Nyelvtudásának pontosabb feltérképezésére létre hoztunk egy standardizált; az Európai Keretrendszernél differenciáltabb skálát. Hallás utáni szövegértését és aktív nyelvi készségeit egy 1-től (kezdő) 10-ig (anyanyelvi) terjedő szintrendszerben helyezzük el.

Miután kitöltötte online szintfelmérőnket, kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy megismerjék a nyelvtanulással kapcsolatos igényeit. Ezután oktatásszervezőnkkel közösen megtervezhetik személyre szabott tanfolyamát. 

Nyelvismereti szintek

Alapszint

A1

A hallgató képes egyszerű kifejezéseket alkalmazni, kérdéseket megérteni, valamint egyszerű kifejezések használatával képes alapvető kommunikációra a bemutatkozás, vásárlás, vagy szabadidős programok során, telefonon történő beszélgetések alkalmával.

Alapszint

A2.1

A hallgató megérti az egyszerű, egyértelmű információkat. Egyszerű kifejezések használatával képes részt venni párbeszédekben, értelmezni tud könnyebb szövegeket. A mindennapi kommunikáció során már alkalmazni tudja a jelen, múlt és jövő időket.

Alsó közép szint

A2.2

A hallgató a mindennapi szituációkban megfelelően fejezi ki magát, megérti beszélgetőpartnerét. Közepes nehézségű szövegeket tud értelmezni. Egyszerű megbeszéléseken aktívan részt tud venni, egyetértését és elutasítását képes megfogalmazni.

Közép szint

A2.3

A hallgató különböző témájú beszélgetésekben magabiztosan kommunikál, magán- és szakmai szituációkban probléma nélkül boldogul. Üzleti területen is tudja használni a nyelvet, képes rövidebb levelek megírására.

Felső közép szint

B1.1

A hallgató különböző témájú beszélgetésekben magabiztosan nyilatkozik, hosszabb beszélgetések sem okoznak számára problémát. Képes saját véleményalkotásra, valamint véleményének érvényt tud szerezni a beszélgetés során.

Alsó haladó szint

B1.2

A hallgató valamennyi hétköznapi szituációban magabiztosan használja a nyelvet, árnyaltan fejezi ki magát. Saját ötleteit képes bemutatni és az ellenvetésekre is tud reagálni. Hosszabb magán- és üzleti levelek megírása sem okoz gondot számára.

Haladó szint

B1.3

A hallgató a hétköznapi témák mellett az üzleti élet során is hatékonyan tud kommunikálni, választékos szókincs használatával. Munkája során képes előadást tartani, tényeket összefoglalni a tanult nyelven.

Felső haladó szint

B2.1

A hallgató hatékonyan és hibátlanul használja a nyelvet bonyolult helyzetekben is. Nehézségek nélkül képes társalgást folytatni hétköznapi és üzleti témákról egyaránt. Üzleti találkozókon nem okoz gondot számára egy előadás megtartása.

Professzionális

B2.2

A hallgató magabiztosan használja a nyelvet. Képes minden nehézség nélkül, folyékonyan kommunikálni, közönség előtt prezentálni. Munkája során el tud készíteni átfogó jelentéseket, üzleti konferenciákon aktívan részt tud venni.

Anyanyelvi

C1/C2

A hallgató kiváló nyelvtudással rendelkezik. Könnyedén, folyékonyan és hibátlanul kommunikál, árnyaltan fejezi ki magát. Üzleti konferencia vezetése sem okoz számára problémát. Nyelvtudása megközelíti az anyanyelvi szintet.

Kérjük válasszon egy szintet több információért

Alapszint
Alsó közép szint
Közép szint
Felső közép szint
Alsó haladó szint
Haladó szint
Felső haladó szint
Professzionális
Anyanyelvi