Íme a kétnyelvű oktatással kapcsolatos, mára megcáfolt mítoszok:

A kétnyelvűség beszédzavarokhoz vezet.

A valóság az, hogy diszfázia ugyanúgy kialakulhat többnyelvű gyerekeknél, mint azoknál a társaiknál, akiknek egy anyanyelvük van. Ugyanígy igaz az is, hogy a beszédzavaros gyermekek is képesek két, vagy akár több nyelvet is megtanulni.

Gyakran gondolják úgy, hogy több nyelv egy időben való elsajátítása negatívan hat a kicsik nyelvi és kognitív képességeinek fejlődésére. A gyerekek intellektusát azonban rengeteg tényező befolyásolja, mint például az életkor, a genetikai minták, és a stimuláló környezet.

A nyelvek közötti váltogatást sokan hajlamosak az egyik nyelven való kifejezőkészség hiányának, vagy lustaságnak betudni. Ez a képesség viszont a nyelvekkel való ismerkedés rugalmasságát és mélységét jelzi.

A gyerekek ne egymás után, és ne külön-külön tanulják a nyelveket.

Nem kell feltétlenül sorrendiséget felállítani a nyelvek megismerésében. Az is igaz viszont, hogy bár megvan a képességük arra, hogy egyszerre két nyelvet sajátítsanak el, ezt minden gyerek más ritmusban, és más preferenciákkal teszi.

Egy kétnyelvű gyereknek akcentusa van.

Csakúgy, mint az egynyelvű gyerekeknél, az akcentust a környezet és az egyéni beszédszokások befolyásolják. Előfordul a kétnyelvűeknél, hogy az egyik nyelv dominánsabb, ami kevésbé tökéletes kiejtést eredményezhet a „másodlagos” nyelvnél.

Akkor hogyan tanul meg egy második nyelvet az a gyermek, akinek nincs többnyelvű háttere? Jöjjön először egy kis történelem!

History_Berlitz_Kids.jpeg

Idegen nyelveket már az ókori Rómában is oktattak. Olyan tanárok, mint Quintitianus (i. sz. I. század) csak az adott idegen nyelven beszéltek a diákokkal. Azt javasolta, hogy a gyerekek még azelőtt ismerjenek meg egy idegen nyelvet, mielőtt elkezdik beszélni anyanyelvüket. Ahogy haladtunk időben a középkor felé, úgy lettek a tanítási módszerek egyre passzívabbak és mozdultak el a szavak és szabályok memorizálásának irányába.

A 17. és 18. században jelentek meg a humanista módszerek. Jan Amos cseh származású nyelvoktató elméletei ellent mondtak a gépies fordításnak, John Locke pedig olyan tanítási módszereket dolgozott ki, ahol a hangsúly a nyelv gyakorlati használatán van. Ez utóbbi szerint maga a beszéd a legjobb tanulási módszer.

1878-ban Maximilian Delphinius Berlitz úttörő módszert kezdett el kifejleszteni az idegennyelv-tanulásban. A módszer szerves része, hogy a tanuló egy anyanyelvű tanárral közvetlenül kommunikáljon. A tanárok személyre szabott oktatással segítenek a tanuló nyelvi magabiztosságának fejlesztésében. Ez a megközelítés hűen leképezi azt a nyelvi helyzetet, amit a kétnyelvű gyerekek tapasztalnak maguk körül, egészen fiatal koruktól kezdve. A mai napig ez a szemlélet a Berlitz módszer alapja, ami ugyanolyan jól működik hosszú távon, mint egy nyári intenzív tanfolyamon.

fedezd_fel_az_angolt.jpg

Tanulási taktikák

Vannak olyan módszerek, amelyek eredményessége az Ókortól napjainkig semmit nem változott.

Játékos tanulás

A gyerekeknek semmi nem tesz jobbat, mint a játék. Könnyebben értik meg a nyelvtant, vagy szednek fel szavakat, ha a tanulás élvezetes. Az olyan szórakoztató dolgok, mint maga a játék, a dalok, a történetmesélés a legegyszerűbb, és alapvető tanulási eszközök.

Rendszeresség

Rendkívül fontos, hogy a gyermek rendszeresen találkozzon az idegen nyelvvel, folyamatosan legyen körbe véve vele. Már az is előre lendíti nyelvi fejlődését, ha minden nap az adott idegen nyelven beszélünk hozzá iskolába menet. A napi pár percnyi beszélgetés mellett nem lesz majd szükség appokra vagy a közösségimédiában fellelhető oktatóvideókra.

Környezet

A nyelvi készségek leginkább az idegen nyelvi környezet és a másokkal való interakció révén fejleszthetők. A csoportos tevékenységek során a gyerekek nem csak a tanáruktól, hanem egymástól is tanulnak, hiszen megosztják egymással azt a tudást is, amit saját környezetükből hoztak.

Ha van olyan barátja, ismerőse, családtagja, akinek gyermekei szintén szeretnének idegen nyelveket tanulni, akkor a legjobb ötlet csoportot kovácsolni belőlük! A közös cél támogató környezetet teremt, és a gyerekeket is motiválja a rendszeres gyakorlásra.

Támogatott tanulás

Rendkívül hangsúlyos, hogy az idegen nyelv használatát beépítsük a mindennapokba. Erre pedig nagyon egyszerű módszerek léteznek: naplóírás, egy történet eljátszása, vagy egy nemzeti étel elkészítése közösen. Ezek a tevékenységek megkönnyítik a tanulást, mivel a gyerekek természetesen alkalmazzák tudásukat a különböző helyzetekben.

Egyéni megközelítés

Unalomig elcsépelt, de igaz a megállapítás: minden gyerek más. Éppen ezért máshogyan is tanulnak. Az egyéni órák alkalmasabbak arra, hogy alkalmazkodjanak a gyermek egyedi igényeihez, haladási üteméhez és tanulási stílusához és kielégítsék sajátos érdeklődését.

Egy új nyelv felfedezése örömteli és inspiráló kaland. A gyerekek pedig könnyen esnek szerelembe bármelyik idegen nyelvvel, ha azt játékosan, rendszeresen, másokkal közösen, de egyéni igényeiknek megfelelő módon tanulhatják.