Verklaring inzake gegevensbescherming

Omdat we uw privacy willen beschermen, zorgen we ervoor dat uw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld. We informeren u over onze gegevensbeschermingsregels, zodat u precies weet welke gegevens we verzamelen en waar nodig doorsturen.

A. Verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking

B. Gegevensverwerking

C. Duur van gegevensopslag

D. Uw rechten als de betrokken partij

A. Verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze website en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

Berlitz Schools of Languages ​​BV

Weerdestein 205 A

1083 GN Amsterdam

Tel .: +31 (0) 20622 13 75

Website: www.berlitz.com/nl-nl

E-mail: info@berlitz.nlOnze functionaris voor gegevensbescherming is:

Steen Kirkby, e-mail: info@berlitz.se

In deze gegevensbeschermingsverklaring willen we u informeren over de mate waarin uw persoonlijke gegevens (hierna "gegevens" genoemd) worden verwerkt.

B. Gegevensverwerking

Wij verwerken gegevens voor de werking van onze website. De verwerking van deze gegevens omvat ook de openbaarmaking van de gegevens door deze over te dragen aan andere bedrijven.

De overdracht van gegevens naar de VS wordt beheerst door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, d.w.z. de EU-VS-privacybescherminig. In dit besluit bevestigt de Commissie dat de garanties die van toepassing zijn op de doorgifte van gegevens naar de VS op basis van het EU-VS-privacybescherming overeenstemmen met de gegevensbeschermingsnormen in de EU. Waar we gegevens naar de VS overdragen, zullen we de deelname van onze serviceproviders aan de EU-VS-privacybescherming specificeren.

De gegevens die in dergelijke gevallenworden beïnvloed, de verwerkingsdoeleinden, de rechtsgrondslagen, de ontvangers en de doorgiften naar derde landen worden hieronder vermeld:

a) Logbestand

Uw bezoek aan onze webpagina's leggen wij vast in een logbestand. Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt: de naam van elke bezochte webpagina, de datum en tijd van toegang, het overgedragen datavolume, het browsertype en de versie, het door u gebruikte besturingssysteem, de verwijzende URL (de eerder bezochte website ), uw IP-adres en de toegangsverzoekende provider. Dit is nodig om de veiligheid van de website te waarborgen. We verwerken de gegevens dienovereenkomstig op basis van onze rechtmatige belangen in overeenstemming met art. 6 (1) f) AVG. Het logbestand wordt na het verstrijken van zeven dagen verwijderd, tenzij het nodig is ter verduidelijking van of als bewijs voor specifieke inbreuken die tijdens de bewaartermijn naar voren zijn gekomen.

b) Hosting

In het kader van webhosting worden alle gegevens die in verband met de werking van deze website worden verwerkt, opgeslagen. Dit is nodig om de werking van de website te waarborgen. We verwerken de gegevens dienovereenkomstig op basis van onze rechtmatige belangen in overeenstemming met art. 6 (1) f) AVG. Voor de werking van onze website maken wij gebruik van de diensten van webhostingserviceproviders, aan wie wij de bovengenoemde gegevens overdragen.

c) Hoe u contact met ons kunt opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt, worden uw gegevens (naam, contactgegevens, voor zover door u verstrekt) en uw bericht uitsluitend gebruikt voor de verwerking en afhandeling van uw verzoek. De gegevens worden gebruikt voor de verwerking van uw verzoek op basis van art. 6 (1) b) AVG of art. 6 (1) f) AVG. Voor het verwerken van uw contactverzoeken werken wij samen met dienstverleners, aan wie wij de bovengenoemde gegevens overdragen.

d) Nieuwsbrief

Om u regelmatig te kunnen informeren over ons bedrijf en onze dienstverlening, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verwerken wij de door u ingevoerde gegevens (e-mailadres en andere aanvullende vrijwillig verstrekte gegevens).

Hiervoor hebben we uw toestemming nodig, en wel als volgt:

“[] Ik wil me inschrijven voor de nieuwsbrief van Berlitz Schools of Languages ​​AG. Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar info@berlitz.nl of door de afmeldlink in de nieuwsbrief te gebruiken. "

Op basis van uw toestemming wordt onze nieuwsbrief vervolgens naar u verzonden in overeenstemming met art. 6 (1) a) AVG bij registratie. Voor abonnementen op onze nieuwsbrief geldt het "dubbele opt-in-proces". Om misbruik te voorkomen, sturen wij u na ontvangst van uw registratie een e-mail met het verzoek uw inschrijving te bevestigen. Om het inschrijvingsproces te kunnen documenteren in overeenstemming met de wettelijke vereisten, wordt uw inschrijving gelogd. Concreet betekent dit dat we het tijdstip van ontvangst van uw registratie en uw abonnementsbevestiging opslaan, evenals uw IP-adres. De nieuwsbrief wordt namens ons verzonden door dienstverleners, aan wie wij de bovengenoemde gegevens overdragen.

e) Klantaccount

Bij het openen van een klantaccount geeft u automatisch toestemming voor het opslaan van uw contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, bankgegevens) en uw gebruiksgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Hierdoor kunnen wij u als klant identificeren en kunt u uw bestellingen beheren. In dit verband zullen we de volgende toestemming van u verkrijgen:

“[] Ik zou graag een klantenaccount willen aanmaken. Bewaar mijn gegevens voor dit doel. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@berlitz.nl. "

Op basis van deze toestemming worden uw gegevens verwerkt in overeenstemming met art. 6 (1) a) AVG.

f) Aankooptransactie

Wij verwerken uw bestelgegevens voor de uitvoering van het koopcontract. De gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) b) AVG.

We zullen uw adresgegevens doorgeven aan het bedrijf dat is toegewezen de verzending van de goederen te verzorgen. Waar dit nodig is voor de uitvoering van het contract, zullen we ook uw e-mailadres of uw telefoonnummer doorsturen om een ​​leverdatum (bericht) met de coördinator af te spreken.

Wij zullen uw transactiegegevens (naam, besteldatum, betalingswijze, datum van verzending en / of ontvangst, betalingsbedrag en ontvanger en, indien van toepassing, bankgegevens of creditcardgegevens) overdragen aan de betalingsdienstaanbieder die is belast met de verwerking van de betaling.

g) Afspraakplannen in de kalender

Als u ons formulier wilt gebruiken voor het plannen van afspraken, worden uw gegevens (naam, contactgegevens en geselecteerde taal) gebruikt om uw verzoek te verwerken en af ​​te handelen. Om deze dienst te kunnen verlenen werken wij samen met dienstverleners, aan wie wij bovengenoemde gegevens overdragen. De opgegeven gegevens worden door ons verwerkt op basis van art. 6 (1) b) AVG of art. 6 (1) f) AVG om uw verzoek uit te voeren.

h) Prijstrekkingen

Uw gegevens (naam en contactgegevens en bedrijfsnaam en rol in het geval van deelname namens een bedrijf) moeten worden bekendgemaakt als u wilt deelnemen aan onze adventskalender-prijstrekking. Om de prijstrekking te verwerken, werken we samen met serviceproviders, aan wie we de gespecificeerde gegevens overdragen. De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) a) AVG of op basis van onze rechtmatige belangen bij de marketing van onze diensten overeenkomstig art. 6 (1) f) AVG.

i) Carrière-sectie

Wanneer u contact met ons opneemt om ons uw sollicitatie te sturen, bijvoorbeeld via ons Softgarden-platform, worden uw gegevens (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, voorkeurswerkplek, indien verstrekt), uw bericht en de ingediende sollicitatiedocumenten uitsluitend gebruikt voor het doel van het verwerken en afhandelen van uw sollicitatieverzoek. Hier is de primaire wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens artikel 26 AVG. Volgens dit is het toegestaan ​​om Gegevens te verwerken die nodig zijn in verband met een beslissing over of het aangaan van een arbeidsrelatie.

Als de gegevens na voltooiing van de sollicitatieprocedure nog steeds nodig zijn, bijvoorbeeld voor vervolgingsdoeleinden, mogen wij de gegevens verwerken voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen op grond van art. 6 (1) f) AVG, d.w.z. voor de bewering of verdediging van claims.

j) Salesforce

Om een ​​efficiënte klantenondersteuning te bieden, gebruiken we het Salesforce-klantenbeheersysteem. We gebruiken Salesforce voor het verzamelen, koppelen en evalueren van formuliergegevens (contactgegevens, klantaccount, bestelgegevens, etc.) die op onze website worden verwerkt. Deze gegevens worden tijdens de verwerking overgebracht naar de servers van Salesforce. De verwerking in deze context vindt plaats op basis van de dwingende reden van algemeen belang om onze klantenservice te verbeteren in overeenstemming met art. 6 (1) (f) AVG. Salesforce is een cloudgebaseerde service. Dit betekent dat diensten via internet worden geleverd met servers die wereldwijd worden gedistribueerd. Dienovereenkomstig is het mogelijk dat uw gegevens worden overgedragen naar niet-EU-landen.

Salesforce zorgt voor passende niveaus van gegevensbescherming voor overdrachten naar derde landen door middel van bindende bedrijfsregels; in het geval van overdrachten naar de Verenigde Staten wordt dit bereikt door deelname aan de EU-VS-privacybeschreming en door middel van EU-standaardcontractclausules.

De certificering van Salesforce in het EU-US-Privacybescherming vindt u hier:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active

Meer informatie over gegevensprivacy is te vinden op: https://www.salesforce.com/com...

k) Website-analyse en marketing

We gebruiken ‘cookies’ om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine datapakketten die op uw apparaat worden geïnstalleerd en met andere serviceproviders worden uitgewisseld. Sommige door ons gebruikte cookies worden verwijderd zodra u uw browser sluit (‘sessiecookies’). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek opnieuw te identificeren (‘permanente cookies’).

U kunt alle cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen verwijderen en de instellingen van uw browser aanpassen om de installatie van cookies te voorkomen.

In dat geval moet u mogelijk elke keer dat u onze website bezoekt sommige instellingen opnieuw aanpassen en de beperking van sommige van de aangeboden functies accepteren.

We gebruiken cookies in verband met de volgende functionaliteit:

aa) Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een service van Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google maakt voor de levering van haar diensten gebruik van bepaalde cookies. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken de opgeslagen informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over websiteactiviteiten voor de website-exploitant op te stellen en om aanvullende diensten aan te bieden in verband met het gebruik van de website. We verwerken de gegevens die met uw toestemming zijn verkregen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere Google-gegevens koppelen.

We willen erop wijzen dat deze website Google Analytics gebruikt met de uitbreiding ‘anonymizeIp ()’. Dit betekent dat IP-adressen worden afgekapt voordat ze naar de VS worden verzonden. Directe persoonlijke identificatie in verband met de opgeslagen gegevens is daarom over het algemeen niet mogelijk. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres naar een server in de VS verzonden en daar ingekort.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens door de add-on (invoegtoepassing) van Google Analytics voor browsers te installeren via: https://tools.google.com/dlpag...

Let ook op de informatie over het gebruik van gegevens door Google die beschikbaar is in het Google Partner-netwerk op:

https://www.google.com/intl/de...

Google is gecertificeerd op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Aanvullende informatie over gegevensprivacy is ook beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

bb) Facebook Remarketing / Retargeting: Facebook Custom Audiences (Pixel / Cookies)

We gebruiken een zogenaamde tracking pixel op onze website, wat betekent dat er een cookie op uw apparaat wordt opgeslagen als u bepaalde pagina's bezoekt. Deze cookies worden permanent op uw apparaat opgeslagen. We gebruiken die cookies om te begrijpen welke advertenties of welke websites van derden gebruikers naar onze website hebben geleid. Deze informatie wordt verder gebruikt om onze website te optimaliseren door de statistische gegevens van de cookie te analyseren. De gegevens die we ontvangen, worden door ons verwerkt met het oog op een gerechtvaardigd belang bij de optimale marketing van onze website-inhoud volgens par. 6 lid 1 f) AVG.

De cookies worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van gebruikers. De gegevens zijn anoniem en kunnen niet worden gebruikt om conclusies te trekken over de identiteit van gebruikers. De informatie over uw websitegebruik die door deze cookie wordt verzameld (inclusief uw IP-adres), wordt opgeslagen en verwerkt door een Facebook-server in de Verenigde Staten.

Facebook is gecertificeerd:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Meer informatie over uw gegevensbescherming vindt u hier:

https://www.facebook.com/help/568137493302217

U kunt uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens op elk moment met effect voor de toekomst intrekken door op deze (Welke??) opt-out-link te klikken.

cc) Volledig verhaal

We gebruiken de FullStory-analyseservice van FullStory Inc., 120 Ottley Dr NE Ste 100, Atlanta, GA 30324, VS (‘FullStory’), om het gebruikersgedrag op onze website te analyseren. FullStory legt informatie over het gedrag van websitebezoekers vast, waardoor wij dit gedrag kunnen analyseren en de gebruikerservaring op onze website kunnen verbeteren. FullStory verwerkt informatie zoals klikken, muisbewegingen, invoer (met uitzondering van gevoelige informatie), scrollbewegingen, type gebruikte browser, apparaattype, IP-adres, bezochte pagina's en sessieduur.

FullStory gebruikt cookies om deze informatie te verzamelen. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt verzonden naar en opgeslagen door FullStory op servers in de Verenigde Staten.

We verwerken de gegevens die we ontvangen bij het gebruik van FullStory in overeenstemming met Art. 6 (1) (f) AVG op basis van ons dwingende rechtmatige belang bij de optimale marketing van onze website.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door op de volgende opt-out-link te klikken: https://www.fullstory.com/optout

FullStory is gecertificeerd onder:

https://www.privacyshield.gov/participant?id&status=Active

U kunt meer informatie over het privacybeleid van FullStory vinden op:

https://www.fullstory.com/lega...

dd) Optimaal

Om onze website continu te verbeteren, gebruiken we de Optimizely webanalysedienst, die wordt aangeboden door Optimizely Inc. 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, VS. Optimizely maakt optimaal gebruik van cookies. Ze verwerken informatie over de bezochte pagina, de datum en tijd van toegang, de verwijzende URL (de eerder bezochte website), uw browser, uw gebruik van de website en uw IP-adres. Houd er rekening mee dat Optimizely op onze website wordt gebruikt met IP-anonimisering. Hierdoor worden IP-adressen verkort voordat ze naar een server in de VS worden gestuurd. Een directe persoonlijke verband leggen met de opgeslagen gegevens is dus meestal uitgesloten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server in de VS verzonden en daar ingekort. De verwerking op deze manier vindt plaats op basis van de dwingende reden van algemeen rechtmatige belang bij de optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 (1) (f) AVG.

Optimizely is gecertificeerd onder:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkWAAW&status=Active

Meer informatie over het privacybeleid van Optimizely is te vinden op:

https://www.optimizely.com/de/privacy/

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Optimizely door een opt-out-cookie te plaatsen die beschikbaar is via de volgende link: https://www.optimizely.com/opt. Houd er rekening mee dat u opnieuw op de link moet klikken als u de cookies in uw browser verwijdert.

C. Duur van gegevensopslag

We bewaren persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of totdat u uw toestemming voor de verwerking van dergelijke gegevens intrekt. Waar wettelijke bewaarplichten moeten worden nageleefd, kan de bewaartermijn voor bepaalde Gegevens tot 10 jaar bedragen, ongeacht de verwerkingsdoeleinden.

D. Uw rechten als de betrokken partij

a) Recht op informatie

Op verzoek zullen wij u te allen tijde kosteloos informatie verstrekken over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen.

b) Correctie, verwijdering, verwerkingsbeperkingen (blokkering), bezwaar

Als u niet langer instemt met de opslag van uw persoonlijke gegevens of als uw persoonlijke gegevens niet langer juist zijn, zullen we op uw verzoek beginnen met het verwijderen of blokkeren van uw gegevens of ervoor zorgen dat uw gegevens dienovereenkomstig worden bijgewerkt (voor zover mogelijk in overeenstemming met met de toepasselijke wet- en regelgeving). Hetzelfde geldt als u wilt dat uw gegevens in de toekomst alleen beperkt wordt verwerkt.

c) Gegevensoverdracht

Op verzoek zullen wij u uw gegevens verstrekken in een gemeenschappelijk, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat, zodat u de gegevens, indien nodig, kunt overdragen aan een andere bevoegde partij.

d) Recht op beroep

U hebt het recht om in beroep te gaan bij uw bevoegde toezichthoudende autoriteit:

(https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html).

e) Recht om toestemming met toekomstig effect in te trekken

U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde met intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft echter op geen enkele manier invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens vóór het moment van intrekking.

f) Beperkingen

Gegevens die niet kunnen worden gebruikt om de betrokken partij te identificeren, bijvoorbeeld die zijn geanonimiseerd voor analysedoeleinden, worden niet beïnvloed door de bovenstaande rechten. Het verstrekken van informatie, verwijdering, blokkering, correctie of overdracht van gegevens aan een ander bedrijf kan mogelijk zijn als u ons aanvullende informatie verstrekt die identificatie door ons mogelijk maakt.

g) Uitoefening van uw rechten als betrokken partij

Als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens, het verstrekken van informatie, correcties, blokkering, bezwaren of het verwijderen van gegevens of wilt dat uw gegevens worden overgedragen aan een ander bedrijf, neem dan contact op met info@berlitz.nl