ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE

A. Ansvarlig databeskyttelsesinstans

Ansvarlig for behandling af personlige data på denne hjemmeside i overenesstemmelse med den generelle databeskytelsesforordning (GDPR) er:

Berlitz Language Services Scandinavia A/S

Borgergade 28

1300 København K

Tlf: +45 7021 5010

Hjemmeside: www.berlitz.com/da-dk

E-mail: info@berlitz.dk

Vores databeskyttelsesansvarlige er:

Steen Kirkby l, e-mail: info@berlitz.dk

I denne databeskyttelseserklæring ønsker vi at informere dem om måden hvorpå dine personlige data (herfra benævnt “Data”) behandles.

B. Databehandling

Vi behandler Data for anvendelsen af vores hjemmeside. Behandlingen af disse Data inkluderer også information, der overføres til andre virksomheder.

Overførelsen af data til USA foretages på baggrund af en fyldestgørende beslutning taget af den Europæiske Kommission; ”EU-US Privacy Shield”. I denne attesterer kommissionen, at de gældende garantier for videreførelse af data til USA på baggrund af ”EU-US Privacy Shield”, svarer til de databeskyttelsesstandarder, der er i EU. Når vi overfører Data til USA, er vi forpligtede til at specificere deltagelsen af vores serviceudbydere i ”EU-US Privacy Shield”.

De data, der påvirkes i denne forbindelse, behandlingsformål, retslige begrundelser, modtagere og overførelser til tredjelande, kan ses herunder:

a) Logfil

Vi registrerer dit besøg på vores hjemmesider i en logfil. I den forbindelse behandles følgende Data: Navnet på hver af de besøgte hjemmesider, dato og tidspunkt for adgangen, overført datamængde, browsertype og -version, operativsystemet, som anvendes af dig, den henvisende internetadresse (den forrige besøgte hjemmeside), din IP adresse og adgangsudbyderen. Det er nødvendigt for at opretholde sikkerheden på hjemmesiden. Vi bearbejder denne Data på grundlag af vores legitime interesse i henhold til Art. 6 (1) f) GDPR. Logfilen vil blive slettet efter syv dage med mindre den skal bruges til afklaring eller som bevis for specifikke overtrædelser, som skulle være opstået i løbet af lagringsperioden.

b) Webhosting

Inden for rammerne af Webhosting gemmes al Data, der behandles i forbindelse med driften af denne hjemmeside. Dette er nødvendigt for at sikre driften af hjemmesiden. Vi behandler følgelig Data på baggrund af vores legitime interesser i henhold til Art. 6 (1) f) GDPR. Vi benytter webhostingtjenester, som vi overfører førnævnte data til i forbindelse med driften af vores hjemmeside.

c) Sådan kontakter du os

Når du kontakter os vil din Data (navn, de kontaktoplysninger du deler) og din besked udelukkende blive brugt i forbindelse med behandling og håndtering af din forespørgsel. Data vil blive brugt ved behandling af din forespørgsel på baggrund af Art. 6 (1) b) GDPR eller Art. 6 (1) f) GDPR. Ved behandlingen af din Data samarbejder vi med serviceudbydere, som vi overfører førnævnte Data til.

d) Lodtrækninger

Din Data (navn og kontaktinformation og virksomhedsnavn og rolle i forbindelse med deltagelse på vegne af virksomhed) skal oplyses, hvis du ønsker at deltage i vores lodtrækninger og quizzer. I håndteringen af lodtrækninger arbejder vi sammen med serviceleverandører, til hvem specifikke Data overføres. Denne Data overføres med din accept i henhold til Art. 6 (1) a) GDPR eller i vores lovmæssige interesser i at markedsføre vores produkter i henhold til Art. 6 (1) f) GDPR.

e) Karrieresektion

Når du kontakter os i forbindelse med at sende os en jobansøgning vil dine Data (f.eks. navn, e-mailadresse, foretrukne arbejdssted hvis oplyst), din besked og de afsendte ansøgningsdokumenter udelukkende blive brugt til bearbejdning og behandling af dit ønske om at søge job. Her er det primære lovmæssige grundlag for at behandle din data Section 26 GDPR. Ifølge denne er det tilladt at behandle Data, der er nødvendig i forbindelse med beslutningstagen eller indgåelse af et ansættelsesforhold.

Skulle denne Data stadig være nødvendig efter afslutningen af ansøgningsprocessen, f.eks. i forbindelse med retsforfølgning, kan vi behandle Data til forsvar af vores retslige interesser i henhold til Art. 6 (1) f) GDPR det være til påstand eller forsvar af anklager.

d) Salesforce

For purposes of providing efficient customer support, we use the Salesforce customer management system. We use Salesforce to collect, link and evaluate form data (contact details, customer account, order data, etc.) processed on our website. This data is transferred to Salesforce’s servers in the course of processing. Processing in this context is performed on the basis of our compelling interest in improving our customer service in accordance with Art. 6(1)(f) GDPR. Salesforce is a cloud-based service. This means that services are provided via the Internet using servers that are distributed worldwide. Accordingly, it is possible that your data will be transferred to non-EU countries.
Salesforce ensures appropriate levels of data protection for transfers to third countries by means of binding corporate rules; in the case of transfers to the United States, this is accomplished through participation in the EU-US privacy shield, and through EU standard contract clauses.
Salesforce’s certification in the EU-US-Privacy-Shield can be found here:
https://www.privacyshield.gov/...
Further information on data privacy can be found at: https://www.salesforce.com/com...

f) Hjemmesideanalyse og marketing

Vi benytter ”cookies” for at aktivere visse funktioner. Cookies er små datapakker, som installeres på din enhed og udveksles med andre serviceudbydere. Nogle af de cookies, som vi benytter vil blive slettet så snart du lukker din browser (”session cookies”). Andre cookies forbliver på din enhed og vil gøre det muligt for os at identificere din browser næste gang du besøger vores hjemmeside ("vedvarende cookies"). Du kan slette alle cookies på din enhed og justere indstillingerne i din browser, så cookies ikke installeres.

I det tilfælde kan du være nødsaget til at foretage visse justeringer, hver gang du besøger vores hjemmeside og acceptere forringelse i nogle funktioner.

Vi benytter cookies i forbindelse med følgende funktioner:

aa) Google Analytics

Vi benytter Google Analytics, som er en tjeneste fra Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. For at kunne levere sin service benytter Google visse cookies. Informationen om din brug af denne hjemmeside (inklusiv din IP adresse), der genereres ved brug af cookies, overføres til en Google server i USA, hvor den lagres, Vi bruger den lagrede information til at analysere din brug af vores hjemmeside, til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter til hjemmesideoperatøren og til at udbyde yderligere services i forbindelse med brug af hjemmesiden. Vi behandler den indsamlede Data med din accept i henhold til Art.6 (1) a) GDPR. Google vil under ingen omstændigheder koble din IP adresse med anden Google data.

Vi påpeger, at denne hjemmeside benytter Google Analytics med udvidelsen "anonymizeIp()". Det betyder, at IP adresser forkortes kraftigt før de overføres til USA. Direkte personlig identifikation i forbindelse med den lagrede Data er derfor generelt ikke mulig. Kun i helt usædvanlige tilfælde vil en hel IP adresse overføres til USA og forkortes der.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling af din Data med fremtidig effekt ved at tilføje Google Analytics’ deaktiverings add-on for browsere via:

http://tools.google.com/dlpage...

Bemærk også den information om anvendelse af data, som er tilgængelig I Googles Partnernetværk på:

http://www.google.com/intl/dk/...

Google er certificeret på:

https://www.privacyshield.gov/...

Yderligere information om databeskyttelse findes også på: https://policies.google.com/pr...

bb) Facebook Remarketing/Retargeting: Facebook Custom Audiences (Pixel/Cookies)

We are using a so called tracking pixel on our website, which means that a cookie will be saved on your device when you visit certain pages. This cookies will be permanently saved on your device. We use those cookies in order to understand which advertisements or which third party websites redirected users onto our website. Those information are further utilized in order to optimize our website by analyzing the statistical data provided by the cookie. The data we receive is processed by us for the purposes of legitimate interest in the optimal marketing of our website content according to par.6 subpar 1 f) GDPR.
The cookies are not used for the personal identification of users. The data is anonymous and cannot be used to draw any conclusions about users’ identities. The information about your website usage gathered by this cookie (including your IP-address) will be stored and processed by a Facebook server in the United States.
Facebook is certified:
https://www.privacyshield.gov/...
More information regarding your data protection can be found here:
https://www.facebook.com/help/...
You can revoke your consent to the collection and storage of data at any time with effect for the future by clicking this opt-out link.

cc) Optimizely

In order to continuously improve our website, we use the Optimizely web analysis service on our website provided by Optimizely Inc. 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA (“Optimizely”). Optimizely uses cookies. They process information about the page accessed, the date and time of access, the referrer URL (the previously visited website), your browser, your use of the website and your IP address. Please note that Optimizely is used on our website with IP anonymisation. This shortens IP addresses before they are sent to a server in the USA. A direct personal reference in connection with the stored data is thus usually excluded. Only in exceptional cases is the full IP address transmitted to a server in the USA and shortened there. Processing in this manner is performed on the basis of our compelling legitimate interest in the optimum marketing of our website in accordance with Art. 6(1)(f) GDPR.
Optimizely is certified under:
https://www.privacyshield.gov/...
Further information on Optimizely’s Privacy Policy can be found at:
https://www.optimizely.com/de/...
You can object to having Optimizely process your data at any time with future effect by setting an opt-out cookie available via the following link: https://www.optimizely.com/opt. Please note that you must click on the link again if you delete the cookies in your browser.

dd) Fullstory

We use the FullStory analysis service, provided by FullStory Inc., 120 Ottley Dr NE Ste 100, Atlanta, GA 30324, USA (“FullStory”), to analyse user behaviour on our website. FullStory records information about the behaviour of website visitors, enabling us to analyse this behaviour and to improve the user experience on our website. FullStory processes information such as clicks, mouse movements, input (with the exception of sensitive information), scroll movements, type of browser used, device type, IP address, pages visited and session duration.
FullStory uses cookies to collect this information. The information generated by the cookie about your use of the website is transmitted to, and stored by, FullStory on servers in the United States.
We process the data we receive when using FullStory in accordance with Art. 6(1)(f) GDPR on the basis of our compelling legitimate interest in the optimum marketing of our website.
You may object to data collection at any time with future effect by clicking the following opt-out link: https://www.fullstory.com/opto...
FullStory is certified under: https://www.privacyshield.gov/...
You can find further information about FullStory’s Privacy Policy at:
https://www.fullstory.com/lega...

C. Vilkår for datalagring

Personlig Data vil kun blive lagret så længe, det er nødvendigt for formålet, som det behandles til eller indtil du trækker dit samtykke til behandling af denne type Data tilbage. I tilfælde hvor særlig Data ifølge loven skal lagres i en bestemt periode, kan Data lagres i op til 10 år, uanset behandlingsformål.

D. Dine rettigheder som informant

a) Ret til information

På forespørgsel fra dig, vil vi til enhver tid stille information om den personlige Data, som lagres om dig, til rådighed uden betaling.

b) Rettelse, sletning, behandlingsrestriktioner, indsigelse

Ønsker du ikke længere, at din Data lagres eller hvis din personlige Data ikke længere er korrekte, vil vi indlede sletning eller blokering af din Data på din forespørgsel eller sikre, at din Data følgelig opdateres (i den udstrækning det er muligt i henhold til gældende lov og regulering). Det samme gør sig gældende, hvis du kun ønsker din Data behandlet under særlige restriktioner i fremtiden.

c) Dataoverførsel

På forespørgselkan vi give dig dine Data i et almindeligt, struktureret og maskinlæsbart format, så du kan videregive dem til anden kompetent part.

d) Ret til appel

Du har ret til at appellere til din myndige autoritet:

(https://www.datatilsynet.dk/)

e) Ret til tilbagetrækning af samtykke med fremtidig virkning

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trække dit samtykke tilbage med fremtidig virkning. Tilbagetrækningen af dit samtykke vil dog på ingen måde påvirke lovligheden af behandlingen af din Data før tilbagetrækningstidspunktet.

f) Restriktioner

Data, som ikke kan benyttes til at identificere informanten for eksempel Data, der er blevet anonymiseret til analyseformål påvirkes ikke af ovenstående rettigheder. Overgivelse af information, sletning, blokering, rettelser eller overførsel af Data til anden virksomhed kan være mulighed i det tilfælde, at du giver os yderligere information, som kan muliggøre en identifikation af os.

g) Udøvelse af dine rettigheder som informant

Skulle du have spørgsmål vedrørende din personlige Data, videregivelse af information, rettelser, blokering, indvendinger eller sletning af Data eller du ønsker din Data overført en anden virksomhed, kontakt venligst: info@berlitz.dk.