Bij Berittz hebben wij gestandaardiseerde taalvaardigheidsniveaus ontwikkeld voor alle talen die we onderwijzen, variërend van 1 (beginner) tot 10 (professioneel). Zo kunnen wij je op basis van jouw bestaande niveau van taalbegrip en praktische vaardigheden op het juiste niveau indelen.

Zodra je een behoefteanalyse-enquête hebt ingevuld en met een van onze medewerkers hebt gesproken, bouw je een helder leertraject op dat jouw reis door de vaardigheidsniveaus in kaart brengt. Dit garandeert dat je jouw persoonlijke doelen bereikt.

Vaardigheidsniveaus

Functioneel

Niveau 1 - A1

Je taalkennis is voldoende om zeer eenvoudig te communiceren. In zeer beperkte mate begrijp je de eenvoudigste mondelinge communicatie, luistertaken en situaties.

Functioneel

Niveau 2 - A2.1

Op dit niveau beheers je de taal die nodig is in een beperkt aantal eenvoudige, routinematige en bekende taken en situaties.

Gemiddeld

Niveau 3 - A2.2

Je kunt de meeste ongecompliceerde communicatieve taken en dagelijkse sociale en professionele situaties aan. Je kunt de algemene betekenis van een gesprek over bekende onderwerpen volgen.

Gemiddeld

Niveau 4 - A2.3

Op dit niveau kun je informatie over bekende onderwerpen in de juiste context plaatsen en begrijpen. Ook kun je een lang gesprek voeren over steeds meer algemene onderwerpen.

Bovengemiddeld

Niveau 5 - B1.1

Wanneer je dit niveau hebt bereikt, kun je tot op zekere hoogte de meeste dagelijkse communicatieve taken voor persoonlijke en zakelijke doeleinden initiëren, volhouden en afronden.

Bovengemiddeld

Niveau 6 - B1.2

Je hebt je op dit niveau de essentie van de taal echt eigen gemaakt. Je kunt competent en vlot communiceren in veel professionele en persoonlijke contexten. Daarnaast vind je diverse manieren om te formuleren wat je wilt communiceren.

Gevorderd

Niveau 7 - B1.3

Je wordt creatief met de taal in meer complexe en veeleisende gesprekken. Ook kun je de meeste onderwerpen gemakkelijk telefonisch afhandelen.

Gevorderd

Niveau 8 - B2.1

Op gevorderd niveau communiceer je effectief en gepast, zelfs in veeleisende mondelinge taken en situaties, zoals het leiden van een vergadering. Je kunt gemakkelijk deelnemen aan sociale en professionele gesprekken en je kunt de meeste onderwerpen met gemak telefonisch afhandelen.

Professioneel

Niveau 9 - B2.2

Je communiceert effectief met verschillende doelgroepen over een breed scala aan bekende en nieuwe onderwerpen. Je voldoet aan de meeste persoonlijke, academische of professionele eisen, zoals spreken in het openbaar en kritisch luisteren.

Professioneel

Niveau 10 - C1 / C2

Op professioneel niveau beheers je de taal volledig. Je begrijpt en gebruikt vrijwel alle taalstructuren. Jouw woordenschat is breed en diep zoals die van de best opgeleide moedertaalspreker. De communicatie is vloeiend, passend en goed georganiseerd. Je ontwikkelt eigen ideeën en verwoordt deze duidelijk en coherent.

Please select a level for more info

Functioneel
Gemiddeld
Bovengemiddeld
Gevorderd
Professioneel