Miért érdemes megtanulni az angol számokat?

kávé a munkahelyen.jpeg

El tud képzelni egy olyan társadalmat, amely számok nélkül működik? Mi egészen biztosan nem. A számok mindenhol ott vannak, és mindenhez kapcsolódnak, amit teszünk.

Számokkal mindenhol találkozunk: az idő kifejezésétől kezdve az élelmiszervásárláson át a távolságig, a randevúkig és az általános beszélgetésekig. A tudomány, a technológia, és így az emberiség és az élet részei. Nézzünk meg néhány fő okot, amiért érdemes mindent megtanulnia a számokról.

Dátumok és időpontok megértése

A számok ismerete alapvető fontosságú, amikor üzleti találkozókat szervezünk, amikor barátokkal járunk szórakozni, vagy amikor repülőre szállunk. Ha nem ismeri őket, könnyen összezavarodhat az üzleti találkozók, a vonatindulások vagy a barátja születésnapi partijának időpontját illetően.

Biztosan nem szeretné, ha lemaradna ezekről a fontos eseményekről csak azért, mert nem tanulta meg a számokat!

Árak megértése

Ha nem tudja, mennyibe kerül, amit vásárol, könnyen előfordulhat, hogy több pénzt költ, mint amennyit szánt. Jóllehet a boltok egy részében minden árucikk árát láthatja, egyes helyeken mégis meg kell kérdeznie, mennyibe kerül a termék vagy szolgáltatás.

Az angol számok ismerete segít megérteni az árakat, amikor a helyi piacokon, használtcikk-boltokban vásárol, vagy amikor a megvásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás áráról tárgyal.

Telefonszámok megértése

A telefonok mindennapi életünk szerves részét képezik, akárcsak a telefonszámok. Szükségünk van rájuk, hogy új barátokat szerezzünk, elhívjuk azt a csinos lányt vagy srácot, éttermi asztalfoglalást intézzünk, esetleg fontos szervezeteket vagy hivatalokat hívjunk fel. Ha nem érti az angol számokat, könnyen előfordulhat, hogy rossz telefonszámot ír le. Emiatt lemaradhat új barátságokról, kellemes randevúkról, és megnehezítheti a fontos ügyek intézését.

Az angol számok, helyesírásuk és kiejtésük megtanulása

Ahhoz, hogy számolni tudjon angolul, először meg kell tanulnia az 1-től 20-ig terjedő számokat. Ha egyszer megtanulta ezek írását és kiejtését, könnyedén el tud számolni 1000-ig. Azonban mindig az első húsz szám megtanulása a legnehezebb minden nyelvben.

Az alábbiakban megadjuk az egyes számok helyesírását és fonetikus kiejtését. Figyeljen az egyes hangokra, mivel később össze kell majd raknia őket, hogy nagyobb számokat alkosson. Szóval, bontsuk le elemeikre!

1 - 20

Az 1-10 számok hangjai egyszerűek.

A 11-20 számok hangjai azonban nehezebbek, mert ezek összetettebbek. Ez azt jelenti, hogy kiejtésükhöz több hang is tartozik. Például a 11-es kiejtéséhez azt kell mondani, hogy "ee-LEH-vihn".

Az alábbi táblázatban további hangzásokat találhat.

Szám Helyesírás Kiejtés
1 One /wuhn/
2 Two /too/
3 Three /three/
4 Four /fohr/
5 Five /faiv/
6 Six /sihks/
7 Seven /SEH-və(ɪ)n/
8 Eight /ayt/
9 Nine /nain/
10 Ten /tehn/
11 Eleven /ee-LEH-vihn/
12 Twelve /twehl-ve/
13 Thirteen /th’r-TEEN/
14 Fourteen /fohr-TEEN/
15 Fifteen /fihf-TEEN/
16 Sixteen /sih-ks-TEEN/
17 Seventeen /seh-vihn-TEEN/
18 Eighteen /ay[t]-TEEN/
19 Nineteen /nain-TEEN/
20 Twenty /TWEHN-[t]ee/

21 - 99

Ha egy szám tízeseket és egyeseket tartalmaz, ne tartson a két szó között szünetet. Például a 23-as számot úgy kell kiejteni, hogy "twenty-three".

Szám Helyesírás Kiejtés
21 Twenty-One /twehn-[t]ee-WUHN/
22 Twenty-Two /twehn-[t]ee-TOO/
23 Twenty-Three /twehn-[t]ee-THREE/
24 Twenty-Four /twehn-[t]ee-FOHR/
25 Twenty-Five /twehn-[t]ee-FAIV/
26 Twenty-Six /twehn-[t]ee-SIH-ks/
27 Twenty-Seven /twehn-[t]ee-SEH-vihn/
28 Twenty-Eight /twehn-[t]ee-AY[T]/
29 Twenty-Nine /twehn-[t]ee-NAIN/
30 Thirty /TH’R-dee/
31 Thirty-One /th’r-dee-WUHN/
32 Thirty-Two /th’r-dee-TOO/
33 Thirty-Three /th’r-dee-THREE/
34 Thirty-Four /th’r-dee-FOHR/
35 Thirty-Five /th’r-dee-FAIV/
36 Thirty-Six /th’r-dee-SIH-ks/
37 Thirty-Seven /th’r-dee-SEH-vihn/
38 Thirty-Eight /th’r-dee-AY[T]/
39 Thirty-Nine /th’r-dee-NAIN/
40 Forty /FOHR-dee/
45 Forty-Five /fohr-dee-FAIV/
50 Fifty /FIHF-dee/
52 Fifty-Two /fihf-dee-TOO/
55 Fifty-Five /fihf-dee-FAIV/
60 Sixty /SIH-ks-dee/
66 Sixty-Six /sih-ks-dee-SIH-ks/
70 Seventy /SEH-vihn-dee/
77 Seventy-Seven /seh-vihn-dee-SEH-vihn/
80 Eighty /AY-dee/
88 Eighty-Eight /ay-dee-AY[T]/
90 Ninety /NAIN-dee/
99 Ninety-Nine /nain-dee-NAIN/

100 - 1000

Nézzük meg, hogyan ejtik a 100-1000-es számokat.

Szám Helyesírás Kiejtés
100 One Hundred /wuhn-HUN-dʒrih[d]/
200 Two Hundred /too-HUN-dʒrih[d]/
300 Three Hundred /three-HUN-dʒrih[d]/
400 Four Hundred /fohr-HUN-dʒrih[d]/
500 Five Hundred /faiv-HUN-dʒrih[d]/
600 Six Hundred /sihks-HUN-dʒrih[d]/
700 Seven Hundred /SEH-və(ɪ)n-HUN-dʒrih[d]/
800 Eight Hundred /ayt-HUN-dʒrih[d]/
900 Nine Hundred /nain-HUN-dʒrih[d]/
999 Nine Hundred Ninety Nine /nain-HUN-dʒrih[d] nain-dee-NAIN/
1000 One Thousand /wuhn-thauz(e)nd/

Hogyan rakjuk össze az egészet

Nézzünk például egy bonyolultabb számot. Legyen ez a négyszázötvenöt.

A 455-öt úgy ejtjük ki, hogy 400 (fohr-HUN-dʒrih[d]) + 50 (FIHF-dee) + 5 (faiv) = 455 (fohr-HUN-dʒrihd FIHF-dee-faiv).

A számok kombinálása angolul bonyolultnak tűnhet. Ha azonban egyszer megérti a mögötte álló logikát, könnyebbé válik. Például egy olyan szám, mint a 999 a 900 + 90 + 9 kombinációja, tehát 900 (nain-HUN-dʒrih[d]) + 90 (nain-dee) + 9 (NAIN).

Sorszámok az angolban

Az angolban is vannak tőszámnevek és sorszámnevek. A tőszámnevek mennyiséget írnak le (egy, kettő, három stb.), a sorszámnevek pedig pozíciót vagy rangsort írnak le a sorrendben (első, második, harmadik stb.). Pontosabban, a sorszámneveket akkor használjuk, amikor egy sorban vagy sorozatban való sorrendről vagy pozícióról beszélünk.

A -th utótagot használjuk a legtöbb sorszámnév esetében, mint például a negyedik (fourth), ötödik (fifth), vagy tizedik (tenth). Az első (first), második (second) és harmadik (third) sorszámnevek kivételek.

Szám Tőszámnév Sorszámnév
1 One First
2 Two Second
3 Three Third
4 Four Fourth
5 Five Fifth
6 Six Sixth
7 Seven Seventh
8 Eight Eighth
9 Nine Ninth
10 Ten Tenth
11 Eleven Eleventh
12 Twelve Twelth
13 Thirteen Thirteenth
14 Fourteen Fourteenth
15 Fifteen Fifteenth
16 Sixteen Sixteenth
17 Seventeen Seventeenth
18 Eighteen Eighteenth
19 Nineteen Nineteenth
20 Twenty Twentieth

Sorszámnevek 21-99

Az angol sorszámnevek 21-től 99-ig és azon felül egy tőszámnévből és egy sorszámnévből állnak.

Így például a huszonötödik (25th) a 20 tőszámnév (twenty) és az ötödik (5th) sorszámnév kombinációja, kötőjellel használva.

Szám Tőszámnév Sorszámnév
21 Twenty-One Twenty-First
22 Twenty-Two Twenty-Second
23 Twenty-Three Twenty-Third
24 Twenty-Four Twenty-Fourth
25 Twenty-Five Twenty-Fifth
26 Twenty-Six Twenty-Sixth
27 Twenty-Seven Twenty-Seventh
28 Twenty-Eight Twenty-Eighth
29 Twenty-Nine Twenty-Ninth
30 Thirty Thirtieth
31 Thirty-One Thirty-first
32 Thirty-Two Thirty-Second
33 Thirty-Three Thirty-Third
34 Thirty-Four Thirty-Fourth
35 Thirty-Five Thirty-Fifth
36 Thirty-Six Thirty-Sixth
37 Thirty-Seven Thirty-Seventh
38 Thirty-Eight Thirty-Eighth
39 Thirty-Nine Thirty-Ninth
40 Forty Fortieth
45 Forty-Five Forty-Fifth
50 Fifty Fiftieth
52 Fifty-Two Fifty-Second
55 Fifty-Five Fifty-Fifth
60 Sixty Sixtieth
70 Seventy Seventieth
77 Seventy-Seven Seventy-Seventh
80 Eighty Eightieth
88 Eighty-Eight Eighty-Eighth
90 Ninety Ninetieth
99 Ninety-Nine Ninety-Ninth

Sorszámnevek 100 - 1000

A 100-tól 1000-ig terjedő sorszámneveket úgy képezzük, hogy a "hundred/thousand" szóhoz hozzáadjuk a -th utótagot:

Szám Tőszámnév Sorszámnév
100 One Hundred Hundredth
200 Two Hundred Two Hundredth
300 Three Hundred Three Hundredth
400 Four Hundred Four Hundredth
500 Five Hundred Five Hundredth
600 Six Hundred Six Hundredth
700 Seven Hundred Seven Hundredth
800 Eight Hundred Eight Hundredth
900 Nine Hundred Nine Hundredth
999 Nine Hundred Nintety-Nine Nine Hundred Ninety-Ninth
1000 One Thousand Thousandth

Hogyan használjuk tehát az angol sorszámneveket a gyakorlatban? Nézzünk néhány példát:

 1. I was third in the queue. - Harmadik voltam a sorban.

 2. He won his fifth football game in a row. - Sorban az ötödik focimeccsét nyerte.

 3. This is my grandparents’ twentieth wedding anniversary. - Ez a nagyszüleim huszadik házassági évfordulója

Hogyan mondjuk a tizedes számokat

A tizedes tört számok olyan számok, amelyek tizedesvesszővel vannak ellátva - más szóval olyan számok, amelyek nem egész számok, például 0,00201, 0,03, 0,75 vagy 3,14159. A tizedes számokat az egyes számjegyek felsorolásával mondjuk ki:

 • 0.00201 = zero point zero zero two zero one

 • 0.03 = zero point zero three

 • 0.75 = zero point seven five (ilyen esetben a “zero point seventy-five” kimondás is lehetséges)

 • 3.14159 = three point one four one five nine

A pont előtti nulla néha elhagyható. Így ahelyett, hogy azt mondaná, hogy "zero point zero three" (0,03), azt is mondhatja, hogy "point zero three".

Tizedesszám leírva Tizedesszám kimondva
0.1 Zero point one
0.5 Zero point five
0.75 Zero point seven five, or zero point seventy-five
0.8 Zero point eight
1.414 One point four one four
2.25 Two point two five, or two point twenty-five
3.001 Three point zero zero one
3.14159 Three point one four one five nine
9.87 Nine point eight seven, or nine point eighty-seven
10.546 Ten point five four six

Hogyan használjuk a tizedes tört számokat mondatban? Lássunk néhány példát:

 1. Over the last week, there was a 0.03% (zero point zero three percent) rise in gasoline prices. - Az elmúlt héten 0,03%-kal emelkedett a benzin ára.

 2. The distance is 0.75 (zero point seventy-five) miles. - A távolság 0,75 mérföld.

Hogyan olvassa el a különböző pénznemekben lévő pénzösszegeket?

angol_munkanyelv.jpeg

Ha a tizedesjegy pénzösszegekre utal, akkor másképp ejtjük ki. Így például a 9,99 dollárt "nine, ninety-nine"-ként mondjuk ki a "nine point nine nine" helyett. Ez azért van, mert ez egy rövidítés, amely kilenc dollárt és kilencvenkilenc centet jelent.

Mondatban így használjuk:

 1. A gallon of milk costs $3.88 (three, eighty-eight, or three dollars and eighty-eight cents). - Egy gallon tej 3 dollár 88 centbe kerül.

 2. Today, one euro can give you $1.11 (one dollar and eleven cents). - A mai napon egy euróért 1 dollár 11 centet lehet venni.

Pénzösszeg Kimondva
$2

Two dollars
€5.40 Five forty, or five euros and forty cents
£13.5 Thirteen fifty, or thirteen pounds and fifty cents
¥55.99 Fifty-five, ninety-nine yens
8 zł Eight złoty
€99.99 Ninety-nine ninety-nine, or ninety-nine euros and ninety-nine cents
$225.75 Two hundred twenty-five dollars and seventy-five cents
$9.99 Nine ninety-nine, or nine dollars and ninety-nine cents
£7.15 Seven fifteen, or seven pounds and fifteen cents
$25.50 Twenty-five fifty, or twenty-five dollars and fifty cents
€2.20 Two twenty, or two euros and twenty cents

Törtszámok angolul

Ha törtszámnevet szeretne alkotni angolul, írja fel a számlálót (a tört tetején lévő számot), majd a nevezőt (az alul lévő számot).

Az angol törtek kiejtéséhez először mondjuk ki a számlálót számnévként. Ezután mondjuk ki a nevezőt sorszámnévként. Például:

 • 1/2 = one half (ez kivétel, itt nem használjuk a "one second" kifejezést!)

 • 1/3 = one third

 • 1/4 = one fourth, vagy one quarter

Ha a számláló több mint egy, a nevezőt úgy kell kiejteni, mint egy többes számú sorszámnevet. Például 2/3 = "two thirds" vagy 2/5 = "two fifths".

Törtszám írásban Törtszám kimondva
1/2 Half vagy one half
1/6 One sixth
2/5 Two fifths
3/4 Three quarters
4/7 Four sevenths
7/8 Seven eighths

A törtek nagyon hasznosak a mindennapi életünkben. Arra használjuk őket, hogy leírjuk valaminek egy részét, például:

 1. I ate half the pack of cookies yesterday! - Tegnap fél csomag sütit ettem meg!

 2. There’s still three-quarters of my birthday cake left. - Megmaradt a szülinapi tortám háromnegyede.

 3. He already drank two-thirds of the Coca-Cola bottle. -A Coca-Cola palack kétharmadát már megitta.

Mértékegységek angolul

Az angol nyelvű mértékegységek metrikus vagy angolszász mértékegységrendszert követnek. Az USA például a birodalmi (angolszász) rendszert használja, és a hőmérsékletet Celsius helyett Fahrenheitben méri.

Íme néhány gyakori angol nyelvű mértékegység és a hozzájuk tartozó jelölések:

Metrikus mértékegységek:

 • millimetre (mm) - miliméter
 • centimetre (cm) - centiméter
 • metre (m) - méter
 • kilometre (km) - kilométer
 • gram (g) - gramm
 • kilogram (kg) - kilogramm

Angolszász mértékegységek:

 • inch (in) - hüvelyk
 • foot (ft) - láb
 • yard (yd)j - yard (3 láb)
 • mile (mi) - mérföld
 • ounce (oz) - uncia
 • pound (lb) - font

A mértékegységek kiejtéséhez használja a számneveket. Nézze meg a következő táblázatot.

Mértékegységek leírva Mértékegységek kimondva
5L Five liters
10m Ten meters
60km/hr Sixty kilometers per hour
73lb Seventy-three pounds
50kg Fifty kilograms
1.20kg One kilogram and twenty grams
0.75km Zero point seventy-five kilometers, or 750 meters

Lássuk, hogyan használjuk az angol mértékegységeket mondatokban:

 1. The distance between New York and San Francisco is 4129.06km (four thousand hundred twenty-nine point zero six kilometers). - A New York és San Francisco közötti távolság 4129,06 km.
 2. I used to weigh 88kg (eighty-eight kilograms). - Régebben 88 kg voltam.
 3. She lost over 20lb (twenty pounds) for her wedding day. - Több mint 20 fontot fogyott az esküvője napjára.

Százalékos értékek angolul

A százalékos arányokat egy egész részeinek leírására használjuk. Ha például azt mondjuk, hogy a pizzánk 50%-ban sajtos, az azt jelenti, hogy a pizza fele sajtos. Arra is használjuk a százalékokat, hogy összehasonlítsunk egy dolgot egy másikkal. Ha például azt mondjuk, hogy a mi pizzánk 50%-kal olcsóbb, mint a konkurenciáé, akkor a mi árunkat a többi pizza árához hasonlítjuk.

Szóval, hogyan kell kiejteni a százalékokat? Egyszerűen mondja ki a számot, és tegye utána a "percent" szót! Tekintse meg a példákat:

Százalékos érték írásban Százalékos érték kimondva
1% One Percent
10% Ten Percent
25% Twenty-five Percent
0.5% Zero point five Percent
99% Ninety-nine Percent

Íme, hogyan használja a százalékokat a való életben előforduló mondatokban:

 1. 45% of people have blue eyes. - Az emberek 45%-ának kék szeme van.
 2. 95% of the world's population aren’t English native speakers. - A világ népességének 95%-a nem angol anyanyelvű.
 3. The enrollment rate was just 15%. - A beiratkozási arány mindössze 15% volt.

Dalok a számok tanulásához

Az alábbiakban különböző számokat tartalmazó dalokat mutatunk be, amelyek segítségével a tanulók megtanulhatnak angolul számolni, akár gyerekek, akár felnőttek (a fülbemászó dallam az fülbemászó dallam!):

Számok 1-10-ig

1, 2, 3, 4, 5 Once I Caught a Fish Alive by Nursery Rhymes and Kids Songs

Számok 1-20-ig

Twenty Green Bottles

És ha még tovább szeretne menni, 100, 500, vagy akár 1000-ig, akkor ezeket a dalokat arra használhatja, hogy felfelé és lefelé számoljon annyi palackig, ameddig csak akar, például a szavak felcserélésével:

A thousand green bottles
Hanging on the wall
A thousand green bottles
Hanging on the wall
And if one green bottle
Should accidentally fall
There'll be nine hundred ninety-nine green bottles
Hanging on the wall

Fogadjon el tőlünk egy extra tapsot, ha a nagy számokat választja - ez az igazi elkötelezettség.

GYIK az angol számokról

angol_cikk.jpg

Honnan erednek az angol számok?

A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9 számokat arab vagy Hindu-Arab számoknak nevezik, mivel ezeket az 5. századi Indiában találták ki az akkori tudósok. Az európaiak arab számoknak nevezték őket.

Mielőtt az európaiak a 15. század körül átvették az arab számjegyeket, a római számjegyeket használták.

Kezdő vagyok! Milyen feladatokkal gyakorolhatom a számok kimondását angolul?

Íme néhány szórakoztató módszer a számok gyakorlására angolul:

 • Memória társasjáték:

  Írja az egyik oldalra a számjegyet, a másikra pedig a megfelelő szót. Ezután a kártyákat a számjegyekkel felfelé fordítva rakja ki. Így hangosan mondja ki a számot, majd fordítsa meg, hogy lássa, helyesen mondta-e.

 • Számvadászat az újságban:

  Jelölje meg a számokat, amikkel találkozik, amikor újságot olvas, és mondja ki hangosan. Ezután ellenőrizze, hogy helyesen mondta-e ki.

 • Idővonal

  Készítsen idővonalat élete jelentős eseményeiről egy hosszú papírtekercsre. Az alkalmak jelölésére fényképeket vagy illusztrációkat is használhat. Ezután az évszámokat írja betűkkel a számok helyett.

Mire szolgálnak az angol számok?

Az angol számokat elsősorban emberek, pénz és tárgyak számolására használják. Használják őket az idő, telefonszámok, címek és dátumok megadására is.

Dobja fel a tanulást ezekkel a tippekkel

Ha a tanulást szórakoztatóvá teszi, akkor motiváltabb lesz a tanulásra - és az új ismeretek könnyebben megragadnak az emlékezetében. Íme néhány tipp, hogyan tanulhatja a számokat egy kis vidámsággal fűszerezve:

angol_tanulás.jpeg

1. Szerezzen egy naptárat!

Hasznos lehet, ha van egy naptár a házban, mivel így angolul is bejelölheti a hónapok dátumait.

2. Játsszon!

A számok segítségével játszhat például torpedót, Scrabble-t, és még keresztrejtvényt is fejthet. Egy angol játékkártyacsomag használata képessé teszi az agyát arra, hogy könnyebben felismerje a számokat. Legyen kreatív! A világ az Öné!

3. Gyakoroljon kártyákkal!

A tanulókártyákkal szórakoztató módon tesztelheti magát és fejlesztheti az új szókincs ismeretét - ideális az angol számok tanulásához!

Ügyeljen arra, hogy minden tanulókártya egyik oldalán egy szám, a másik oldalán pedig az írott szám szerepeljen (például 5 = five). Használatukhoz tartsa fel az egyik kártyát, olvassa fel hangosan a számot, próbálja meg kimondani a szót angolul, majd ellenőrizze, hogy helyesen tette-e, és nézze meg a kártya másik oldalára írt választ.

Záró gondolatok

A számok a nyelv egyik alapvető építőkövei, és a mindennapi életünkben is szükség van rájuk, legyen szó akár bevásárlásról vagy banki ügyekről. A számok megtanulása elengedhetetlen!

Fogadjunk, hogy pillanatok alatt elsajátítja az angol számokat, ha követi az ebben az útmutatóban található tippeket, és gyakorol, gyakorol, gyakorol!

Szóval mire vár még? Kezdjen el számolni!

Tetszett ez a cikk? Fedezzen fel még több szórakoztató tartalmat blogunkon.