Egy új nyelvet leggyorsabban a Berlitz egyéni nyelvtanfolyamain lehet elsajátítani. Berlitz tanúsítvánnyal rendelkező, anyanyelvi oktatója minden tanórát a tanítási módszerünk szerint épít fel, hogy a legnagyobb hatásfok érdekében Ön teljesen elmerüljön a célnyelv megismerésében. 

Egyéni hallgatóink maguk dönthetik el, hogy milyen témákra szeretnének koncentrálni a tanórákon. Ez a magasfokú személyreszabottság biztosítja, hogy Ön célzottan a szükséges kifejezéseket tanulja meg, akár az üzleti nyelvre, akár az utazással kapcsolatos szókincsre szeretné helyezni a hangsúlyt. 

Minden Berlitz tanóra egyben kulturális utazás is. Oktatója a nyelv mellett a  célország kultúráját is átadja Önnek, hogy magabiztosan kommunikálhasson anyanyelvűekkel - határainkon belül és külföldön is. Sok tekintetben a kulturális tréning éppen olyan fontos mint a nyelvtanulás, hiszen így járulunk hozzá ahhoz, hogy Ön képes legyen a tanultakat a megfelelő környezetben használni. A tanfolyam során ismereteket szerez a nyelvi hagyományokról, a nonverbális kommunikációról és a szituációs nyelvhasználatról. 

Tanuljon személyesen vagy a virtuális térben

Egyéni nyelvóráink elérhetőek mind online, mind személyes formában.

Személyes magánórák

A Berlitz személyes egyéni nyelvóráin oktatójával Nyelvi Központjainkban találkozhat. A tanórákon kizárólag a célnyelvet alkalmazva fejlesztheti társalgási és nyelvtani készségeit.

A fordítás nélküli oktatás a Berlitz Módszer egyik alappillére, és bizonyítottan a nyelvtanulás leghatásosabb módja.

Az egyéni nyelvórák magától értetődő tulajdonsága, hogy mivel a diák tanára osztatlan figyelmét élvezi így középpontban az Ön tanulási céljai és azoknak elérése áll.

Online egyéni nyelvórák

Az online órák alkalmával a hallgató és az oktató közötti interakció virtuális környezetben valósul meg, ugyanúgy követve a Berlitz módszert mint a személyes  Berlitz tanórákon. Tanára csak a tanulandó nyelvet  használja, és a beszédkészség fejlesztésére fekteti a hangsúlyt.


Az online egyéni nyelvóra a legrugalmasabb oktatási forma.  Az órarendjén felül  a tananyagot és  fejlődés irányát is Ön határozza meg.  Az utazással töltött időt megtakarítva, a Ön még könnyebben tudja összeegyeztetni a tanulást,  a munkát és magánéletet.