Egy új nyelvet leggyorsabban a Berlitz magánóráin lehet elsajátítani.

Berlitz tanúsítvánnyal rendelkező, anyanyelvi oktatója minden tanórát a tanítási módszerünk szerint épít fel, mintegy elmerítve a hallgatót a nyelvben az élvezetesség és a legnagyobb hatásfok érdekében.

Egyéni hallgatóink maguk dönthetik el, hogy milyen témákkal szeretnének többet foglalkozni az órákon.  A testre-szabottság biztosítja, hogy célzottan azokat a  kifejezéseket tanulja meg melyekre szüksége van. Nincs akadálya annak, hogy az üzleti nyelvre koncentráljon vagy utazással kapcsolatos nyelvtudást szerezzen!

Minden Berlitz tanóra egyben kulturális utazás is. Oktatója a nyelv mellett annak kultúráját is átadja Önnek, hogy magabiztosan kommunikálhasson anyanyelvűekkel.

Sok tekintetben a kulturális tréning éppen olyan fontos mint a nyelv tanulása, hogy képesek legyenek gyorsan és megfelelő szövegkörnyezetben használni. Tanulni fog a hagyományokról, nem verbális kommunikációról és szituációs nyelvhasználatról.

Tanuljon személyesen vagy a virtuális térben

Egyéni nyelvóráink elérhetőek mind online, mind személyes formában.

Személyes magánórák

A Berlitz személyes egyéni nyelvóráin oktatójával Nyelvi Központjainkban találkozhat. A tanórákon kizárólag a célnyelvet alkalmazva fejlesztheti társalgási és nyelvtani készségeit.

A fordítás nélküli oktatás a Berlitz Módszer egyik alappillére, és bizonyítottan a nyelvtanulás leghatásosabb módja.

Az egyéni nyelvórák magától értetődő tulajdonsága, hogy mivel a diák tanára osztatlan figyelmét élvezi így középpontban az Ön tanulási céljai és azoknak elérése áll.

Online egyéni nyelvórák

Az online órák alkalmával a hallgató és az oktató közötti interakció virtuális környezetben valósul meg, ugyanúgy követve a Berlitz módszert mint a személyes  Berlitz tanórákon. Tanára csak a tanulandó nyelvet  használja, és a beszédkészség fejlesztésére fekteti a hangsúlyt.


Az online egyéni nyelvóra a legrugalmasabb oktatási forma.  Az órarendjén felül  a tananyagot és  fejlődés irányát is Ön határozza meg.  Az utazással töltött időt megtakarítva, a Ön még könnyebben tudja összeegyeztetni a tanulást,  a munkát és magánéletet.