Bij Berittz hebben wij gestandaardiseerde taalvaardigheidsniveaus ontwikkeld voor alle talen die we onderwijzen, variërend van 1 (beginner) tot 10 (professioneel). Zo kunnen wij je op basis van jouw bestaande niveau van taalbegrip en praktische vaardigheden op het juiste niveau indelen.

Zodra je een behoefteanalyse-enquête hebt ingevuld en met een van onze medewerkers hebt gesproken, bouw je een helder leertraject op dat jouw reis door de vaardigheidsniveaus in kaart brengt. Dit garandeert dat je jouw persoonlijke doelen bereikt.

Vaardigheidsniveaus

Functioneel

Niveau 1 - A1

Je taalkennis is voldoende om zeer eenvoudig te communiceren. In zeer beperkte mate begrijp je de eenvoudigste mondelinge communicatie, luistertaken en situaties.

Please select a level for more info
Functioneel
Gemiddeld
Bovengemiddeld
Gevorderd
Professioneel