Efterhånden som de internationale markeder bliver mere afhængige af hinanden, opstår der flere og flere multikulturelle arbejdspladser. Det betyder også, at sprog og kulturforståelse er nødvendige faktorer for at få succes på jobbet.

Husk! Uanset dit budget eller dine mål, så kan vi sætte et kursus sammen, der passer til det.

Bliv bedre til den interne kommunikation

God kommunikation er særlig vigtig i en virksomhed med medarbejdere fra flere lande.

På vores virksomhedskurser i sprog og kulturforståelse indgår også emner som ledelse og ledelse i praksis. Her får din medarbejder de nødvendige værktøjer og teknikker, der til til for at arbejde i et multikulturelt miljø.

Vores undervisning er fleksibelt, og tilrettelægges så det passer ind i medarbejderens ønsker og behov.

Vælg mellem:

  • Sprogkurser for virksomheder på alle niveauer. Undervisning kan enten foregå ved fremmøde eller online med en underviser.
  • Kurser i kulturforståelse og mødet med en ny kultur og arbejdskultur. Kurserne hjælper ledere til mere effektivt at kunne lede, styre og kommunikere i en anden kultur end den man selv kommer fra.
  • Kurser i virksomhedskommunikation, hvor fokus er, at kursisterne skal blive bedre globale ledere.
  • Sprogtest, der viser sprogniveauet.

Skræddersyet indhold

Vi har gruppekurser med specifikt udviklet Berlitz-undervisningsmateriale, men vi har også individuel undervisning, hvor materialet er branchespecifikt, og sat sammen så det passer til medarbejderen og den situation personen er i.

Interne seminarer

Planlægger du uddannelse af dine medarbejdere i jeres egen virksomhed? Vores Berlitz-team kan hjælpe dig gennem alle faser – fra planlægning til opfølgning.

Berlitz evaluering af medarbejdernes udvikling

Med Berlitz kan dine kurser til efteruddannelse styres helt ned til mindste detalje. Vi holder øje er dine medarbejdere udvikling og laver løbende online rapporter, som du får adgang til.

Kurser på tværs af flere byer eller lande

Uanset om din virksomhed har brug for kurser forskellige steder i Danmark eller forskellige steder rundt om i verden, så kan vi stå for al koordinering og administration af din virksomheds efteruddannelse.

Test og vurdering til rekruttering

Har du brug for at kende til en potentiel ny medarbejders sprogniveau, så kan vi sagtens hjælpe med en placeringstest. Testen er baseret på Berlitz-sprog niveauer, som kan overføres til niveauerne i den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR).

Få mere information