Berlitz Schools of Languages BV

Weerdestein 205 A

1083 GN Amsterdam

Tel .: +31 (0) 20622 13 75

Website: www.berlitz.com/nl-nl

E-mail: info@berlitz.nlauteursrechten

© Copyright Berlitz Schools of Languages BV

Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluid, animaties en video's en hun lay-out op de Berlitz-webpagina's zijn onderworpen aan auteursrechtelijke bescherming en andere beschermende wetten.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt. We benadrukken dat sommige logo's op de webpagina's onderhevig zijn aan auteursrechten van derden.

Handelsmerken

Tenzij anders vermeld, zijn alle handelsmerken op deze webpagina's de geregistreerde handelsmerken van The Berlitz Schools of Languages AG. Dit geldt met name voor merken en logo's.

Disclaimer

Deze webpagina's zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De inhoud wordt voortdurend uitgebreid en bijgewerkt. Desalniettemin kunnen er geen garanties worden gegeven met betrekking tot de juistheid en nauwkeurigheid van de informatie die ze bevatten. Wij zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze webpagina's, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid. Meer informatie over het bedrijf Berlitz Schools of Languages AG vindt u onder "Over".

We distantiëren ons uitdrukkelijk van alle inhoud op deze pagina's die naar ons zijn gelinkt en van alle links die zijn gepubliceerd op pagina's waarnaar we verwijzen, en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud. We zijn alleen verantwoordelijk voor de webpagina's waarvoor we het ontwerp en de inhoud kunnen beïnvloeden. Als er illegale links, teksten of downloads op een pagina worden gevonden, laat het ons dan onmiddellijk weten, zodat we de desbetreffende link van onze website kunnen verwijderen.

Informatie over framingtechnieken

Het gebruik van framingtechnieken om handelsmerken, logo's of andere auteursrechtelijk beschermde informatie van Berlitz (inclusief afbeeldingen, teksten, pagina-indelingen of ontwerpen) op andere webpagina's in te bedden, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Berlitz.

Gebruik verboden

Het is ten strengste verboden om deze webpagina's te gebruiken of te contacteren om de inhoud of veiligheidsmaatregelen ervan te verstoren of te beschadigen, of om Berlitz, zijn producten of diensten of zijn werknemers lastig te vallen of te belasteren. Er mag geen ongevraagde e-mail (spam-mail) naar of via deze webpagina's worden verzonden.

Toestemming

Door deze webpagina's te gebruiken, accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden, die alle gebruik en de gevolgen ervan beheersen.

Veranderingen

Berlitz behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen op de webpagina's en in hun algemene voorwaarden, die van kracht worden na publicatie van de wijzigingen.