Bár a mérleg nyelve napjainkban a távmunka felé billen el, mégis elengedhetetlen beszélnünk a diverzifikált munkahelyekről. A kulturális sokszínűség hozzásegíti a vállalatokat és cégeket üzleti kapcsolataik kiszélesítéséhez, fejleszti termékeiket és észszerűsíti folyamataikat. S noha a fent említettek mind pozitív hozadékok, a diverzitásnak lehetnek negatív velejárói is, ha a kulturális érzékenyítés nem képezi a beléptetési folyamat részét.

A kulturálisan változatos munkahelyeken felbukkanó egyik negatív jelenség a „covering” – vagyis az elfedés, bujkálás. Az ilyen összetett környezetben dolgozók közül sokan, véka alá rejtik kulturális identitásuk egy részét, csak hogy jobban beilleszkedjenek.

Miért „rejtőzködnek” sokan a munkahelyükön?

A valahová tartozás szükséglete jól dokumentált pszichológiai jelenség. Természetes tehát, hogy a munkatársaink közé is be szeretnénk illeszkedni. Amíg minden alkalmazott szeretné, hogy teljesítménye miatt felfigyeljenek rá, a kulturális okokból való kitűnés inkább akadályt jelent, semmint lehetőséget.

Annak érdekében, hogy minél jobban beolvadjanak a munkahelyi környezetbe az emberek hajlamosak elfedni identitásuk egy részét. Átgondolják, hogy:

  • hogyan öltözködjenek
  • milyen személyes tárgyakat helyezzenek el irodáikban
  • hogyan beszéljenek
  • milyen témakörökről beszélgessenek kollégáikkal

Sok esetben nehéz megállapítani, ha valaki ’rejtőzködik’, hiszen maga a ’covering’ is látens jelenség.

Hogyan befolyásolja a ’covering’ a teljesítményt?

Ha valaki úgy érzi, hogy nem fogadják el teljes mértékben a munkahelyén, az egyértelműen meglátszik a teljesítményén – ezek az érzések kizökkenthetik, magabiztossága is csorbát szenvedhet. Munkájuk helyett inkább megítélésükre összpontosítanak.

Előfordulhat, hogy ezek a munkatársak szándékosan mellőzik egyéni kulturális tudásukat a munkájuk során. A színes kulturális paletta sok szempontból létfontosságú az üzleti növekedéshez; viszont, ha az alkalmazottak csak egy kicsit is bizonytalanok identitásuk kifejezésének ’helyes’ mértékében, inkább kihagyják ezt az aspektust a munkavégzés során – így maga a vállalat sem profitál ebből hozzá-(nem)-adott értékéből.

Hogyan segíthet a vállalat, hogy a kollégák ne ’rejtőzködjenek’?

Az alkalmazottak mindaddig el fogják rejteni kulturális identitásuk egyes részeit, amíg teljes mértékben úgy nem érzik, hogy elfogadják őket. Ennek elősegítésére kiemelten fontosak a befogadással és sokszínűséggel kapcsolatos tréningek nem csak a beléptetési folyamat során, hanem a munkavégzés alatt folyamatosan. Ez a fajta érzékenyítés a vállalat minden szintjén teret kell, hogy kapjon – alkalmazottaktól a felsővezetésig.

Ez a tréning felhívja a figyelmet arra, hogy a kulturális sokszínűség nem csak elfogadott, hanem kifejezetten üdvözölt – nyitottságra és önazonosságra bátorítja a dolgozókat.

A kulturális sokszínűség palettája egyre változatosabb lesz a munkahelyeken is. Különböző hátterű, vallású, kultúrájú és származású kollégák dolgoznak egy azon osztályon, ugyanabban a csapatban. Az effajta változatosságot viszont csak úgy fordíthatja előnyére egy vállalat, ha a munkatársak mindegyike szabadon megélheti kulturális identitását a munkahelyén. Ennek eszköze pedig a már említett kulturális tréning, ami hosszútávon is a szervezet képzési tervének része.

Ha többet szeretne tudni kulturális képzéseinkről, lépjen kapcsolatba vállalati referensünkkel!