Hos Berlitz har vi udviklet en skala, hvor du kan måle niveauet af dine sprogfærdigheder for alle de sprog, som vi underviser i. Vores skala måler, hvor godt du forstår og taler sproget og går fra 1 til 10. Hvor 1 er begynder og 10 er professionel.

Ud over at gennemføre testen af dit sprogniveau, skal du også udfylde en behovsanalyse. Når begge ting er gennemført og du talt med en af vores medarbejdere, kan vi sammen planlægge dit kursusforløb. Det er den bedste måde til at sikre, at du når dine personlige mål.

Den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR) definerer forskellige sprog niveauer. Vi bruger samme skala, så er det nemlig nemmere at forstå og sammen ligne. Det vil sige, at CEFR-niveauerne svarer til de 10 Berlitz-niveauer og Berlitz' online skala (fra 0-30).

Læs mere om de enkelte Berlitz-niveauer nedenfor.

Berlitz sprog niveauer

Begynderniveau

Niveau 1

Du kan tale på et basalt niveau i hverdagssituationer og om begrænsede emner.

Begynderniveau

Niveau 2

Du kan tale om de basale ting indenfor emner og situationer, som du kender til.

Mellemniveau

Niveau 3

Du forstår essensen i en samtale om emner, du kender til. Du kan starte, holde gang i og afslutte en simpel samtale i sociale situationer.

Mellemniveau

Niveau 4

Du forstår information om emner, du kender til, og du kan have sammenhængende samtaler om generelle emner. Du kan nu tilpasse og kombinere det, du har lært til nye situationer.

Øvre mellemniveau

Niveau 5

Du kan i begrænset omfang tale på personligt og professionelt plan.

Øvre mellemniveau

Niveau 6

Du har taget det vigtigste af sproget til dig og kan tale ubesværet i professionelle og private sammenhænge. Du kan nu finde mange forskellige måder at formulere dig på.

Avanceret niveau

Niveau 7

Du kan skabe mere komplekse og krævende sætninger og kan uden besvær diskutere de fleste emner, både i mødet med folk eller over telefonen.

Avanceret niveau

Niveau 8

Du kan kommunikere effektivt og korrekt i krævende situationer, og kan fx lede et møde. Du deltager let i sociale og professionelle samtaler og har nemt ved at tale om de fleste emner, også over telefonen.

Professionellt niveau

Niveau 9

Du kan nu tale flydende om flere både kendte og nye emner, og du kommunikerer effektivt med forskellige målgrupper. Du kan også tale offentligt og lytte kritisk.

Professionellt niveau

Niveau 10

På det faglige niveau har du fuld kontrol over sproget. Du forstår og kan bruge stort set alle sproglige nuancer. Du har et stort ordforråd og taler flydende og sammenhængende. Du udvikler sætningerne, mens du taler.

Please select a level for more info

Begynderniveau
Mellemniveau
Øvre mellemniveau
Avanceret niveau
Professionellt niveau