Vi har udviklet en skala med niveauer for alle de sprog, vi underviser i. På den måde kan du måle dine præcise sprogkundskaber.

Vores skala måler din sprogforståelse og praktiske færdigheder. Den rangerer fra 1 (begynder) til 10 (professionel).

Så snart du har færdiggjort en behovsanalyse og har været i kontakt med en af vores medarbejdere, tilrettelægger vi sammen dit kursus. På den måde sikrer vi, at du når dine personlige mål.

Den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR) definerer forskellige niveauer af sprogfærdigheder og anvendes for at sikre, at evalueringen af færdigheder er nemmere at sammenligne og forstå. CEFR-niveauerne svarer til de 10 Berlitz-niveauer samt Berlitz' online skala (fra 0-30).

Sprogniveauer

Begynder

Niveau 1

Kendskabet til sproget gør dig i stand til at kommunikere om begrænsede emner. Du kan kommunikere på et basalt niveau i hverdagssituationer.

Begynder

Niveau 2

Med de basale færdigheder på plads behersker du sproget i begrænsede, rutinemæssige og velkendte opgaver og situationer.

Mellemniveau

Niveau 3

Du forstår essensen i en samtale om kendte emner. Du kan indlede, opretholde og afslutte en simpel samtale i sociale situationer.

Mellemniveau

Niveau 4

Du kan tilpasse det, du har lært til nye situationer. Du forstår information om velkendte emner, og du kan have sammenhængende samtaler med andre om generelle emner.

Øvre mellemniveau

Niveau 5

Du kan i begrænset omfang kommunikere på personligt og professionelt plan.

Øvre mellemniveau

Niveau 6

Du har taget det mest essentielle af sproget til dig og kan kommunikere ubesværet i flere professionelle og private sammenhænge. Du kan finde mange forskellige måder at udtrykke det samme på.

Avancerede færdigheder

Niveau 7

Du begynder nu at skabe mere komplekse og krævende sætninger  og kan uden besvær diskutere de fleste emner, også over telefonen.

Avancerede færdigheder

Niveau 8

Du kan kommunikere effektivt og korrekt i krævende situationer, for eksempel hvis du skal lede et møde. Du deltager let i sociale og professionelle samtaler og har nemt ved at kommunikere om de fleste emner, også over telefonen.

Professionelle færdigheder

Niveau 9

Du kan nu kommunikere effektivt med forskellige målgrupper om flere kendte og nye emner. Du opfylder de fleste personlige, akademiske og professionelle krav – og kan tale offentligt og lytte kritisk.

Professionelle færdigheder

Niveau 10

Du mestrer nu sproget til fulde. Du har et godt ordforråd og kommunikerer flydende. Du udvikler sammenhængende ideer i tale.

Please select a level for more info

Begynder
Mellemniveau
Øvre mellemniveau
Avancerede færdigheder
Professionelle færdigheder