Razvili smo standardizirano lestvico za vse jezike, ki jih poučujemo, tako da lahko ocenimo vaše obstoječe jezikovne sposobnosti. Berlitzeva lestvica, ki sega od 1 (osnovna) do 10 (profesionalna), bo izmerila vašo raven razumevanja jezika in praktičnih spretnosti.

Ko boste izpolnili anketo za analizo potreb in se pogovorili z enim od naših prijaznih uslužbencev, boste sestavili učno pot, ki vas bo vodila po Berlitzevih stopnjah znanja in vam zagotovila, da boste dosegli svoje osebne cilje.

Široko uporabljen Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) Sveta Evrope opredeljuje različne stopnje jezikovnega znanja, da bi bilo ocenjevanje jezikovnih spretnosti preglednejše in lažje primerljivo. Te stopnje CEFR ustrezajo desetim Berlitzevim stopnjam in Berlitzevi spletni točkovni lestvici (od 0 do 30).

Stopnje znanja

Osnovna

1. stopnja – A1

Znanje jezika zadostuje za zelo omejeno sporazumevanje z najpreprostejšimi ustnimi in slušnimi nalogami in situacijami.

Osnovna

2. stopnja – A2.1

Na tej ravni imate osnovno znanje jezika, ki ga potrebujete pri omejenem obsegu preprostih, rutinskih in znanih nalog in situacij.

Srednja

3. stopnja – A2.2

Obvladate večino nezapletenih sporazumevalnih nalog ter rutinskih družabnih in delovnih situacij. Sledite lahko splošni vsebini pogovora o znanih temah.

Srednja

4. stopnja – A2.3

Na srednji stopnji znate preoblikovati in združevati naučeno snov za izpolnjevanje svojih trenutnih sporazumevalnih in učnih potreb. Razumete informacije o znanih temah, postavljenih v kontekst, in zmorete dlje časa sodelovati v pogovoru o čedalje večjem izboru splošnih tem.

Zgornja srednja

5. stopnja – B1.1

V omejenem obsegu lahko začnete, vzdržujete in zaključite večino rutinskih sporazumevalnih nalog za osebne in delovne potrebe.

Zgornja srednja

6. stopnja – B1.2

Na zgornji srednji stopnji ste usvojili osnove tujega jezika. Brez težav in spretno se lahko sporazumevate v številnih poklicnih in osebnih okoliščinah ter znate to, kar želite povedati, izraziti na različne načine.

Višja

7. stopnja – B1.3

Jezik začenjate uporabljati v kompleksnejših in zahtevnejših pogovorih in se z lahkoto pogovarjate o večini tem tudi po telefonu.

Višja

8. stopnja – B2.1

Na višji stopnji se učinkovito in ustrezno sporazumevate tudi pri zelo zahtevnih ustnih nalogah in situacijah, kot na primer pri vodenju sestanka. Zlahka sodelujete v družabnih in poklicnih pogovorih ter se z lahkoto pogovarjate o večini tem po telefonu.

Profesionalna

9. stopnja – B2.2

Učinkovito komunicirate z različnimi javnostmi o številnih znanih in novih temah, da bi izpolnili večino osebnih, akademskih ali strokovnih zahtev, vključno s takšnimi, ki zahtevajo izkušnje z javnim nastopanjem in kritičnim poslušanjem.

Profesionalna

10. stopnja – C1/C2

Na profesionalni stopnji popolnoma obvladate jezik. Razumete in znate uporabljati praktično vse jezikovne strukture ter besedišče, ki je po širini primerljivo besedišču večine izobraženih naravnih govorcev. Sporazumevanje je tekoče, ustrezno in dobro organizirano. Svoje ideje jasno in razumljivo predstavljate v tujem jeziku.

Please select a level for more info

Osnovna
Srednja
Zgornja srednja
Višja
Profesionalna