Hos Berlitz har vi udviklet en skala, hvor du kan måle niveauet af dine sprogfærdigheder for alle de sprog, som vi underviser i. Vores skala måler, hvor godt du forstår og taler sproget og går fra 1 til 10. Hvor 1 er begynder og 10 er professionel.

Ud over at gennemføre testen af dit sprogniveau, skal du også udfylde en behovsanalyse. Når begge ting er gennemført og du talt med en af vores medarbejdere, kan vi sammen planlægge dit kursusforløb. Det er den bedste måde til at sikre, at du når dine personlige mål.

Den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR) definerer forskellige sprog niveauer. Vi bruger samme skala, så er det nemlig nemmere at forstå og sammen ligne. Det vil sige, at CEFR-niveauerne svarer til de 10 Berlitz-niveauer og Berlitz' online skala (fra 0-30).

Læs mere om de enkelte Berlitz-niveauer nedenfor.

Berlitz sprog niveauer

Begynderniveau

Niveau 1

Du kan tale på et basalt niveau i hverdagssituationer og om begrænsede emner.

Please select a level for more info
Begynderniveau
Mellemniveau
Øvre mellemniveau
Avanceret niveau
Professionellt niveau