Berlitzevi programi za otroke in najstnike spodbujajo intelektualni razvoj, širijo obzorje in lahko izboljšajo prihodnje poklicne možnosti vašega otroka.

Tudi raziskave so pokazale, da je otroštvo najboljši čas za učenje jezika. Otroci imajo manj zavor kot odrasli, zato lahko usvojijo odtenke tujega jezika in večinoma lahko govorijo brez naglasa.

Oglejte si naše jezikovne tečaje za otroke in najstnike.

Izboljšajte otrokove naravne kognitivne sposobnosti

Prednosti dvojezičnosti vključujejo boljše kognitivne sposobnosti, širši pogled na svet in boljše poklicne možnosti. S predstavitvijo novega jezika otroka pripravite na prihodnji uspeh.

Naša jezikovna šola za otroke in najstnike je prilagodljiva urnikom staršev in vključuje:

Študije so pokazale, da učenje drugega jezika izboljša tudi splošni kognitivni razvoj. Poleg učenja, govorjenja, branja in pisanja v novem jeziku lahko otroci izboljšajo svoje rezultate standardiziranih testov, sposobnosti kritičnega mišljenja in reševanja problemov ter pridobijo večjo miselno prožnost. Naši tečaji so zabavni in interaktivni, zato otroci ostanejo dejavni in se skupaj učijo prek najrazličnejših dejavnosti.

Find out more

Contact us today with your questions. We can work together to find the course that’s right for you – with no obligation on your part. Your Berlitz team will contact you shortly.