De følgende generelle vilkår og betingelser (kaldet GVB i det følgende) for Berlitz Language Services Scandinavia A/S, Borgergade 28, 3. sal, 1300 København, Danmark, CVR: DK 819 79510 (“Berlitz”) gælder som det bindende grundlag for alle kontrakter mellem Berlitz og de forbrugere og virksomheder (også kaldet "kunder"), der køber produkter og tjenester, der tilbydes af Berlitz via internettet på denne hjemmeside. Denne hjemmeside henvender sig til kunder, der er bosat eller hjemmehørende i det land, hvor Berlitz er beliggende.


 1. En "forbruger" er defineret som enhver fysisk person, der indgår en juridisk aftale med et formål, der ikke svarer til hans/hendes kommercielle eller professionelle erhverv. En "virksomhed" defineres som enhver fysisk person, juridisk person eller forretningspartnerskab, der i udøvelsen af ​​sit erhverv, forretning eller erhverv, indgå en juridisk aftale. Bestemmelserne i disse GVB, gælder udtrykkeligt for forbrugere, og gælder ikke for virksomheder
 2. Når en transaktion gennemføres via internettet på denne hjemmeside, skal kunden acceptere disse GVB, og bekræfte købet ved at klikke på de tilsvarende knapper. Kunden har mulighed for at læse og udskrive de GVB, før der klikkes på accept.
 3. Visse tjenester og/eller produkter, der tilbydes af Berlitz, kan være underlagt særskilte eller yderligere kontraktmæssige betingelser, som følge vil GVB blive suppleret. Der henvises til særskilte produkt-/serviceafsnit, der er relevante i forbindelse med en given ydelse eller et givet produkt. Sådanne særskilte, særlige betingelser, som afviger fra disse GVB, har forrang.
 4. Ud over online købsmuligheden via denne hjemmeside kan en kunde også indgå en Berlitz-undervisningskontrakt ved at underskrive den i et Berlitz-center.
 5. En kunde, der indgår en kontrakt med Berlitz i sin egenskab af juridisk værge for en deltager, anerkender og accepterer, at eventuelle kontraktlige bestemmelser også skal gælde for deltageren. Når kunden afgiver en ordre på vegne af deltageren, forsikrer kunden Berlitz om, at deltagerne er bekendt med disse GVB og skal overholde dem.
 6. Tider og aftaler, angivet af Berlitz, er afhængige af tilgængeligheden af undervisere. Hvis en underviser ikke er i stand til at overholde en aftale, skal Berlitz forsøge at finde en vikar. Hvis lektioner eller kurser aflyses af Berlitz, skal Berlitz tilbyde erstatningslektioner og -kurser i overensstemmelse hermed. Berlitz er indforstået med, at hvis dette ikke er muligt i et bestemt tilfælde, skal Berlitz straks give kunden besked og ved afslutning af kurset refundere kunden for alle lektioner, der er blevet betalt for, men ikke gennemført på grund af Berlitz.
 7. Kunder har ikke ret til at blive undervist af en bestemt underviser. Et lærerskifte kan være en del af Berlitz-metoden og giver ikke kunden ret til at fortryde kontrakten eller annullere den.
 8. Berlitz bestemmer, hvilket niveau/gruppe kunden skal deltage i. Berlitz er af pædagogiske årsager berettiget til at flytte en kunde fra et niveau/gruppe til et andet eller ændre kursets indhold.
 9. Berlitz forpligter sig til at gennemføre en grundig behovsanalyse og levere en målrettet undervisningsplan til kunden, men hæfter ikke for manglende opfyldelse af specifikke lærings- og undervisningsmål, da dette især afhænger af den rette deltagelse af kunden samt hans/hendes personlige indlæringsevner, som ligger uden for Berlitz' indflydelsessfære. Berlitz er ikke ansvarlig, hvis kunden ikke opnår et bestemt niveau af læring og uddannelsesmæssig succes. Berlitz' udtalelser om de lektioner, der er nødvendige for at nå et bestemt undervisningsmål, er baseret på mange års erfaring og kan afvige fra, hvad der faktisk kræves i individuelle tilfælde.
 10. Kun de personer, der er tildelt et brugernavn og en personlig adgangskode, skal have adgang til en onlinetjeneste. Du forpligter dig udtrykkeligt til at beskytte adgangsdata og adgangskoder, der er modtaget i kundeområdet på en sådan måde, at uautoriseret brug af Berlitz-tjenester, er umulig for tredjemand.
 11. Et sprogkursus er gyldigt i 12 måneder fra kontrakten underskrives. Berlitz yder ikke sine kunder godtgørelse for licenser, der sjældent eller slet ikke bliver brugt.
 12. Kunden har ret til at ændre eller aflyse planlagte lektioner senest kl. 12.00 hverdagen før. Hvis kunden melder afbud for sent eller ikke møder op, vil kunden blive opkrævet for de planlagte timer. Privatlektioner er planlagt med forudindstillede intervaller og kan kun ændres inden for samme uge.
 13. Hvis en Berlitz-test aflyses to dage før den planlagte test, refunderer Berlitz købsbeløbet. Hvis fortrydelse modtages senere end den fastsatte frist, refunderes købsbeløbet ikke.
 14. Berlitz forbeholder sig retten til at udelukke kunder fra lektioner og også fra det resterende kursusprogram, hvis de forstyrrer undervisningen på en sådan måde, at kontraktoverensstemmende træning for andre kunder bliver umulig. I dette tilfælde refunderes Berlitz undervisningsgebyrer for ubrugte lektioner.
 15. Der ydes ingen refusion for forudbetalt undervisningsmateriale modtaget af kunden, ej heller registreringsgebyrer.
 16. Fortrydelsesret for fjernsalgsaftaler. Som forbruger, har du ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage fra den dato, kontrakten blev indgået via denne hjemmeside. Denne fortrydelsesret gælder kun for forbrugere og ikke for virksomheder. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os om din beslutning om at fortryde kontrakten i en tydeligt formuleret erklæring, der sendes til vores postadresse eller elektronisk til e-mailadressen info@berlitz.dk. Vi sender dig straks en bekræftelse (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af din fortrydelseserklæring. Hvis du er begyndt at bruge tjenesterne i fortrydelsesperioden, accepterer du, at fortrydelsesretten inden for 14 dage ikke gælder.
 17. Berlitz tjenester og produkter opkræves til de priser, der gjaldt på denne hjemmeside, da ordren blev afgivet. Priserne på denne hjemmeside inkluderer den lovpligtige moms, hvor det er relevant. Berlitz forbeholder sig ret til at ændre priser uden forudgående varsel, hvilket dog ikke har nogen betydning for allerede underskrevne kontrakter.
 18. Berlitz forbeholder sig retten til at foretage ændringer eller fjerne produkter/tjenester fra denne hjemmeside uden forudgående varsel.
 19. Kreditkortbetaling. Berlitz bruger en ekstern udbyder til at behandle betalingstransaktioner på denne hjemmeside. Berlitz gemmer ikke kreditkortdata.
 20. Kundedata opbevares, når kontrakten indgås, især med henblik på kontraktudførelse, og gemmes i det tidsrum, der er foreskrevet i lovbestemmelsen. Opmærksomheden henledes på hjemmesidens fortrolighedserklæring. Med undtagelse af enhver overførsel, der er påkrævet ved lov eller nødvendig for udførelsen af ​​kontrakten, overføres data kun til et kreditkortselskab eller fragtfirmaet i tilfælde af materialer, der leveres med posten.
 21. Berlitz bruger og behandler hver enkelt kundes personlige data til sine egne salgsfremmende formål ved at sende kunden information om varer eller tjenester, der ligner dem, som allerede er bestilt af kunden. Kunden kan til enhver tid tilbagekalde tilladelsen til denne brug af hans eller hendes data ved at sende en e-mail med emnelinjen "Data" til info@berlitz.dk
 22. Tekniske forudsætninger for at deltage i online undervisning. Kunden er personligt, og for egen regning, ansvarlig for at opfylde de tekniske krav med hensyn til hardware og software samt eventuelt andet teknisk udstyr, der kræves for at deltage i de virtuelle træningsformer. Berlitz giver kun information om de nødvendige tekniske krav. Undervisning, der ikke kan tages som følge af tekniske mangler fra kundens side, skal betales uden undtagelse.
 23. Optagelse af live online lektioner. Kunden accepterer, at visse live online programmer kan optages af Berlitz og efterfølgende gøres tilgængelige for deltagerne på deres portal.
 24. Kvalitetssikring. Kunden accepterer, at en pædagogisk specialist ansat af Berlitz kan deltage i en fremmøde lektion og en online-lektion med henblik på kvalitetskontrol.
 25. Berlitz har de immaterielle rettigheder til alle materialer/produkter, der er tilgængelige for kunden og tilbydes af Berlitz. Ingen dele af Berlitz' materialer/produkter må bruges eksternt uden Berlitz' forudgående skriftlige samtykke.
 26. Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine kontraktlige rettigheder eller forpligtelser, helt eller delvist, til tredjemand uden Berlitz’ forudgående skriftlige samtykke.
 27. Denne aftale er underlagt dansk lovgivning.
 28. Værnetinget skal være domstolene i den by, hvor Berlitz' hovedkvarter er beliggende, medmindre kunden er en forbruger, og den gældende forbrugerlovgivning angiver en anden retskreds.
 29. Inden for rammerne af vores onlinetilbud kan du gratis klage over en ydelse/tjeneste, via Europa-Kommissionens Klageportal (ODR). Denne kan tilgås via følgende internetadresse: www.ec.europa.eu/consumers/odr
 30. Skulle nogen af ​​ovenstående bestemmelser være eller blive ugyldige, vil gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser ikke blive påvirket.

Senest opdateret: 20. oktober 2021