Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn met onze dienstverlening, dan proberen we samen snel tot een oplossing te komen. Berlitz is telefonisch en per e-mail te bereiken voor het afhandelen van vragen van administratieve aard en voor inlichtingen met betrekking tot de inhoud van de cursus of het studiemateriaal..

Daarnaast is het mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen. Voor het indienen van een klacht kan het klachtenformulier op de website worden ingevuld.

Klachten worden zo snel mogelijk beantwoord en op een vertrouwelijke manier behandeld. Wij nemen klachten met betrekking tot onze dienstverlening zeer serieus en streven ernaar om een klacht onderling in goed overleg met de klant op te lossen. Voor meer informatie kun je ons klachtenreglement raadplegen.