkvärdighetsbedömning avgör elevens färdigheter och den nivå som krävs för att uppnå sina mål. Från 1 (nybörjare) till 10 (professionell) kommer vår skala att mäta din nivå av språkförståelse och praktiska färdigheter.

När du har slutfört en behovsanalysundersökning, och har pratat lite med vår vänliga personal, bygger du upp en s.k. inlärningsväg som kartlägger din resa genom kompetensnivåerna för att säkerställa att du uppfyller dina personliga mål.

Europarådets allmänt kända och använda europeiska referensram för språk (CEFR) definierar olika nivåer av språkkunskaper som gör utvärderingen av språkkunskaper mer transparent och lättare att jämföra. Dessa CEFR-nivåer motsvarar de 10 Berlitznivåerna och Berlitzpoängskalan online (från 0 till 30).

Kunskapsnivåer

Functional

Nivå 1

Kunskapsnivån är tillräcklig för att kommunicera på ett begränsat sätt med grundläggande vardagsuttryck och enkla fraser.

Välj en nivå för mer information
Functional
Intermediate
Upper Intermediate
Advanced
Professional