Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met onze dienstverlening, dan proberen we samen snel tot een oplossing te komen. Berlitz is altijd telefonisch en per e-mail te bereiken voor het afhandelen van vragen van administratieve aard, met betrekking tot de inhoud van de cursus of het studiemateriaal.

Het is mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen door te mailen naar customerservice@berlitzbenelux.com

Klachten worden zo snel mogelijk beantwoord en op een vertrouwelijke manier behandeld. Wij nemen klachten met betrekking tot onze dienstverlening zeer serieus en streven ernaar om een klacht onderling in goed overleg met de klant op te lossen. Voor meer informatie kunt u ons klachtenreglement raadplegen.