Vi har udviklet en standardiseret skala af niveauer for sprogfærdighed for alle de sprog, vi underviser i. På den måde kan du måle dine præcise sprogkundskaber.

Vores vurdering af sprogfærdigheder understreger den studerendes færdigheder og det niveau, der kræves, for at de kan opnå deres mål. Den rangerer fra 1 (begynder) til 10 (professionel). Vores skala måler dit niveau af sprogforståelse og praktiske færdigheder.

Så snart du har færdiggjort en behovsanalyse og har været i kontakt med en af vores venlige medarbejdere, vil du opbygge en læringssti, som klarlægger din rejse op gennem vores sprogniveauer. Dette er for at sikre, at du opnår dine personlige mål.

Det vidt brugte råd af den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR) definerer forskellige niveauer af sprogfærdigheder for at sikre, at evalueringen af færdigheder er mere transparent, så det er nemmere at sammenligne. Disse CEFR-niveauer stemmer overens med de 10 Berlitz-niveauer, samt den online Berlitz-skala (fra 0-30)

Færdighedsniveauer

Functional

Niveau 1

Kendskabet til sproget gør dig i stand til at kommunikere på en meget begrænset måde. Du kan deltage i enkle mundtlige opgaver samt lytteøvelser og situationer.

Functional

Niveau 2

Med de basale færdigheder på plads behersker du sproget i begrænsede, rutinemæssige og velkendte opgaver og situationer.

Mellemniveau

Niveau 3

Du kan forstå essensen i en samtale omhandlende kendte emner. Du kan indlede, opretholde og afslutte en simpel samtale i både sociale og forretningsmæssige situationer.

Mellemniveau

Niveau 4

På dette niveau kan du omforme og kombinere det lærte materiale og på den måde opnå dine primære kommunikationsbehov. Du forstår information om velkendte emner i de rette omgivelser i forhold til konteksten. Du kan producere sammenhængende samtale med andre omhandlende en stadigt længere række af generelle emner.

Øvre mellemniveau

Niveau 5

Du kan til en vis grænse starte, bibeholde og afslutte de mest rutinemæssige kommunikationsopgaver på det personlige og arbejdsmæssige plan.

Øvre mellemniveau

Niveau 6

På dette niveau har du taget det mest essentielle af sproget til dig. Du kan kommunikere kompetent og ubesværet i mange professionelle og private sammenhænge og du kan finde mange forskellige måder at udtrykke den samme ting på.

Avancerede færdigheder

Niveau 7

Du begynder nu at skabe mere komplekse og krævende sætninger ved samtaler og kan uden besvær diskutere de fleste emner også over telefonen.

Avancerede færdigheder

Niveau 8

På dette avancerede niveau vil du være i stand til at kommunikere effektivt og korrekt selv i krævende situationer så som at lede et møde. Du deltager let i sociale og professionelle samtaler og har nemt ved at kommunikere om langt de fleste emner også over telefonen.

Professionelle færdigheder

Niveau 9

Du kan nu kommunikere effektivt overforforskellige målgrupper omkring en lang række kendte og nye emner og dermed opfylde de fleste personlige, akademiske og professionelle krav – inklusiv mange, som kræver erfaring i offentlig tale samt at lytte kritisk.

Professionelle færdigheder

Niveau 10

På niveau 10 håndterer du sproget til fulde. Du forstår og kan benytte stort set alle lingvistiske strukturer. Derudover besidder du et ordforråd, der er lige så stort som de fleste veluddannede modersmålstalende. Kommunikation kommer flydende, tilpasset og velorganiseret – du udvikler klart og sammenhængende ideer i tale.

Please select a level for more info

Functional
Mellemniveau
Øvre mellemniveau
Avancerede færdigheder
Professionelle færdigheder