44 חיות חווה, ג'ונגל, ים, גן חיות ובית מדהימות בצרפתית

Author

Elinor Zucchet

בין אם אתם רוצים לבקר בגן החיות Parc de la Tête d'Or in Lyon, לשאול שאלות חקלאי צרפתי או סתם לצפות בסרטוני חתולים מצחיקים עם חברים בפאריז, תמיד שימושי לדעת קצת על אוצר המילים של 'חיות' צרפתיות.

חוץ מזה, מי לא אוהב את les animaux? הכרת בעלי חיים בצרפתית תעזור לנו לנהל שיחה ולהכיר חברים מתוקים חדשים. מחיות גן חיות, חיות מחמד ועד חיות משק בצרפתית, מבלי לשכוח חיות בר ויצורי ים, המאמר הפרוותי הזה, יכסה את הכל.


חיות משק בצרפתית

(ביטוי צרפתי שמשמעותו "לשנות את הנושא לחלוטין") עם חיות המשק האלה בצרפתית!

Baby ducks and farm animals in French.

אנגליתשם החיה (יחיד)שם החיה (רבים)זכרנקבהיילוד/גורשם קיבוצי
Horse
סוס
סוס
(Le) cheval
shuh-vall
סוסים
Horses
Chevaux
shuh-voh
סוס (סטליון)
Stallion
Étalon
eh-tah-lon
סוסה
Mare
Jument
ju-muhn
סוס צעיר (סיח)
Foal
Poulain
pooh-lahn
עדר
Herd
Troupeau
trew-poh
Cow
פרה
פרה
(La) vache
vahsh
פרות
Cows
Vaches
vahsh
שור
Bull, Ox
Taureau, boeuf
tuh-ruh
פרה
Cow
Vache
vahsh
עֶגְלָה
Young cow, young bull, calf
Génisse, taurillon, veau
jen-eese, tow-re-yon, vo
עדר
Herd
Troupeau
trew-poh
Pig
חזיר
חזיר
(Le) cochon
coo-shohn
חזירים
Pigs
Cochons
coo-shohn
חזיר
Pig
Cochon
coo-shohn
חזרזיר
Sow
Truie
truwee
חזרזירונית
Piglet
Goret, porcelet
go-ret, pour-su-leh
גורים
Litter
Troupeau
trew-poh
Goat
תייש
תייש
(La) chèvre
sheh-vruh
תיישים
Goats
Chèvres
sheh-vruh
תייש
Goat
Bouc
book
עז
Goat
Chèvre
sheh-vruh
גדי
Young goat
Chevreau
shuh-vroh
עדר
Herd
Troupeau
trew-poh
Donkey
חמור
חמור
(L’)âne
ahn
חמורים
Donkeys
Ânes
ahn
חמור
Donkey
Âne
ahn
אתון
Donkey
Ânesse
an-esse
עַיִר
Colt
Ânon
an-ohn
עדר
Herd
Troupe
trewp
Sheep
כבשה
כבשה
(Le) mouton
moo-tohn
כבשים
Sheep
Moutons
moo-tohn
כבש
Sheep
Moutons
moo-tohn
כבשה
Ewe
Brebis
breh-bee
עגל
Lamb
Agneau
ah-nee-ho
צאן
Flock
Troupeau
trew-poh
Chicken
תרנגולת
תרנגולת
(Le) poulet
poo-lay
תרנגולות
Chickens
Poulets
poo-lay
תרנגול (גבר)
Rooster
Coq
cock
תרנגולת
Hen
Poule
pool
אפרוח
Chick
Poussin
pooh-san
עדר
Brood
Troupeau
trew-poh
Duck
ברווז
ברווז
(Le) canard
cah-nar
ברווזים
Ducks
Canards
cah-nar
ברווז
Duck
Canard
cah-nar
ברווזה
Duck
Câne
canh
ברווזון
Duckling
Caneton
cah-nay-tohn
להקה
Paddling
Troupeau
trew-poh
Turkey
תרנגול הודו
תרנגול הודו
(La) dinde
dahnd
תרנגולי הודו
Turkeys
Dindes
dahnd
תרנגול הודו
Turkey
Dindon
dahn-dohn
תרנגולת הודו
Turkey
Dinde
dahnd
אפרוח הודו
Baby turkey
Dindonneau
dahn-doh-no
להקה
Rafter
Troupeau
trew-poh
Goose
אווז
אווז
(L’)oie
wah
אווזים
Geese
Oies
wah
אווז
Gander
Jars
jhar
אווזה
Goose
Oie
wah
אווז צעיר
Baby goose
Oison
wah-zohn
להקה
Gaggle
Troupeau
trew-poh
Rabbit
ארנב
ארנב
(Le) lapin
lah-pahn
ארנבים
Rabbits
Lapins
lah-pahn
ארנב
Rabbit
Lapin
lah-pahn
ארנבת
Rabbit
Lapine
lah-peen
ארנבון
Baby rabbit
Lapereau
lah-puh-ro
גורים
Nest
Troupeau
trew-poh


חיות גן חיות וחיות בר בצרפתית

בואו לנווט איתנו בג'ונגל אוצר המילים של חיות בר וחיות גן בצרפתית

Zebra, zoo animals and wild animals in French.

שם החיה (יחיד)שם החיה (רבים)זכרנקבהיילוד/גורשם קיבוצי
אריה
Lion
(Le) lion
lee ohn
אריות
Lions
Lions
lee-ohn
אריה
Lion
Lion
lee-ohn
לביאה
Lion
Lionne
lee-uhn
גור אריות
Lionceau
lee-ohn-so
להקה
Pride
Meute or troupeau
muht, trew-poh
נמר
Tiger
(Le) tigre
tee-gruh
נמרים
Tigers
Tigres
tee-gruh
נמר
Tiger
Tigre
tee-gruh
נמרה
Tiger
Tigresse
tee-gres
גור נמרים
Tigreau
tee-gro
להקה
Streak
Meute or troupeau
muht, trew-poh
פיל
Elephant
(L’)éléphant
ay lay-fohn
פילים
Elephants
Éléphants
ay lay-fohn
פיל
Elephant
Éléphant
ay lay-fohn
פילה
Élephant
Éléphante
ay-lay-fohnt
גור פילים
Éléphanteau
ay-lay-fohnt-oh
עדר
Herd
Troupeau
trew-poh
ג'ירף
Giraffe
(La) girafe
gee-rahff
ג'ירפות
Giraffes
Girafes
gee-rahff
ג'ירף
Giraffe
Girafe
gee-rahff
ג'ירפה
Giraffe
Girafe
gee-rahff
גור ג'ירפות
Girafon
gee-rahff-onh
להקה
Tower
Troupeau
trew-poh
היפופוטם
Hippopotamus
(L’)hippopotame
ee-poh-poh-tahm
היפופוטמים
Hippopotamus
Hippopotames
ee-poh-poh-tahm
היפופוטם
Hippopotamus
Hippopotames
ee-poh-poh-tahm
היפופוטמית
Hippopotamus
Hippopotame
ee-poh-poh-tahm
גור היפופטם
Baby hippopotamus
Bébé hippopotame
ee-poh-poh-tahm
להקה
Bloat
Troupeau
trew-poh
קרנף
Rhinoceros
(Le) rhinocéros
ree-noh-sair-os
קרנפים
Rhinoceros
Rhinocéros
ree-noh-sair-os
קרנף
Rhinoceros
Rhinocéros
ree-noh-sair-os
קרנפית
Rhinoceros
Rhinocéros
ree-noh-sair-os
קרנף צעיר
Baby rhinoceros
Bébé rhinocéros
ree-noh-sair-os
עדר
Herd
Troupeau
trew-poh
זברה
Zebra
(Le) zèbre
zeh-bruh
זברות
Zebras
Zèbres
zeh-bruh
זברה
Zebra
Zèbre
zeh-bruh
זברה
Zebra
Zebrelle
zeh-brelle
גורי זברות
Baby zebra
Zébron or Zébreau
zeh-brohn, zeh-broh
עדר
Herd
Troupeau
trew-poh
קוף
Monkey
(Le) singe
sanj
קופים
Monkeys
Singes
sanj
קוף
Monkey
Singe
sanj
קופה
Monkey
Guenon
guh-nohn
קוף צעיר
Baby monkey
Bébé singe
beh-beh-sanj
להקה
Troop
Troupeau
trew-poh
קרוקודיל
Crocodile
(Le) crocodile
kroe-koe-deel
קרוקודילים
Crocodiles
Crocodiles
kroe-koe-deel
קרוקודיל
Crocodile
Crocodile
kroe-koe-deel
קרוקודיל נקבה
Crocodile
Crocodile
kroe-koe-deel
קרוקודיל צעיא
Baby crocodile
Bébé crocodile
beh-beh-kroe-koe-deel
להקה
Float
Troupeau
trew-poh
קנגרו
Kangaroo
(Le) kangourou
kahn-goo-roo
קנגרואים
Kangaroos
Kangourous
kahn-goo-roo
קנגרו
Kangaroo
Kangourou
kahn-goo-roo
קנגרו נקבה
Kangaroo
Kangourou
kahn-goo-roo
קנגרו צעיר
Joey
Bébé kangourou
beh-beh-kahn-goo-roo
להקה
Troop
Troupeau
trew-poh
דוב
Bear
(L’)ours
oors
דובים
Bears
Ours
oors
דוב
Bear
Ours
oors
דובה
Bear
Oursonne
oors-uhn
גור
Cub
Ourson
oors-ohn
להקה
Sleuth
Troupeau
trew-poh
זאב
Wolf
(Le) loup
luh loo
זאבים
Wolves
Loups
loo
זאב
Wolf
Loup
loo
זאבה
Wolf
Louve
loo-vuh
גור
Wolf puppy
Louveteau
loo-vuh-tou
להקה
Pack
Meute
muht
ציפור
Bird
(L’)oiseau
wah-so
ציפורים
Birds
Oiseaux
wah-so
ציפור
Bird
Oiseau
wah-so
ציפור
Bird
Oiselle
wah-zell
גוזל
Chick
Oisillon
wah-zee-yohn
להקה
Flock
Volée
voh-leh


חיות ים בצרפתית

בואו לצלול לתוך הים ולגלות איך אומרים חיות בצרפתית.

Jellyfish and sea animals in French.

שם החיה (יחיד)שם החיה (רבים)זכרנקבהיילוד/גורשם קיבוצי
דג
Fish
(Le) poisson
pwah-ssohn
דגים
Fish
Poissons
pwah-ssohn
דג
Fish
Poissons
pwah-ssohn
דג
Fish
Poissons
pwah-ssohn
דג
Baby fish
Alevin
ah-lew-vahn
להקה
School
Banc
bahn
דולפין
Dolphin
(Le) dauphin
do-fahn
דולפינים
Dolphins
Dauphins
do-fahn
דולפין
Dolphin
Dauphin
do-fahn
דולפינה
Dolphin
Dauphin
do-fahn
דולפין
Baby dolphin
Delfineau
del-fee-noh
להקה
Pod
Banc
bahn
ליוויתן
Whale
(La) baleine
bell-ehn
ליוויתנים
Whales
Baleines
bahl-ehn
ליוויתן
Whale
Baleine
bahl-ehn
ליוויתן
Whale
Baleine
bahl-ehn
ליוויתן צעיר
Baby whale
Baleineau
bahl-eh-noh
להקה
School
Banc or troupeau
bahn, trew-poh
אריה ים
Seal
(Le) phoque
fawk
אריות ים
Seals
Phoques
fawk
אריה ים
Seal
Phoque
fawk
אריה ים
Seal
Phoque
fawk
גור אריה ים
Baby seal
Blanchon
blahn-shohn
להקה
Herd
Troupeau
trew-poh
כריש
Shark
(Le) requin
ri-kahn
כרישים
Sharks
Requins
reuh-kahn
כריש
Shark
Requin
reuh-kahn
כריש
Shark
Requin
reuh-kahn
כריש צעיר
Baby shark
Requineau
reuh-key-noh
להקה
Shiver
Banc
bahn
דוב קוטב
Polar bear
(L’)ours blanc (or ours polaire)
oors blah-unk
דובי קוטב
Polar bears
Ours blancs (ou ours polaires)
oors blah-unk, oors po-lair
דוב קוטב
Polar bear
Ours blanc (ou ours polaire)
oors blah-unk, oors po-lair
דובת קוטב
Polar bear
Oursonne blanche (ou oursonne polaire)
Oors-uhn blah-unk, oors-uhn-po-lair
גור דוב קוטב
Polar bear cub
Ourson blanc (or ourson polaire)
oors-ohn blah-unk, oors-ohn po-lair
להקה
Celebration
Troupeau
trew-poh
פינגווין
Penguin
(Le) pingouin
pehn-gwahn
פינגווינים
Penguins
Pingouins
pehn-gwahn
פינגווין
Penguin
Pingouin
pehn-gwahn
פינגווין
Penguin
Pingouine
pehn-gwin
גור פינגווין
Penguin chick
Poussin
pooh-san
להקה/קהילה
Colony
Colonie
koh-lo-nee
תמנון
Squid
(Le) calamar
kal-ah-mahr
תמנונים
Squids
Calamars
kal-ah-mahr
תמנון
Squid
Calamar
kal-ah-mahr
תמנונה
Squid
Calamar
kal-ah-mahr
תמנון צעיר
Baby squid
Bébé calamar
beh-beh kal-ah-mahr
להקה
Shoal
Banc
bahn
מדוזה
Jellyfish
(La) méduse
may-dooz
מדוזות
Jellyfish
Méduses
may-dooz
מדוזה
Jellyfish
Méduse
may-dooz
מדוזה
Jellyfish
Méduse
may-dooz
מדוזה צעיר
Baby jellyfish
Bébé méduse
beh-beh may-dooz
להקה
Bloom
Banc
bahn
לובסטר (סרטן ים)
Lobster
(Le) homard
oh-mar
לובסטרים
Lobsters
Homards
oh-mar
לובסטר
Lobster
Homard
oh-mar
לובסטר
Lobster
Homard
oh-mar
לובסטר צעיר
Baby lobster
Bébé homard
beh-beh oh-mar
להקה
Pod
Banc
bahn
סרטן
Crab
(Le) crabe
crahb
סרטנים
Crabs
Crabes
crahb
סרטן
Crab
Crabe
crahb
סרטן
Crab
Crabe
crahb
סרטן צעיר
Baby crab
Bébé crabe
beh-beh crahb
להקה
Cast
Banc
bahn
סוסון ים
Seahorse
(L’)hippocampe
eep-oh-kahmp
סוסוני ים
Seahorses
Hippocampes
eep-oh-kahmp
סוסון ים
Seahorse
Hippocampe
eep-oh-kahmp
סוסון ים
Seahorse
Hippocampe
eep-oh-kahmp
סוסון ים צעיר
Baby seahorse
Bébé hippocampe
beh-beh eep-oh-kahmp
להקה
Herd
Banc
bahn
לוטרה
Otter
(La) loutre
loo-truh
לוטרות
Otters
Loutres
loo-truh
לוטרה
Otter
Loutre
loo-truh
לוטרה
Otter
Loutre
loo-truh
לוטרה צעיר
Baby otter
Loutron
loo-trohn
להקה
Bevy
Troupeau
trew-poh


חיות מחמד בצרפתית

החברים הכי טובים של בני האדם, למדו איך לומר בצרפתית חיות מחמד.

Dog and pets in French.

שם החיה (יחיד)שם החיה (רבים)זכרנקבהיילוד/גורשם קיבוצי
כלב
Dog
(Le) chien
shee-ehn
כלבים
Dogs
Chiens
shee-ehn
כלב
Dog
Chien
shee-ehn
כלבה
Dog
Chienne
shee-en
גור
Puppy
Chiot
shee-oo
להקה
Pack
Meute
muht
חתול
Cat
(Le) chat
shah
חתולים
Cats
Chats
shah
חתול
Cat
Chat
shah
חתולה
Cat
Chatte
shat
גור
Kitten
Chaton
shah-tohn
להקה
Clowder
Troupeau
trew-poh
דג זהב
Goldfish
(Le) poisson rouge
pwah-ssohn-rooge
דגי זהב
Goldfish
Poissons rouges
pwah-ssohn-rooge
דג זהב
Goldfish
Poisson rouge
pwah-ssohn-rooge
דגת זהב
Goldfish
Poisson rouge
pwah-ssohn-rooge
דג זהב צעיר
Baby goldfish
Alevin
ah-lew-vahn
להקה
School
Banc
bahn
אוגר
Hamster
(Le) hamster
am-stair
אוגרים
Hamsters
Hamsters
am-stair
אוגר
Hamster
Hamster
am-stair
אוגרת
Hamster
Hamster
am-stair
גור
Baby hamster
Bébé hamster
beh-beh am-stair
להקה
Horde
Groupe
grewp
חזיר ים
Guinea pig
(Le) cochon d’Inde
coo-shohn dande
חזירי ים
Guinea pigs
Cochons d’Inde
coo-shohn dande
חזיר ים
Guinea pig
Cochon d’Inde
coo-shohn dande
חזירת ים
Guinea pig
Cochon d’Inde
coo-shohn dande
חזיר ים צעיר
Baby guinea pig
Bébé cochon d’Inde
beh-beh coo-shohn dande
להקה
Herd
Groupe
grewp
תוכי
Parrot
(Le) perroquet
pair-rho-kay
תוכים
Parrots
Perroquets
pair-rho-kay
תוכי
Parrot
Perroquet
pair-rho-kay
תוכי
Parrot
Perroquet
pair-rho-kay
תוכי צערי
Baby parrot
Bébé perroquet
beh-beh pair-rho-kay
להקה
Pandemonium
Volée
voh-leh
סמור
Ferret
(Le) furet
fyoo-ray
סמורים
Ferrets
Furets
fyoo-ray
סמור
Ferret
Furet
fyoo-ray
סמורית
Ferret
Furet
fyoo-ray
גור סמור
Baby ferret
Bébé furet
beh-beh fyoo-ray
להקה
Business
Groupe
grewp


שירי חיות בצרפתית

שירי חיות בצרפתית למבוגרים

שירי חיות בצרפתית לילדים


אמירות מצחיקות,ציטוטים והביטויים הקשורות לבעלי חיים

Rire comme une baleine
תרגום מילולי: לצחוק כמו לווית
המשמעות: לשאוג מצחוק

Être serrés comme des sardines
תרגום מילולי: לארוז משהו כמו סרדינים
המשמעות: להיות צפוף, קרוב מאוד זה לזה

Avoir d'autres chats à fouetter
תרגום מילולי: שיהיו חתולים אחרים להצליף
המשמעות: שיהיו דגים אחרים לטגן

Quand les poules auront des dents
תרגום מילולי: כשלתרנגולות יהיו שיניים
המשמעות: כאשר חזירים יכולים לעוף

Revenons à nos Moutons
תרגום מילולי: בואו נחזור לכבשים שלנו
המשמעות: לחזור לנושא

Parler le français comme une vache espagnole
תרגום מילולי: לדבר צרפתית כמו פרה ספרדית
המשמעות: לדבר צרפתית גרוע

Quand on parle du loup
תרגום מילולי: אם כבר מדברים על הזאב
המשמעות: אם כבר מדברים על השטן

Avoir le cafard
תרגום מילולי: לקבל את הג'וק
המשמעות: להרגיש כחול

Donner de la confiture à un cochon
תרגום מילולי: להאכיל ריבה לחזיר
המשמעות: תן משהו בעל ערך למישהו שלא מעריך אותו

Comme un poisson dans l'eau
תרגום מילולי: כמו דג במים
המשמעות: להרגיש בנוח במצבים מסוימים

Un our mal leché
תרגום מילולי: דוב שמלקק באופן מוגזם
המשמעות: מישהו שיש לו מצב רוח רע/קשה להתמודד איתו


אז הצלחת ללמוד את כל חיות המפתח בצרפתית?

אחרון חביב: Quel est votre animal préféré?
ספר לנו ברשתות החברתיות.

Oh la vache , vous avez une mémoire d'éléphant!
(שני ביטויים בצרפתית שפירושם "יש לך זיכרון נהדר" ו"אוי אלוהים!").

אם אתם מוצאים שההגייה מהווה אתגר עבורכן, זה הזמן ל-prendre le taureau par les cornes
(ביטוי צרפתי שפירושו "להתמודד/להתמודד עם בעיה") וללמוד את האלפבית הצרפתי.

שתף את המאמר הזה