Razvili smo standardizirano lestvico za vse jezike, ki jih poučujemo, tako da lahko ocenimo vaše obstoječe jezikovne sposobnosti. Berlitzeva lestvica, ki sega od 1 (osnovna) do 10 (profesionalna), bo izmerila vašo raven razumevanja jezika in praktičnih spretnosti.

Ko boste izpolnili anketo za analizo potreb in se pogovorili z enim od naših prijaznih uslužbencev, boste sestavili učno pot, ki vas bo vodila po Berlitzevih stopnjah znanja in vam zagotovila, da boste dosegli svoje osebne cilje.

Široko uporabljen Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) Sveta Evrope opredeljuje različne stopnje jezikovnega znanja, da bi bilo ocenjevanje jezikovnih spretnosti preglednejše in lažje primerljivo. Te stopnje CEFR ustrezajo desetim Berlitzevim stopnjam in Berlitzevi spletni točkovni lestvici (od 0 do 30).

Stopnje znanja

Osnovna

1. stopnja – A1

Znanje jezika zadostuje za zelo omejeno sporazumevanje z najpreprostejšimi ustnimi in slušnimi nalogami in situacijami.

Please select a level for more info
Osnovna
Srednja
Zgornja srednja
Višja
Profesionalna